DENIOS GmbH Magyarországi Közvetlen Kereskedelmi Képviselete
Sarkantyú köz 5.
9021 Győr

Tel.: 06 96 800 147
Fax:  +43 6225-20533-44
E-mail: info@denios.hu
Internet: www.denios.hu

Adatvédelem

Magánéletének védelme nagyon fontos számunkra. Az alábbiakban részletesen tájékoztatjuk az Általános Adatvédelmi Rendelet (GDPR) 13. cikke szerinti személyes adatok feldolgozásának kezeléséről. Ha bármilyen kérdése vagy észrevétele van az adatvédelmi tájékoztatóval kapcsolatban, forduljon a privacy@denios.com e-mail-címen keresztül az adatvédelmi biztosunkhoz, vagy keresse fel a következő adatkezelőt:

DENIOS GmbH
5301 Eugendorf
Nordstraße 4

Tel.+36 96 800 147
info@denios.hu

A személyes adatok feldolgozása két kategóriába osztható:

 • Minden szükséges adat egyrészt szerződések teljesítése, másrészt hirdetések – mint például hírlevelek vagy reklámokat tartalmazó e-mailek küldése – céljából kerül feldolgozásra. A szerződés teljesítésében részt vevő külső szolgáltatók, például a logisztikai vállalatok vagy a pénzforgalmi szolgáltatók, a mindenkor szükséges mértékben kapják meg az Ön adatait.

 • A weboldalunk megnyitásával az Ön készüléke és a szerverünk között automatikusan különféle információk cserélődnek, amelyek között személyes adatok is lehetnek. Az így összegyűjtött információkat többek között arra használjuk fel, hogy optimalizáljuk honlapunkat, vagy hirdetéseket jelenítsünk meg a készüléke böngészőjén.

A következő részben többet megtudhat a személyes adatok feldolgozásának céljairól, a feldolgozás jogalapjáról, az általunk vagy harmadik féltől származó jogos érdekekről és a címzettek kategóriáiról.

Adatgyűjtés és -felhasználás szerződések teljesítéséhez és ügyfélfiók megnyitásához
Személyes adatokat szerződések feldolgozása és ügyfélfiók megnyitása céljából dolgozzuk fel, amennyiben Ön ezeket az információkat megrendeléskor, kapcsolatfelvételkor (például kapcsolatfelvételi űrlapon vagy e-mailen keresztül) vagy ügyfélfiók megnyitásakor önkéntesen megadja. Az adott nyomtatványokból megtekinthető, hogy milyen adatok kerülnek összegyűjtésre.
Alapvetően a következő adatokról van szó:

 • Vezetéknév, keresztnév, megszólítás

 • Számlázási és szállítási cím

 • E-mail cím

 • Számlázási és fizetési adatok

 • Iparág (vállalati ügyfeleknél)

 • Közösségi adószám

A kapcsolatfelvételi űrlapokon a következő adatok kerülnek összegyűjtésre:

 • Vállalat

 • Vezetéknév, keresztnév, megszólítás

 • E-mail cím

 • Telefonszám

 • Irányítószám (Értékesítési terület meghatározása céljából)

 • A "Visszahívás kérésénél": a kívánt visszahívás időpontja

A személyes adatok szerződés teljesítése céljából történő feldolgozásának jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja. Az e-mail-címének használatához visszaigazoló e-mailt küldünk Önnek a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja alapján. Amennyiben nem hirdetési célokra használjuk fel az Ön adatait, a szerződés teljesítéséhez gyűjtött adatokat a törvényes, ill. az esetlegesen szerződésen alapuló szavatossági és jótállási jogok lejártáig tárolhatjuk. Ezen időszak lejártát követően a szerződéses kapcsolathoz kereskedelmi és adójogilag megkövetelt információkat a törvény által meghatározott időszakokig tároljuk. Ebben az időszakban (általában a szerződés megkötésétől számított tíz évig) az adatok kizárólag az adóhatóságok által végzett felülvizsgálat esetén kerülnek újbóli feldolgozásra.

Az ügyfélfiók létrehozása önkéntes alapon, valamint az Ön GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerinti beleegyezése alapján történik. Bármikor megtekintheti és módosíthatja az ügyfélfiókban tárolt adatait.

Az adásvételi szerződés feldolgozásához ezenkívül a további adatfeldolgozás szükséges:

Adattovábbítás szerződés teljesítéséhez, személyazonosság és hitelképesség meghatározásához
A szerződés teljesítéséhez továbbítjuk az Ön e-mail-címét és szükség esetén a telefonszámát az általunk megbízott logisztikai cégnek, amennyiben ez szükséges a megrendelt áruk szállításához. A fizetések feldolgozásához továbbítjuk a szükséges fizetési adatokat a fizetéssel megbízott hitelintézetnek és az általunk megbízott pénzforgalmi szolgáltatóknak, illetve a megrendelés során az Ön által kiválasztott pénzforgalmi szolgáltatónak.

Szükség esetén a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) és f) pontja alapján a szolgáltatóktól származó információk felhasználásával ellenőrizzük személyazonosságát. Ez a jogosultság az Ön személyazonosságának védelméből és a minket terhelő csaláskísérletek megakadályozásából adódik. A szerződéses viszony időtartamára a lekérdezéssel kapcsolatos körülményeket és eredményeket hozzárendeljük az Ön ügyfélfiókjához, ill. vendégfiókjához.

Hitelképesség-vizsgálat és hitelbírálat
Amennyiben előzetes szolgáltatást nyújtunk (pl. számlára történő vásárlás esetén), fenntartjuk magunknak a jogot, hogy a jogos érdekeink védelme érdekében azonosító és hitelinformációkat szerezzünk erre specializálódott szolgáltató vállalatoktól (gazdasági információs vállalkozásoktól). A következő cégnek továbbítjuk a hitelképesség-vizsgálathoz szükséges személyes adatait:

KSV1870 Holding AG
Wagenseilgasse 7
A–1120 Bécs

A hitelképességi tájékoztatás olyan valószínűségi értékeket (hitelbírálati értékeket) tartalmazhat, amelyeket tudományosan elismert matematikai-statisztikai módszerek alapján számítanak ki, valamint amelyek számításában többek között címadatok szerepelnek. A fizetés elmulasztásának statisztikai valószínűségére vonatkozó kapott információkat a szerződéses kapcsolat létrehozásáról, végrehajtásáról vagy megszüntetéséről szóló megfontolt határozathoz használjuk fel. Az Ön jogos érdekeit a jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően veszik figyelembe.

