• Egyéni szaktanácsadás

 • Minőség a piacvezetőtől

 • Közvetlenül a gyártótól

 • Nemzetközi Know-How

Munkavédelem - maximális védelem alkalmazottai számára


Veszélyek minimalizálása

A munka közben sok minden történhet. 2016-ban csak Németországban 877.000 munkabalesetet jelentettek. Ez nem csak az érintett munkatársak számára volt kedvezőtlen hatással. A balesetekből és a munkaköri betegségekből származó utólagos költségek jelentős kihatással vannak az üzemek és a szociális intézmények számára is. A „Munkavédelem” és a „Munkabiztonság” fogalmait gyakran szinonimaként használjuk, összegzésül mindkettőnek egy közös célja van: a munkahelyen  olyan intézkedések és módszerek létrehozása és megelőző cselekvés végzése, amelyek mind a az egészségügyi veszélyek elkerülését és a munkatársak védelmét  szolgálják. Ha a vészhelyzet már bekövetkezett, akkor azonnali segélyt nyújtanak a vészzuhanyok és első segély szettek.


Biztonság minden téren!

Ob allein oder im Team, sichere Arbeitsbedingungen und Schutzkleidung sind bei vielen Tätigkeiten vorgeschrieben.

Termelő vállalatok munkatársai számos potenciális balesetveszélynek vannak kitéve. Ezek gyakran mindennapi helyzetekből és rutinfolyamatokból keletkeznek. Megfelelő termékek segítenek a megelőző balesetelkerülésben a munkahelyen. Az emberek védelménél hamar felmerül a PSA fogalma. Ez alatt a személyes védőfelszerelést értjük, melyeket közvetlen a testen kell hordani. Ide tartozik például a légzésvédő, a védősisak, a védőszemüveg vagy a hallásvédő. A veszélyes anyag logisztikával kapcsolatban fontos tényező a megfelelő felszerelés és az ADR. A veszélyes anyagok szállításánál ezeket a védőfelszereléseket mindig magunkkal kell vinnünk. A védő intézkedések mellett számos termék gondoskodik indirekt módon a háttérben a munkabiztonságról. A közlekedési utak biztosítása lezárással, ütközésvédőkkel vagy közlekedés biztosítási termékekkel hasonlóan megemlítésre méltó, mint a levegő- és elszívástechnika.


Jogi alapok

Európai irányvonalak és a globális egyeztetés jelentősen meghatározzák a munkabiztonság jogszabályait. Magyarországon az 1993. évi XCIII. Törvény a munkavédelemről  (MvTv) a következő határozatokkal érvényes:

 • 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelet
  a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról
 • 25/2000. (IX. 30.) EüM-SzCsM együttes rendelet
  a munkahelyek kémiai biztonságáról
 • 3/2003. (III. 11.) FMM-ESzCsM együttes rendelet
  a potenciálisan robbanásveszélyes környezetben levő munkahelyek minimális munkavédelmi követelményeiről
 • 3/2002. (II. 8.) SzCsM-EüM együttes rendelet
  a munkahelyek munkavédelmi követelményeinek minimális szintjéről

További fontos törvény és határozatok:

 • 2000. évi XXV. törvény
  a kémiai biztonságról *
 • 16/2008. (VIII. 30.) NFGM rendelet
  a gépek biztonsági követelményeiről és megfelelőségének tanúsításáról
 • 1996. évi CXVI. Törvény 1996. évi CXVI. törvény az atomenergiáról
 • 65/1999. (XII. 22.) EüM rendelet 65/1999. (XII. 22.) EüM rendelet a munkavállalók munkahelyen történő egyéni védőeszköz használatának minimális biztonsági és egészségvédelmi követelményeiről
 • 18/2008. (XII. 3.) SZMM rendelet 18/2008. (XII. 3.) SZMM rendelet az egyéni védőeszközök követelményeiről és megfelelőségének tanúsításáról
 • 35/2016. (IX. 27.) NGM rendelet
  a potenciálisan robbanásveszélyes környezetben történő alkalmazásra szánt berendezések és védelmi rendszerek vizsgálatáról és tanúsításáról
 • 10/2016. (IV. 5.) NGM rendelet
  a munkaeszközök és használatuk biztonsági és egészségügyi követelményeinek minimális szintjéről
 • 1996. évi XXXI. törvény
  a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról *
 • 4/2014. (XII. 5.) BM rendelet
  az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról

Szakemberek az üzemben

A munkavédelem és a munkabiztonság nagy témaköre különböző kihívásokat és feladatköröket okoz a modern üzemi hétköznapokban. Veszélyes anyag megbízottak, környezetvédelmi megbízottak, tűzvédelmi és prevenciós szakértők: Ezeket a feladatokat sok esetben csak erre képzett személyzettel lehet ellátni. A munkaadók előnye az, hogy ezek a személyek általában az alkalmazottak között megtalálhatók. Szakmai képzések, szemináriumok és továbbképzések segítségével a munkatársak elnyerik a szükséges kvalifikációkat, hogy be tudják tölteni az előírt pozíciókat az üzemen belül. Ezek közé tartoznak többek közt a

 • Munkabiztonsági szakértő
 • Biztonsági felelős
 • Veszélyes anyag felelős
 • Tűzvédelmi felelős

Jó tudni: ezen személyektől függetlenül a munkaadó gondoskodik az üzemi munkabiztonságról és ő egyedül viseli a felelősséget. A munkatársai oktatására és továbbképzésére is a DENIOS a megfelelő partner. A DENIOS akadémia terjedelmes kínálatában biztos megtalálja a megfelelő szemináriumot.

In Laboren und Forschungseinichtungen helfen Augenduschen schnell bei Zwischenfällen mit Chemikalien.