DENIOS GmbH Magyarországi Közvetlen Kereskedelmi Képviselete
Sarkantyú köz 5.
9021 Győr

Tel.: 06 96 800 147
Fax:  +43 6225-20533-44
E-mail: info@denios.hu
Internet: www.denios.hu

A DENIOS magatartási kódex

Úttörő környezetvédelmi termékek gyártójaként és beszállítójaként ügyfeleinkkel együttműködve jelentős mértékben hozzájárulunk a munkahelyi környezetvédelemhez és a munkavállalók biztonságához.

Megbízhatóságot, dinamizmust és integritást képviselünk. Ez megerősít bennünket tetteinkben, gondolkodásunkban és értékrendünkben, amelyet családi vállalkozásként több mint 35 éve követünk.

Ugrás a következőre:

Szabályaink

Egy vállalat mindig az embereken keresztül cselekszik. A DENIOS hírnevét alapvetően minden egyes alkalmazott mindennapi elkötelezettsége és megjelenése alakítja és erősíti. Legyen szó tulajdonosról, igazgatósági tagról, menedzserről vagy alkalmazottról - mindannyian felelősséggel tartozunk azért, hogy a DENIOS pozitív elvárásai teljesüljenek.

Még egy egyszeri, nem megfelelő magatartás vagy a jogi előírások megsértése is jelentős károkat okozhat vállalatcsoportunknak. Ezért vannak magatartási szabályok, amelyeket magatartási kódexünkben dokumentálunk és követelünk meg. Ugyanígy a kódex orientációs keretként és támogatásként szolgál a mindennapi munka során felmerülő napi kihívások kezelésében.

A kódex célja, hogy különösen az új alkalmazottaknak biztonságérzetet nyújtson ebben a tekintetben. A DENIOS magatartási kódexe a magatartási kódex tartalmát is hivatott tükrözni, amellyel kötelezzük beszállítóinkat és szolgáltatóinkat etikus és jogilag kifogástalan magatartásra. Mindannyiunkat arra ösztönözzük, hogy önkritikusan vizsgálja felül saját magatartását a kódexben meghatározott normákhoz képest, és legyen tudatában azoknak a tevékenységi területeknek, amelyeken a mindennapi munka során javítani lehet.

Fedhetetlenség

Az alkalmazandó törvényeknek és rendeleteknek megfelelően járunk el, és elkötelezettek vagyunk az emberi jogok tiszteletben tartása mellett. Bizonytalanság esetén konzultálunk a felelős vezetővel vagy a jogi kérdésekkel foglalkozó belső és külső szakemberekkel.

Alapvető munkavállalói jogok

Számunkra minden munkavállaló alapvető jogainak tiszteletben tartása az integritás alapvető eleme. Ez magában foglalja az egyenlő bánásmódot és az esélyegyenlőséget a vállalat minden egyes alkalmazottja számára, függetlenül bőrszíntől vagy nemzetiségtől, társadalmi származástól, fizikai fogyatékosságtól, szexuális irányultságtól, politikai vagy vallási meggyőződéstől, nemtől vagy kortól.

Tiszteletben tartjuk minden egyén személyes méltóságát, magánéletét és személyiségi jogait. Senkit sem lehet akarata ellenére alkalmazni vagy munkára kényszeríteni. Nem tűrjük a munkavállalókkal szembeni elfogadhatatlan bánásmódot, például a pszichológiai nehézségeket, a szexuális és személyes zaklatást vagy a diszkriminációt.

Nem toleráljuk a kényszerítő, fenyegető, bántalmazó vagy kizsákmányoló viselkedést (beleértve a gesztusokat, a beszédet és a fizikai kontaktust) sem. Megfelelünk az EU visszaélés bejelentő rendszerének (whistleblowing) is. Betartjuk az uniós visszaélés bejelentő irányelv követelményeit. Független ombudsman/jogi tanácsadó áll rendelkezésre, akinek jelenteni lehet az uniós jog megsértését. A bejelentők ingyenesen és névtelenül fordulhatnak hozzá. Az ügyvéd titoktartási kötelezettsége, az ügyvéd tanúvallomás megtagadásának joga és kiegészítő szerződéses rendelkezések is biztosítják, hogy a bejelentő személyazonossága védve legyen, és neve ne kerüljön nyilvánosságra. A jogi tanácsadó elérhetőségei megtalálhatók az intraneten és az interneten a www.denios.de/vertrauensanwalt oldalon.