Ezen továbbítások jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja és 6. cikk (1) bekezdés f) pontja. Jelen rendelkezések alapján csak akkor kerülhet sor adattovábbításra, ha az szükséges a cégünk vagy harmadik fél jogos érdekeinek megóvásához, és ha az nem írja felül az érintett alapvető jogaihoz és szabadságaihoz fűződő olyan érdekeit, amelyek személyes adatok védelmét teszik szükségessé.

Figyelembe veszik az Ön jogainak, szabadságainak és jogos érdekeinek védelmét szolgáló megfelelő intézkedéseket. Lehetősége van véleményének kifejtésére és a döntés megtámadására a fent leírt kapcsolatfelvételi lehetőségeinken. A szerződés teljes körű feldolgozását követően az e célból kezelt adatai törlésre kerülnek, kivéve, ha kifejezetten hozzájárult adatai további felhasználásához, vagy fenntartjuk a jogot az adatok ezen túlmenő felhasználására, amelyet jogszabály lehetővé tesz és amelyről tájékoztatjuk ebben a nyilatkozatban.

Szakértői publikációk beszerzése
A DENIOS szakértői kiadványok ingyenes megrendelésének részeként megadott személyes adatokat a DENIOS csoport felhasználja a DENIOS hírlevél küldésére, valamint arra, hogy a DENIOS postai úton és/vagy telefonon kapcsolatba lépjen Önnel a DENIOS csoport termékeivel és szolgáltatásaival kapcsolatos információkért.

A személyes adatoknak a leírt célokra történő felhasználása a DENIOS által a letöltés ingyenes biztosításának szerződésben rögzített és megkövetelt ellenértéke (a személyes adatokkal ellátott szakértői publikáció díja). Az adott dokumentum ingyenes rendelkezésre bocsátása csak a személyes adatok reklámcélú felhasználásának lehetősége miatt lehetséges. Emiatt nincs szükség további hozzájárulásra a hírlevél fogadásához és/vagy az egyéb említett reklámozási intézkedésekhez. Az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés 1. mondat b) pont.

Bármikor tiltakozhat a hirdetési információk e-mailben, postai úton vagy telefonon történő fogadása ellen, ha erről értesíti a DENIOS-t (e-mail: info@denios.hu, telefon: 06-96-800-147). Az adatok további reklám célokra való felhasználására a tiltakozást követően nem kerül sor. Tiltakozási jogának gyakorlásával az alaptarifák szerinti továbbítási költségeken kívül egyéb költsége nem merül fel.

A DENIOS GmbH hírlevélről további információk és példák a korábbi hírlevél tartalmára a https://www.denios.hu/hirlevel/ címen találhatók.

Adatfeldolgozás hirdetési célokra
A GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja alapján a hirdetési célú adatfeldolgozás során az adatkezelőnek jogos érdeke áll fenn. A személyes adatok hirdetési célú tárolásának időtartama azon elven alapul, hogy a tárolás szükséges-e a hirdetési célú üzenetekhez. Azt az elvet követjük, hogy legkésőbb két évvel azután töröljük az adatokat, miután azok hirdetési célokra már nem kerülnek felhasználásra.

Érdeklődés alapú reklámok
Annak érdekében, hogy csak olyan hirdetési információkat kapjon, amelyek vélhetően érdeklik Önt, kategorizáljuk, és további információkat adunk hozzá ügyfélprofiljához. Erre a célra mind statisztikai információkat, mind Önre vonatkozó információkat (pl. ügyfélprofiljának alapadatait) használunk. A cél az, hogy olyan reklámot küldjünk Önnek, amely kizárólag az Ön tényleges vagy feltételezett igényein alapul, és nem zavarja Önt haszontalan reklámokkal.

Tiltakozás jog
A fent említett célból történő adatkezelés ellen bármikor ingyenesen tiltakozhat, az adott kommunikációs csatornára külön-külön és a jövőre nézve. Ehhez elegendő egy e-mail vagy postai levél a 2. pontban megadott elérhetőségeken.

Amennyiben kifogást emel, zároljuk az érintett kapcsolattartási címét a hirdetési célú további adatfeldolgozáshoz. Szeretnénk felhívni a figyelmet arra, hogy kivételes esetekben a tiltakozás beérkezése után is ideiglenesen reklámanyagot küldhetünk. Ez a hirdetések átfutási idejének technikai sajátosságaiból adódhat, és nem azt jelenti, hogy nem hajtjuk végre a kifogásában kérteket.

Adatkezelés e-mailes hírlevélre való feliratkozáskor
Ha double opt-in-eljárással iratkozik fel a hírleveleinkre, az ehhez szükséges vagy a külön Ön által megadott adatait használjuk fel ahhoz, hogy rendszeresen küldhessük Önnek e-mailben hírleveleket. A double opt-ines feliratkozáskor megerősítő linket küldünk Önnek, miután megadta az e-mail-címét a regisztrációs mezőben. A megerősítő hivatkozásra kattintva e-mail-címét hozzáadjuk az e-mail-cím-listánkhoz. Az e-mail-címének feldolgozása ezután a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerinti beleegyezése alapján történik. A beleegyezést bármikor visszavonhatja jövőbeni hatállyal. Bármikor lehetősége van leiratkozni a hírlevélről. Ez történhet úgy, hogy üzenetet küld az impresszumban megadott kapcsolattartási címre, vagy történhet azon az erre szolgáló linken keresztül, amely minden egyes hírlevél végén megtalálható.

Adatkezelés hírlevélre való feliratkozás nélküli e-mailes hirdetésekhez és az Ön erre vonatkozó tiltakoziási joga

Ha az Ön e-mail-címét egy áru vagy szolgáltatás eladásával kapcsolatban kapjuk meg, és ha nem ellenezte, hogy az e-mail-címét a továbbiakban felhasználják, fenntartjuk a jogot, hogy jogszerű érdekeink keretében, rendszeresen küldjünk Önnek e-mailben ajánlatokat a kínálatunkban szereplő olyan termékekről, mint amilyet éppen akkor vásárolt. Az e-mail címének feldolgozása ezután a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja szerint történik. Bármikor kifogást emelhet az e-mail címének efféle felhasználása ellen, ha egy üzenetet küld az impresszumban megadott kapcsolattartási címre, vagy a hírlevelek végén található, erre szolgáló linken keresztül.

Hírlevél nyomon követés
Felhívjuk figyelmét, hogy e-mailes hírlevelünk olvasóinak magatartását értékeljük. Az így nyert adatokkal felhasználói profilt hozunk létre, hogy a hírlevelet az Ön érdeklődési köréhez igazítsuk. Amikor elolvassa a hírlevelet, rögzítjük, hogy a hírlevélben mely linkekre kattint, és ebből következtetünk személyes érdeklődésére. Ezeket az adatokat összekapcsoljuk a weboldalainkon végzett tevékenységeivel. Ennek a feldolgozásnak a célja a hírlevél minőségének javítása és ajánlataink optimalizálása. Az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja.

A tárolás időtartama
A nyomkövető funkción keresztül tárolt adatok és információk anonimizálásra kerülnek, miután Ön leiratkozott vagy visszavonta hozzájárulását. A regisztráció során gyűjtött adatok (e-mail cím és önkéntesen megadott adatok) törlésre kerülnek a hírlevél címzettjei számára készült fájlunkból.

Internetes technológiák

Sütik/Cookie-k használata

A különböző oldalainkon úgynevezett sütiket/cookie-kat használunk ahhoz, hogy weboldalunk látogatását vonzóbbá alakítsuk, és lehetővé tegyük bizonyos funkciók használatát. Ha ezekkel a cookie-kal személyes adatokat dolgozunk fel, azok alkalmazása a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja alapján történik. Weboldalunk optimalizálásához fűződő érdekünk a fent említett jogalap értelmében legitimnek tekintendő. A cookie-k olyan kis szöveges fájlok, amelyeket a készüléke tárol. Az általunk használt cookie-k egy része a böngésző használatának befejezése, tehát a böngésző bezárása után törlődik (session cookie-k vagy ideiglenes cookie-k). Más cookie-k az eszközén maradnak, és lehetővé teszik számunkra, hogy a következő látogatása során felismerjük böngészőjét (persistent cookie-k vagy tartós cookie-k). Beállíthatja a böngészőt úgy, hogy tájékoztatást kapjon a cookie-k beállításáról, és egyénileg meghatározhatja, hogy elfogadja-e azokat, vagy hogy bizonyos esetekben általában kizárja a cookie-k elfogadását. Ha nem fogadja el a cookie-kat, az korlátozhatja weboldalunk működését.

Ha kifogásolja a cookie-kat, egy opt-out cookie kerül tárolásra a készülékén. Ha törli a cookie-kat, újra rá kell kattintania a hivatkozásra.

Süti/cookie beállítások

Sütik beállításának megnyitása

Információk a "sütik elkerüléséről" az összes általános böngészőben

A böngésző beállításaiban bármikor lehetősége van a sütik törlésére, csak a kiválasztott sütik engedélyezésére vagy teljes deaktiválására. További információk az adott szolgáltatók támogatási oldalain találhatók:

Chrome: a sütik törlése, engedélyezése és kezelése a Chrome-ban

Safari: sütik és webhelyadatok kezelése a Safari segítségével

Firefox: Törölje a sütiket a webhelyek számítógépén elhelyezett adatok eltávolításához

Internet Explorer: sütik törlése és kezelése

Microsoft Edge: Cookie-k törlése és kezelése

Célzás:

Az alább felsorolt és az általunk létrehozott célzási intézkedéseket a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja alapján végezzük el. Az általunk használt célzási intézkedések révén biztosítani szeretnénk, hogy csak olyan hirdetések jelenjenek meg az eszközén, amelyek ténylegesen vagy feltehetőleg érdekesek Ön számára. Ahogyan az Ön érdeke, úgy a miénk is, hogy ne terheljük Önt, Ön számára érdektelen hirdetésekkel.

Onsite célzás:

Weboldalunkon cookie-k alkalmazásával hirdetésmegjelenítések optimalizálására szolgáló információkat gyűjtünk és értékelünk. Ezek az információk tartalmaznak például adatokat arról, hogy a termékeink közül melyek érdeklik Önt. Az adatgyűjtés és -értékelés kizárólag álnévvel történik, és ezek a folyamatok nem teszik lehetővé számunkra, hogy azonosítsuk Önt. Ezeket az információkat semmi esetre sem egyesítik az Ön személyes adataival. Az információk alapján honlapunkon olyan ajánlatokat tudunk megjeleníteni, amelyek kifejezetten az Ön korábbi felhasználói magatartásából kitűnő érdeklődéséhez igazodnak. A cookie-k 30 nap elteltével automatikusan törlődnek.

Újracélzás:

Ezenkívül a Google AdWords újracélzás-technológiáit is alkalmazzuk. Ez lehetővé teszi számunkra, hogy online ajánlatunkat személyre szabottan Ön számára érdekesebbé tegyük. Ebből a célból egy cookie-t telepítünk, amellyel álnevek segítségével a látogatók érdeklődésével kapcsolatos adatokat gyűjtünk. Ezen információk alapján a partnerek weboldalain a kínálataink közül az Ön érdeklődésével kapcsolatos hirdetések kerülnek megjelenítésre. Személyes adatok közvetlenül nem kerülnek tárolásra, és felhasználói profilok sem kerülnek egyesítésre személyes adatokkal. A cookie-kat 30 napig tároljuk, majd automatikusan törlődnek.

Kifogásolási / opt-out lehetőségek

A fent leírt deaktiválási módokon kívül teljes általánosságban megakadályozhatja az ismertetett célzástechnológiák alkalmazását a cookie-k böngészőben való megfelelő beállításával. Ezenkívül lehetősége van a preferencia alapú hirdetések kikapcsolására az itt elérhető preferenciakezelő segítségével.

etracker

A weboldal szolgáltatója a hamburgi etracker GmbH szolgáltatásait veszi igénybe a használati adatok elemzéséhez. Alapértelmezés szerint nem használunk sütiket webes elemzéshez. Ha elemző és optimalizáló sütiket használunk, előzetesen külön beszerezzük az Ön kifejezett hozzájárulását. Ha ez a helyzet, és Ön beleegyezik, akkor sütiket használunk, amelyek lehetővé teszik a webhely statisztikai tartományelemzését, online marketing intézkedéseink és tesztelési eljárásaink sikerének mérését, például online ajánlatunk vagy összetevői különböző verzióinak tesztelésére és optimalizálására. A sütik kis szöveges fájlok, amelyeket az internetböngésző tárol a felhasználó készülékén. az etracker cookie-k nem tartalmaznak olyan információt, amely lehetővé tenné a felhasználó azonosítását.