Egészség és biztonság

A DENIOS-nál munkatársaink biztonsága és egészségvédelme abszolút prioritást élvez, és szilárdan be van építve a minőség- és környezetirányítási rendszerbe. A környezetgazdálkodási és veszélyes árukkal foglalkozó tisztviselők, a biztonsági szakember, a vállalati orvosok, a munkáltatói felelősségbiztosítási szövetség és számos más belső és külső intézmény biztosítja, hogy folyamataink védjék a munkavállalókat, és megfeleljenek a biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi követelményekkel kapcsolatos jogi és vezetési követelményeknek.
Ezen túlmenően mindannyiunknak figyelnünk kell saját és kollégáink biztonságára, és szükség esetén fel kell hívnunk a figyelmet a visszaélésekre. Ez a külső személyekre és a vállalatunkba látogatókra is vonatkozik minden helyszínen.

Felelősség a környezetért

A környezet védelme érdekében elkötelezettek vagyunk a környezetszennyezés csökkentése mellett. A fő hangsúlyt az erőforrások, például az üzemanyag, az energia és a víz felhasználásának csökkentésére, valamint a hulladék, a vegyi anyagok és az üvegházhatású gázok környezetre gyakorolt hatásának minimalizálására helyezzük. Mindannyian felelősséggel tartozunk a környezetért, és kötelesek vagyunk kivenni a részünket a környezet védelmében.

A csapaton belüli, üzleti partnerekkel és harmadik felekkel való kapcsolattartás - Összeférhetetlenségek

Mindennapi tevékenységünk során számos emberrel kerülünk kapcsolatba a DENIOS környezetében, elsősorban ügyfelekkel, beszállítókkal és szolgáltatókkal, a közigazgatáson, egyetemeken és például szakiskolákon keresztül. Mindezen kapcsolatok során ügyelünk arra, hogy magatartásunkat mindig a tisztelet és a tisztesség, az integritás és a megbízhatóság jellemezze.

Ugyanez vonatkozik a kollégákkal való kapcsolatainkra is. Minden tevékenységünk középpontjában az ügyfél áll. Ahhoz, hogy igényeiket a lehető legjobban kielégítsük, maximális szolgáltatásorientáltságra van szükség. A legjobb megoldásokat keressük. Ehhez gyakran szükségünk van a csoport más részlegeinek vagy vállalatainak támogatására. A szolgáltatói mentalitás ugyanolyan fontos a kollégákkal való kapcsolatainkban, mint az ügyfeleinkkel való közvetlen kapcsolatainkban.
Csak így vagyunk képesek erőforrásainkat a legjobban kihasználni, és a legmagasabb szintű szolgáltatást és teljesítményt nyújtani. Gyorsan és tárgyilagosan oldjuk meg a kollégákkal fennálló feszültségeket. Nehéz helyzetekben a vezetők proaktív segítséget nyújtanak.

Reklám

A DENIOS minden kommunikációs és hirdetési intézkedésére a következő vonatkozik: Csak igaz, egyértelmű tartalmakat teszünk közzé. Ezenkívül csak olyan médiumokban hirdetünk, amelyek szakmai szempontból érdekesek a különböző iparágak számára, és összhangban vannak elveinkkel. Ennek alapja mindig a DENIOS SE (kiadó: DENIOS Direct GmbH) aktuális CI- és kommunikációs irányelvei.