Az etracker által generált adatokat az etracker kizárólag Németországban dolgozza fel és tárolja a jelen weboldal szolgáltatója nevében, ezért azokra a szigorú német és európai adatvédelmi törvények és szabványok vonatkoznak. Ebben a tekintetben az etrackert független tesztelésnek vetették alá, tanúsították, és megkapta az ePrivacyseal adatvédelmi jóváhagyási pecsétjét.

Az adatok kezelése az Általános Adatvédelmi Rendelet (GDPR) 6. cikke (1) bekezdésének f) pontja (jogos érdek) jogszabályi rendelkezései alapján történik. Célunk a GDPR (jogos érdek) értelmében online kínálatunk és weboldalunk optimalizálása. Mivel látogatóink magánszférája fontos számunkra, az egyes személyekre való hivatkozást lehetővé tévő adatokat, mint például az IP-cím, bejelentkezési vagy eszközazonosítók, a lehető leghamarabb anonimizáljuk vagy álnévvé tesszük. Bármilyen más felhasználásra, más adatokkal való összevonásra vagy harmadik félnek való közlésre nem kerül sor.

A fent leírt adatkezelés ellen Ön bármikor tiltakozhat. A kifogásnak nincsenek hátrányos következményei.

Az etracker adatvédelemmel kapcsolatos további információkat itt talál.

Google Analytics

A testreszabott tervezés és oldalaink folyamatos optimalizálása céljából a Google Analyticset, a Google Inc. („Google”) egyik webes elemző szolgáltatását használjuk a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja alapján. Ezzel kapcsolatban álnevesített felhasználói profilokat hoznak létre, és cookie-kat alkalmaznak. A jelen weboldal használatával kapcsolatos, cookie által generált információkat, mint például

 • a böngésző típusa/verzióját,

 • a használt operációs rendszert,

 • a referer-URL-eket (korábban látogatott oldalakat),

 • a hozzáférési számítógép hosztnevét (IP-címét),

 • a szerverkérés időpontját

továbbítják az egyesült államokbeli Google szerverének, és ott mentik el azokat. Az információk a weboldal használatának értékelésére, a weboldal aktivitásáról szóló jelentések összeállítására, valamint a jelen internetes oldal piackutatása és a testreszabása céljából, a weboldal aktivitására és az internethasználatra vonatkozó egyéb szolgáltatásokkal kapcsolatban kerülnek felhasználásra. Ezek az információk szükség esetén harmadik fél részére is továbbításra kerülhetnek, ha ezt törvény írja elő, vagy ha harmadik fél megbízás keretében dolgozza fel ezeket az adatokat. Az Ön IP-címet semmilyen esetben sem lehet egyesíteni a Google által szolgáltatott egyéb adatokkal. Az IP-címek anonimizáltak, így hozzárendelés nem lehetséges (úgynevezett IP-maszkolás).

A böngésző szoftverének megfelelő beállításával megakadályozhatja a cookie-k telepítését. Ugyanakkor ügyeljen arra, hogy ebben az esetben nem lehet teljes mértékben kihasználni a weboldal valamennyi funkcióját. Ezenkívül megakadályozhatja a cookie-k által generált, valamint a webhely használatával kapcsolatos adatok (beleértve az Ön IP-címének) gyűjtését, valamint ezen adatok Google által történt feldolgozását. A böngészőbővítmény alternatívájaként, különösen a mobileszközökön lévő böngészők esetében, erre a linkre kattintva megakadályozhatja a Google Analytics adatgyűjtését. Egy letiltási süti kerül beállításra, amely megakadályozza az Ön adatainak későbbi gyűjtését, amikor meglátogatja ezt a webhelyet. Az opt-out cookie csak ebben a böngészőben és csak a weboldalunkon érvényes, és az Ön készülékén tárolódik. Ha törli a cookie-kat ebben a böngészőben, újra be kell állítania a letiltó cookie-t.

A Google Analytics szolgáltatással kapcsolatos adatvédelemmel kapcsolatos további információk a Google Analytics weboldalán találhatók.

Google Ads

A „Google Ads” technológiát, és különösen a konverziókövetést használjuk. A Google Conversion Tracking a Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA által nyújtott elemző szolgáltatása. Ha rákattint a Google által elhelyezett hirdetésre, a konverziókövetéshez cookie-t tárol a számítógépe. A cookie-k 30 napig érvényesek, személyazonosításra nem szolgálnak. Ha meglátogatja webhelyünk bizonyos oldalait, és a cookie még nem járt le, a Google és mi felismerhetjük, hogy Ön egy adott hirdetésre kattintott, és erre az oldalra irányították át. A Google Ads ügyfelei különböző cookie-kat kapnak. A cookie-kat nem lehet nyomon követni a hirdetési ügyfelek webhelyein keresztül.

A konverziós cookie segítségével gyűjtött adatok konverziós statisztikák készítésére szolgálnak a konverziókövetést használó Google Ads ügyfelek számára. Az ügyfelek megtudják azoknak a felhasználóknak a számát, akik a hirdetésükre kattintottak, majd átirányították őket egy konverziókövetési címkével ellátott oldalra. Nem kapnak azonban semmilyen információt, amely alapján a felhasználók személyesen azonosíthatók.

Ha nem kíván részt venni a konverziókövetésben, ezt a böngésző megfelelő beállításával megakadályozhatja, például a cookie-k telepítésének általános tiltásával. A konverziókövetéshez használt cookie-kat is kikapcsolhatja, ha úgy állítja be böngészőjét, hogy csak a „googleadservices.com” webcímről származó cookie-k legyenek blokkolva.

Az econda használata webes elemzéshez

A weboldal elemzéséhez ezen a weboldalon az econda GmbH technológiáival az adatok automatikusan gyűjtésre és mentésre kerülnek, amelyekből álnevek felhasználásával felhasználói profilok jönnek létre. Ez arra szolgál, hogy megvédjük az érdekek mérlegelésétől magasabb rendű jogos érdekeinket az ajánlatunk optimális megjelenítésében. Ehhez cookie-k használhatók. Az álnévvel ellátott felhasználói profilok külön, kifejezett hozzájárulása nélkül nem kerülnek összevonásra az álnév viselőjére vonatkozó személyes adatokkal.

Az adatgyűjtést bármikor kikapcsolhatja az alábbi linkre kattintva: https://www.econda.de/datenschutz-dsgvo-eprivacy/widerruf-zur-datenspeicherung/

FACT-Finder

Weboldalunkon egy Java Script kód található az Omikron Data Quality GmbH-tól, Habermehlstr. 17, 75172 Pforzheim, Németország (úgynevezett FACT-Finder). A FACT-Finder-t használjuk, hogy könnyebben megtalálja termékeinket az üzletben.

A FACT-Finder használata és a kapcsolódó adatkezelés jogos érdekünket szolgálja, hogy a lehető legjobb vásárlói élményt nyújtsuk üzletünkben. Az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés 1. mondat f) pontja.

Google Optimize

Ezen kívül a „Google Optimize” webelemző és optimalizáló szolgáltatást is használjuk weboldalunkon. A Google Optimize szolgáltatást arra használjuk, hogy növeljük weboldalunk vonzerejét, tartalmát és funkcionalitását azáltal, hogy új funkciókat és tartalmakat mutatunk meg a felhasználók egy százalékának, és statisztikailag értékeljük a használat változását. A Google Optimize sütiket használ, amelyek lehetővé teszik webhelyünk használatának optimalizálását és elemzését. A Google ezeket az információkat arra használja fel, hogy értékelje webhelyünk Ön általi használatát, jelentéseket állítson össze az optimalizálási tesztről és a kapcsolódó webhelytevékenységekről, valamint hogy a webhely tevékenységével és az internethasználattal kapcsolatos egyéb szolgáltatásokat nyújtson számunkra.

A Google a jelen weboldal üzemeltetője nevében ezeket az információkat arra használja fel, hogy kiértékelje az Ön weboldalhasználatát, jelentéseket állítson össze a weboldal tevékenységéről, valamint hogy a weboldal tevékenységével és internethasználatával kapcsolatos egyéb szolgáltatásokat nyújtson a weboldal üzemeltetője számára. A böngészője által a Google Analytics részeként továbbított IP-cím nem kerül összevonásra más Google-adatokkal. A Google Analytics használati feltételei és az adatvédelemmel kapcsolatos információk a következő linkeken érhetők el: http://www.google.com/analytics/terms/hu.html és https://www.google.hu/intl/hu/policies/.

Böngészőszoftverének megfelelő beállításával Ön megakadályozhatja a cookie-k tárolását, azonban szeretnénk felhívni a figyelmet arra, hogy ebben az esetben előfordulhat, hogy nem tudja teljes mértékben használni a weboldal összes funkcióját. Azt is megakadályozhatja, hogy a Google összegyűjtse a süti által generált és a webhely Ön általi használatához kapcsolódó adatokat (beleértve az Ön IP-címét), valamint hogy ezeket az adatokat a Google feldolgozza a https://tools URL használatával. Töltse le és telepítse az elérhető böngészőt plug-in-t a google.com/dlpage/gaoptout?hl=hu webhelyről.

Az oldalunk bal alsó sarkában található hozzájárulási ablakra kattintva beállíthat egy úgynevezett opt-out cookie-t, amely megakadályozza a Google Analytics használatát oldalunkon.

A Google Analytics felhasználói adatok kezelésével kapcsolatos információk a Google adatvédelmi nyilatkozatában találhatók: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=hu

Bing Ads

A webhelyen a Bing Ads (bingads.microsoft.com) technológiáit használjuk, amelyeket a Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, USA („Microsoft”) biztosít és üzemeltet. A Microsoft cookie-t helyez el az Ön végkészülékén, ha Ön Microsoft Bing hirdetésen keresztül jutott el webhelyünkre. Ez lehetővé teszi, hogy a Microsoft és mi is felismerjük, hogy valaki rákattintott egy hirdetésre, átirányították a webhelyünkre, és egy előre meghatározott céloldalra ("konverziós webhely") jutott el. Csak azon felhasználók teljes számát tudjuk meg, akik egy Bing-hirdetésre kattintottak, majd átirányították őket a konverziós webhelyre. A Microsoft információkat gyűjt, dolgoz fel és használ fel a cookie-n keresztül, amelyből álnevek használatával használati profilok jönnek létre. Ezek a használati profilok a látogatók viselkedésének elemzésére és hirdetések megjelenítésére szolgálnak. A felhasználó személyazonosságára vonatkozó személyes adatok feldolgozása nem történik meg.

Ha nem szeretné, hogy a viselkedésével kapcsolatos információkat a Microsoft a fentiek szerint felhasználja, megtagadhatja az ehhez szükséges cookie-k beállítását – például egy olyan böngészőbeállításon keresztül, amely általában deaktiválja a cookie-k automatikus beállítását. Megakadályozhatja a cookie által generált és a webhely Ön általi használatához kapcsolódó adatok gyűjtését, valamint ezen adatok Microsoft általi feldolgozását, ha az alábbi linken kinyilvánítja tiltakozását: https://choice.microsoft.com/hu-HU/opt-out. Az adatvédelemmel, valamint a Microsoft és a Bing Ads által használt cookie-kkal kapcsolatos további információk a Microsoft webhelyén találhatók: https://privacy.microsoft.com/hu-hu/privacystatement.

Az uptain használata

A látogatókkal való interakciók javítására az uptain GmbH ("uptain-Plugin). Ez lehetővé teszi számunkra, hogy elemezzük a weboldal használatát és javítsuk az ügyfeleinkkel való kommunikációt (például egy párbeszédablakon keresztül). Ehhez kapcsolódóan információkat gyűjtünk az Ön felhasználói viselkedéséről, amely a kurzorának mozgását, a látogatás hosszát, a linkekre való kattintásokat és szükség esetén a rendelkezésre álló információkat jelenti. Az adatfeldolgozás jogalapja a közvetlen marketing és a weboldalunk biztosítása iránti jogos érdekeink. Az uptain GmbH-t mint adatfeldolgozót ennek során szigorúan kötik az utasításaink. Az összegyűjtött információk nem kerülnek továbbításra harmadik fél számára, kivéve, ha a törvény kötelezi a továbbítást. Amennyiben az uptain plug-in által összegyűjtött információk személyes adatokat tartalmaznak, azok azonnal törlődnek a weboldalunk látogatása után.