Verseny

A szabad és tisztességes verseny szabályai a teljesítményen alapuló piacgazdaság alapfeltételei. Elősegítik a hatékonyságot, a gazdasági fejlődést és az innovációt. Ezért tiszteletben tartjuk a tisztességes versenyt, és elutasítjuk a versenyelőnyök megszerzésére irányuló tisztességtelen módszereket.

Juttatások felajánlása és elfogadása

Az üzleti tevékenységekkel kapcsolatos ajándékok vagy más típusú juttatások felajánlása és nyújtása összeférhetetlenséget okozhat. Ezért elutasítjuk a döntést potenciálisan befolyásoló juttatások minden formáját. Ha az ilyen visszautasítás ellentétes az udvariassági szabályokkal, vállalati belső használatra elfogadható, de kétség esetén elutasítjuk. Senki sem használhatja hivatalos pozícióját arra, hogy jogosulatlan előnyöket követeljen vagy fogadjon el.

Az üzleti partnerek alkalmazottainak szánt promóciós ajándékokat úgy választjuk ki, hogy a címzett részéről elkerüljük a helytelenség látszatát. Tartózkodunk a köztisztviselők és más köztisztviselők megajándékozásától. Ha tanácsadókkal, közvetítőkkel vagy hasonló harmadik felekkel kötünk szerződést, szintén betartjuk a fent említett elveket.

Információkezelés és adatvédelem

Az információk és adatok biztonságos és helyes kezelése fontos része az információkezelésünknek. A felsorolt szabályok betartása mindannyiunk kötelessége, egyrészt a DENIOS iránti bizalom fenntartása, másrészt a vállalati titkok bizalmas kezelésével és a magánélet védelmével kapcsolatos kockázatok megelőzése érdekében - figyelembe véve az alkalmazandó alapvető adatvédelmi szabályokat is (DSGVO). Tisztában vagyunk a ránk bízott személyes adatok érzékenységével.

Számos technikai és szervezési intézkedés célja az adatok bizalmas kezelésének biztosítása. Személyes adatokat kizárólag feladataink keretében gyűjtünk, dolgozunk fel és használunk fel. Az adatokat, adathordozókat vagy listákat megvédjük a harmadik felek hozzáférésétől, vagy megsemmisítjük őket, ha már nincs rájuk szükség, hogy a visszaélés kizárt legyen. A jelszavakat és a vállalati hálózathoz vagy más alkalmazásokhoz való hozzáférést mindig bizalmasan kezeljük, és nem tesszük azokat illetéktelen személyek számára hozzáférhetővé.

Elvben az "adattakarékosság" és az "adatkerülés" elvei érvényesülnek. A saját személyes adatok felhasználása az érintett számára átlátható. Minden egyes munkavállalónak joga van a hozzáféréshez, a tájékoztatáshoz és a panaszhoz, az értesítéshez és a helyesbítéshez vagy törléshez.

Értékrendünk vezérel bennünket tetteinkben

Közös célunk a DENIOS Csoport hírnevének tiszteletben tartása, védelme és előmozdítása azáltal, hogy minden körülmények között szakszerűen és felelősségteljesen viselkedünk e kódexnek megfelelően.

Átláthatóság

Átláthatóan cselekszünk és kommunikálunk, és kiállunk amellett, amit mondunk.

Innováció

Innovatív termékeket és megoldásokat fejlesztünk ügyfeleink számára.

Szaktudás

Tudjuk, mit csinálunk, és megosztjuk tudásunkat, hogy világszerte támogassuk ügyfeleinket.

Megbízhatóság

Megbízhatunk egymásban, és ügyfeleink megbíznak bennünk.

Stabilitás

Büszkék vagyunk folyamatos növekedésünkre, amely egy családi vállalkozás erős alapjain nyugszik.

Menü
Bejelentkezés
Az Ön kosaraHozzáadva a kosárhoz
A kosárhoz
Szívesen adunk önnek tanácsot!

Hívjon minket, küldjön e-mailt: info@denios.hu, vagy töltse ki az űrlapot, és mi a lehető leghamarabb válaszolunk Önnek.

H – Cs: 8:00 – 17:00 | P 8:00 – 14:00