A következő hivatkozásra kattintva bármikor kikapcsolhatja az uptain plug-in használatát: https://www.denios.hu/adatvedelem?__up_tracking_unsubscribe

A WiredMinds elemzése

Weboldalunk a WiredMinds GmbH (www.wiredminds.de) nyomkövető pixel technológiáját használja a látogatók viselkedésének elemzésére. Itt a látogató IP-címe kerül feldolgozásra. A feldolgozás kizárólag a vállalat szempontjából releváns információk, pl. B. a cégnév összegyűjtésére. A természetes személyek IP-címei a további felhasználásból (whitelist eljárás) kizártak. Az IP-címet soha nem tárolja a LeadLab. Az adatok kezelése során kiemelt érdekünk a természetes személyek adatvédelmi jogainak védelme. Érdeklődésünk a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének (f) pontján alapul. Az általunk gyűjtött adatok soha nem engednek következtetéseket levonni egy azonosítható személyről.

A WiredMinds GmbH ezeket az információkat arra használja fel, hogy névtelen használati profilokat hozzon létre a látogatói viselkedés alapján a weboldalunkon. Az így megszerzett adatokat nem használjuk fel weboldalunk látogatójának személyes azonosítására.

Kizárás a nyomon követésből (egy technikailag szükséges cookie van beállítva, hogy véglegesen kizárja Önt a WiredMinds LeadLab nyomon követéséből ezen a webhelyen)

A Hotjar használata

Ez a weboldal a Hotjart használja. A szolgáltató a Hotjar Ltd., Level 2, St Julians Business Centre, 3, Elia Zammit Street, St Julians STJ 1000, Málta, Európa (webhely: www.hotjar.com).

A Hotjar egy eszköz az Ön felhasználói viselkedésének elemzésére ezen a webhelyen. A Hotjar segítségével többek között rögzíthetjük az egér és a görgetés mozgását és a kattintásokat. A Hotjar azt is meghatározhatja, hogy mennyi ideig tartózkodott egy adott helyen az egérmutatóval. A Hotjar ezeket az információkat használja fel úgynevezett hőtérképek (Heatmaps) létrehozására, amelyek segítségével meghatározható, hogy a webhely mely területeit tekintik meg a webhely látogatói.

Azt is meghatározhatjuk, hogy mennyi ideig maradt az oldalon, és mikor hagyta el azt. Azt is meg tudjuk határozni, hogy mikor törölte bejegyzéseit egy kapcsolatfelvételi űrlapon (ún. konverziós tölcsérek). Ezenkívül a Hotjar segítségével közvetlen visszajelzést kaphat a webhely látogatóitól. Ez a funkció a weboldal üzemeltetője webes ajánlatainak javítását szolgálja.

A Hotjar sütiket használ. A cookie-k kis szöveges fájlok, amelyeket az Ön számítógépe tárol, és a böngésző ment el. Arra szolgálnak, hogy ajánlatunkat felhasználóbarátabbá, hatékonyabbá és biztonságosabbá tegyék. Ezek a cookie-k különösen annak megállapítására használhatók, hogy ezt a webhelyet egy adott végberendezéssel látogatták-e meg, vagy a Hotjar funkcióit deaktiválták a kérdéses böngészőben. A Hotjar cookie-k mindaddig az Ön eszközén maradnak, amíg Ön nem törli őket.

Böngészőjét beállíthatja úgy, hogy tájékozódjon a cookie-k beállításáról, és csak egyedi esetekben engedélyezze a cookie-kat, bizonyos esetekben vagy általában kizárja a cookie-k elfogadását, és a böngésző bezárásakor aktiválja a cookie-k automatikus törlését. A cookie-k kikapcsolása esetén előfordulhat, hogy a weboldal működése korlátozott lesz.

A Hotjar használata és a Hotjar cookie-k tárolása a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének f) pontja alapján történik. A weboldal üzemeltetőjének jogos érdeke fűződik a felhasználói magatartás elemzéséhez, mind hirdetési kínálatának, mind hirdetéseinek optimalizálása érdekében. Ha ehhez megfelelő hozzájárulást kértek (pl. hozzájárulás a cookie-k tárolásához), az adatkezelés kizárólag a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján történik; a hozzájárulás bármikor visszavonható.

Hotjar letiltása

Ha szeretné kikapcsolni a Hotjar általi adatgyűjtést, kattintson a következő linkre, és kövesse az ott található utasításokat: https://www.hotjar.com/opt-out Kérjük, vegye figyelembe, hogy a Hotjar deaktiválását minden böngészőnél vagy mindegyiknél el kell végezni. A terminált külön kell elvégezni. A Hotjarról és az összegyűjtött adatokról további információkat a Hotjar adatvédelmi nyilatkozatában talál az alábbi linken: www.hotjar.com/privacy

Megrendelés feldolgozására vonatkozó szerződés

Megrendelésfeldolgozási szerződést kötöttünk a Hotjar-ral a szigorú európai adatvédelmi előírások betartása érdekében.

PIXEL

a) Továbbá weboldalunkon a Facebook Inc. („Facebook”) úgynevezett „Facebook pixelét” használjuk. Ez lehetővé teszi, hogy weboldalunk felhasználói érdeklődésen alapuló hirdetéseket („Facebook-hirdetések”) láthassanak, amikor felkeresik a Facebook közösségi hálózatot vagy más, a folyamatot szintén használó webhelyeket. A Facebook pixellel a böngésződ automatikusan közvetlen kapcsolatot létesít a Facebook szerverrel. Nincs befolyásunk a Facebook által ezen eszköz használatával gyűjtött adatok terjedelmére és további felhasználására, ezért tudásunk szerint tájékoztatjuk: A Facebook pixel integrálásával a Facebook megkapja azt az információt, hogy Ön hirdetést kapott. tőlünk rákattintott vagy felhívta a megfelelő webhelyet a weboldalunkon. Ha regisztrált egy Facebook-szolgáltatásra, a Facebook hozzárendelheti a látogatást az Ön fiókjához. Még ha nem is regisztrált a Facebookon, vagy nem jelentkezett be, akkor is fennáll annak a lehetősége, hogy a szolgáltató megtudja és eltárolja az Ön IP-címét és egyéb azonosítóit.

b) A Facebook pixel használatával azt a célt követjük, hogy csak az általunk elhelyezett Facebook-hirdetéseket jelenítsük meg azoknak a Facebook-felhasználóknak, akik szintén érdeklődést mutattak honlapunk iránt. A Facebook pixel segítségével azt szeretnénk elérni, hogy Facebook hirdetéseink megfeleljenek a felhasználó potenciális érdeklődésének és ne legyenek bosszantóak. Továbbá a Facebook pixelt felhasználhatjuk a Facebook hirdetések hatékonyságának statisztikai célú megértésére, ha megnézzük, hogy a felhasználók át lettek-e irányítva webhelyünkre, miután egy Facebook-hirdetésre kattintottak. A Facebook pixel használatának jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja.

c) Harmadik fél információi: Facebook Inc., 1601 S California Ave, Palo Alto, California 94304, USA; http://www.facebook.com/policy.php; további információ az adatgyűjtésről:

http://www.facebook.com/help/186325668085084,

http://www.facebook.com/about/privacy/your-info-on-other#applications valamint

http://www.facebook.com/about/privacy/your-info#everyoneinfo.

Linkek a Facebookra és Twitterre

Linkjeink lehetőséget adnak arra, hogy rákattintva csatlakozzon a Facebook és a Twitter webhelyeinkhez. Ennél a funkciónál személyes adatai csak akkor kerülnek továbbításra, ha tudatosan rákattint erre a gombra. Ez nem egy úgynevezett „social plug-in”, ami azt jelenti, hogy az adatcsere csak akkor történik meg, ha tudatosan használja ezt a funkciót. A befolyásunkon kívül esik azonban az, hogy a Facebook és a Twitter milyen adatokat dolgoz fel.

YouTube-videókkal kapcsolatos plug-in-ek

Ezen a weboldalon a harmadik féltől, mint szolgáltatótól, származó tartalmak szerepelnek. Ezeket a tartalmakat a Google Inc. („Szolgáltató”) bocsátja rendelkezésre. A YouTube üzemeltetője a Google Térkép, a Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street Dublin 4, Írország.

A weboldalunkon lévő Youtube-videókra vonatkozólag speciális adatvédelmi beállítás van aktiválva. Ez azt jelenti, hogy a weboldal látogatóiról semmilyen információt sem gyűjtenek és tárolnak a Youtube-on, kivéve, ha a videót lejátszák. Az adatgyűjtés céljáról és terjedelméről, illetve az adatok szolgáltatók általi további feldolgozásáról és felhasználásáról, valamint az ezzel kapcsolatos jogokról és a magánszféra védelmére vonatkozó beállítások lehetőségeiről, kérjük, a Google adatvédelmi irányelveiből tájékozódjon.

Tevékenységeink a közösségi hálózatokon

Annak érdekében, hogy a közösségi oldalakon is kommunikálhassunk Önnel, és tájékoztassuk szolgáltatásainkról, ott saját oldalainkkal képviseltetjük magunkat.

Nem mi vagyunk ezen oldalak eredeti szolgáltatója (felelős személye), hanem csak az adott szolgáltató által számunkra biztosított lehetőségek keretein belül használjuk azokat. Ezért elővigyázatosságból szeretnénk felhívni a figyelmet arra, hogy az Ön adatait az Európai Unión vagy az Európai Gazdasági Térségen kívül is kezelhetjük. A használat tehát adatvédelmi kockázatokkal járhat az Ön számára, mivel megnehezítheti jogainak védelmét, pl. tájékoztatás, törlés, tiltakozás stb. vagy a felhasználói viselkedés elemzésére, enélkül mi befolyásolhatjuk. Ha a szolgáltató felhasználói profilokat hoz létre, akkor gyakran használnak cookie-kat, vagy a használati viselkedés közvetlenül a közösségi hálózatok saját tagprofiljához van hozzárendelve (ha itt be van jelentkezve).

A személyes adatok ismertetett kezelési műveleteit a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének f) pontja szerint végezzük jogos érdekünk és az adott szolgáltató jogos érdeke alapján annak érdekében, hogy Önnel kellő időben kommunikálni tudjunk, vagy hogy szolgáltatásainkról tájékoztathassuk . Ha felhasználóként kell hozzájárulását adnia az adatkezeléshez az adott szolgáltatónál, a jogalap a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontjához kapcsolódik, összefüggésben a GDPR 7. cikkével.

Mivel nem férünk hozzá a szolgáltatók adatállományához, szeretnénk felhívni a figyelmet arra, hogy jogait (pl. tájékoztatás, helyesbítés, törlés stb.) a legjobb közvetlenül az adott szolgáltatónál érvényesíteni. Az alábbiakban további információkat közölünk az Ön adatainak közösségi hálózatokban történő kezeléséről, valamint az általunk használt közösségi hálózatok megfelelő szolgáltatójától való tiltakozási vagy visszavonási jogának gyakorlásának lehetőségéről (úgynevezett opt-out):

Facebook

Az európai adatfeldolgozásért felelős: Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Írország Adatvédelmi nyilatkozat (Adatvédelmi szabályzat): https://www.facebook.com/about/privacy/previous és hirdetési beállítások : https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen

Twitter

Az európai adatfeldolgozásért felelős: Twitter International Company, One Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2, D02 AX07, Írország Adatvédelmi nyilatkozat: https://twitter.com/de/privacy Az Ön adataival kapcsolatos információk: https://twitter .com /settings/your_twitter_data leiratkozás és hirdetési beállítások: https://twitter.com/personalization

YouTube

Az adatfeldolgozásért felelős: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA Adatvédelmi nyilatkozat: https://policies.google.com/privacy Opt-Out és hirdetési beállítások: https://adssettings.google.com /authenticated

Google Tag Manager

Ez a webhely a Google Címkekezelőt használja. Ez a szolgáltatás lehetővé teszi a webhelycímkék felületen keresztüli kezelését. A Google Eszközkezelő csak címkéket valósít meg. Ez azt jelenti: Nem használunk sütiket és nem rögzítünk személyes adatokat. A Google Eszközkezelő más címkéket is aktivál, amelyek viszont adatokat gyűjthetnek. A Google Címkekezelő azonban nem fér hozzá ezekhez az adatokhoz. Ha a deaktiválást domain- vagy cookie-szinten hajtották végre, az minden nyomkövetési címkénél érvényben marad, amennyiben ezeket a Google Címkekezelővel implementálták.

Az EU-n kívüli címzettek

Az Internetes technológiák és a közösségi média beépülő modulok címszó alatt leírt feldolgozások kivételével az Ön adatait nem adjuk át az Európai Unión vagy az Európai Gazdasági Térségen kívüli címzetteknek. A fent említett feldolgozás következtében az adatok továbbításra kerülnek az általunk megbízott nyomkövetési vagy célzási technológiák szolgáltatóinak szervereire. Ezek a szerverek az Egyesült Államokban találhatók. Az adattovábbítás az EU Bizottság úgynevezett általános szerződési kikötései alapján történik.

Az Ön jogai. Az Ön által megtett beleegyezés visszavonásának joga mellett a következő további jogok állnak rendelkezésére, ha a vonatkozó jogi előírások fennállnak:

 • Tájékoztatáshoz való jog Az általunk tárolt személyes adataival kapcsolatos tájékoztatáshoz való jog a GDPR 15. cikkével összhangban; Tájékoztatást kaphat különösen az adatkezelés céljairól, a személyes adatok kategóriájáról, a címzettek kategóriáiról, akikkel az Ön adatait közölték vagy közölni fogják, a tárolás tervezett időtartamáról, az adatok eredetéről, amennyiben azt nem közvetlenül Öntől gyűjtötték.

 • Helyesbítéshez való jog helytelen adathoz vagy a helyes adatok kiegészítéséhez a GDPR 16. cikke szerint.

 • Törléshez való jog az Ön, általunk tárolt adataira vonatkozóan, a GDPR 17. cikke szerint, amennyiben nem tartanak fenn jogszabályi vagy szerződéses megőrzési időszakot vagy egyéb, további tárolásra vonatkozó jogszabályi kötelezettségeket vagy jogokat.

 • Az adatkezelés korlátozáshoz való jog a GDPR 18. cikke szerint, amennyiben vitatja az adatok pontosságát, ill. amennyiben a feldolgozás jogellenes, Ön azonban elutasítja az adatok törlését; amennyiben az adatkezelőnek már nincs szüksége az adatokra, Önnek ugyanakkor szüksége van rájuk jogi követelések érvényesítésére, gyakorlására vagy védelmére, vagy amennyiben Ön a GDPR 21. cikke szerint kifogást emelt az adatok feldolgozása ellen.

 • Adathordozhatósághoz való jog a GDPR 20. cikke szerint, vagyis arra vonatkozó jog, hogy a kiválasztott, Önre vonatkozó, nálunk mentett adatokat széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, vagy hogy kérje az adattovábbítást másik adatfeldolgozó számára..

 • Panasztételi jog felügyeleti hatóságnál. Általában kapcsolatba léphet a szokásos tartózkodási helye, munkahelye vagy cégünk székhelye szerinti felügyeleti hatósággal.

Kifogásolási jog DS-GVO 21. cikk

Ön sajátos helyzetéből adódó okokból bármikor jogosult az Önre vonatkozó személyes adatok kezelése ellen, amely a 6. cikk (1) bekezdés e) pontján (közérdekű adatkezelés) vagy f) ponton alapul. ) (adatfeldolgozás az érdekek mérlegelése alapján) a GDPR kifogás benyújtása céljából történik. Ez vonatkozik az ezen rendelkezéseken alapuló profilalkotásra is a GDPR 4. cikkének 4. pontja értelmében. Ha Ön tiltakozást nyújt be, a továbbiakban nem kezeljük személyes adatait, kivéve, ha bizonyítani tudjuk az adatkezelés olyan kényszerítő erejű jogos indokait, amelyek meghaladják az Ön érdekeit, jogait és szabadságait, vagy ha az adatkezelés jogi igények érvényesítésére, érvényesítésére vagy védelmére szolgál. Egyedi esetekben személyes adatokat kezelünk a közvetlen reklámozás érdekében. Ön bármikor tiltakozhat a személyes adatok ilyen reklámozás céljából történő kezelése ellen. Ez vonatkozik a profilalkotásra is, amennyiben az ilyen közvetlen reklámozáshoz kapcsolódik. Ha tiltakozik a direkt marketing célú adatkezelés ellen, a továbbiakban nem kezeljük a személyes adatokat e célból. Ezen túlmenően Önnek joga van az Ön sajátos helyzetéből fakadó okokból kifogásolni az Önre vonatkozó személyes adatok olyan feldolgozása ellen, amelyet tudományos vagy történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból végzünk a 89. cikk (1) bekezdésével összhangban. GDPR, kivéve, ha az ilyen adatkezelés egy közérdekű feladat teljesítéséhez szükséges. Az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások igénybevételével kapcsolatban a 2002/58/EK irányelv ellenére szabadon gyakorolhatja kifogásolási jogát műszaki specifikációkat alkalmazó automatizált eljárások útján.

Adatvédelmi hozzájárulás visszavonása

Önnek joga van a személyes adatok kezeléséhez adott hozzájárulását a jövőre nézve bármikor visszavonni.

Adatvédelmi tájékoztató a kapcsolattartókkal és kommunikációs partnerekkel való kapcsolattartásról

Adatvédelmi információk az ügyfelekkel és beszállítókkal való kapcsolattartásról

Adatbiztonság

Minden személyesen továbbított adata, beleértve a fizetési adatait is, az általánosan elfogadott és biztonságos SSL (Secure Socket Layer) szabvány használatával kerül továbbításra. Az SSL egy biztonságos és bevált szabvány, amelyet például az online banki szolgáltatásokban is használnak. A biztonságos SSL-kapcsolatot többek között a böngésző címsorában található http-hez (azaz...) csatolt s-ről vagy a böngésző alsó részén található lakat szimbólumról ismerheti fel. Megfelelő technikai és szervezeti biztonsági intézkedéseket is alkalmazunk az általunk tárolt személyes adatok manipulálása, részleges vagy teljes elvesztése, valamint harmadik felek illetéktelen hozzáférése elleni védelme érdekében. Biztonsági intézkedéseinket a technológiai fejlődésnek megfelelően folyamatosan fejlesztjük.

Adatvédelmi nyilatkozat frissítése, módosítása

Jelen adatvédelmi nyilatkozat jelenleg hatályos és állapota: 2022. január 05. Honlapunk és ajánlataink továbbfejlesztése, illetve jogszabályi vagy hatósági követelmények megváltozása miatt szükségessé válhat jelen adatvédelmi nyilatkozat módosítása. Az aktuális adatvédelmi nyilatkozatot bármikor elérheti és kinyomtathatja a weboldalon: https://denios.hu/adatvedelem.

Menü
Bejelentkezés
Az Ön kosaraHozzáadva a kosárhoz
A kosárhoz
Szívesen adunk önnek tanácsot!

Hívjon minket vagy töltse ki az űrlapot.

H – Cs: 8:00 – 17:00 | P 8:00 – 14:00