DENIOS GmbH Magyarországi Közvetlen Kereskedelmi Képviselete
Sarkantyú köz 5.
9021 Győr

Tel.: 06 96 800 147
Fax:  +43 6225-20533-44
E-mail: info@denios.hu
Internet: www.denios.hu

A DENIOS-Applikációk felhasználási feltételei

Tartalomjegyzék

Jelen Felhasználási feltételek szabályozzák a jelen alkalmazás (a továbbiakban: "App") használatát, amelyet a felhasználó ("Ön") számára a DENIOS SE, Dehmer Straße 54–66, 32549 Bad Oeynhausen, Németország („DENIOS“, „mi“) rendelkezésre bocsát. Az App letöltésével és a jelen Felhasználási feltételek elfogadásával az alábbi 2.3. ponttal összhangban a jelen Felhasználási feltételek létrejönnek Ön és a DENIOS között.

1. Az App letöltése és használata

1.1 Az alkalmazást letöltheti a DENIOS weboldaláról anélkül, hogy telepítené az eszközére, ill. opcionálisan letöltheti a webes verziót offline használatra (mindkét esetben a „Web-verzió“ App-hivatkozás jelenik meg). Alternatív megoldásként az alkalmazást az Apple App Store áruházból iOS vagy iPadOS eszközökre, vagy a Google Play Áruházból Android készülékekre (együttesen: "App Stores") is letöltheti („Mobil verzió“). Ebben az esetben a mobil verzió letöltése a megfelelő letöltés gombbal vagy az adott App Store hasonló funkciójával történik.

1.2 A mobil verzióra annak az App Store-nak a feltételei érvényesek, ahonnan az alkalmazást letöltötte, hacsak a jelen használati feltételek másként nem rendelkeznek. Az App Store feltételei és a jelen Felhasználási feltételek közötti ütközés esetén azonban a jelen Felhasználási feltételek az irányadók. 1.2 Ezen Felhasználási feltételek az alkalmazás mobil verziójának használatára is vonatkoznak, amennyiben azt nem valamely App Store-ból töltötték le.

1.3 Ezen alkalmazás ingyenesen használható, és nem korlátozódik bizonyos számú személyes eszközre.

1.4 A webes verzió és a mobil verzió egyes funkciói azonban nem használhatók aktív internetkapcsolat nélkül. Az App-ok használatával kapcsolatban ezért az internethasználat költségei merülhetnek fel, amelyek a kommunikációs szolgáltatójával kötött szerződéstől függenek.

2. A felhasználási feltételek elfogadása, regisztráció

2.1 Az App használata előtt el kell fogadnia a Felhasználási feltételeket, és meg kell erősítenie, hogy lehetősége volt elolvasni az adatvédelmi nyilatkozatot.

2.2 Ezután regisztráció nélkül korlátozott ideig használhatja az App funkcióit. Az App tartós használatához létre kell hoznia egy felhasználói fiókot ("Fiók"). A regisztráció az App-on keresztül történhet. A regisztráció során ismételten meg kell erősítenie, hogy elfogadja a jelen Felhasználási feltételeket, és hogy lehetősége van az adatvédelmi tájékoztató tudomásul vételére. E-mailben megkérhetjük, hogy adja meg e-mail címét, és állítsa be fiókját a DENIOS által Önnek megküldött megerősítő linkre kattintva; ebben az esetben a regisztráció csak akkor történik meg, ha Ön a DENIOS által megküldött linkre rákattintott, valamint megerősítette, hogy a regisztrációs folyamat megtörtént.

2.3 A szerződés Ön és a DENIOS között a Felhasználási feltételek vonatkozásában akkor jön létre, ha elfogadja a Felhasználási feltételeket az alkalmazásban. A szerződés megkötése ismételten visszaigazolásra kerül, ha Ön regisztrál és a regisztrációt a DENIOS Önnek visszaigazolta.

2.4 A jelen Felhasználási feltételek egy példányát megőrizzük. A jelen Felhasználási feltételek egy példányát a www.denios.hu/denios-applikaciok/felhasznalasi-feltetelek-denios-applikaciohoz  weboldalunkon keresztül letöltheti.

2.5 Fiókja beállításával Ön garantálja, hogy a regisztrációhoz szükséges adatok helyesek, naprakészek és teljesek. Változások esetén azonnal módosítja adatait az alkalmazásban.

2.6 Ön felelős a fiókjához való hozzáférési adatok, különösen a jelszó titokban tartásáért. Ha alapos okkal feltételezhető, hogy fiókja már nem biztonságos (például ha valaki más megtudja a jelszavát), akkor Önt erről a DENIOS haladéktalanul tájékoztatja.

3. Az App-ok és a Felhasználási feltételek módosítása

3.1 A DENIOS fenntartja a jogot az App vagy a szolgáltatások funkcionalitásának bővítésére, illetve egyes részeinek leállítására. Mivel ez az App ingyenesen letölthető és használható, a DENIOS nem vállal kötelezettséget arra, hogy az alkalmazást és a szolgáltatásokat tartósan változatlan formában biztosítsa. A webes és a mobil verziók funkciói eltérhetnek.

3.2 A DENIOS fenntartja magának a jogot, hogy jelen Felhasználási feltételeket bármikor módosítsa, ha szükségesnek tartja, pl. az alkalmazás továbbfejlesztése, új funkciók bevezetése, technikai vagy működési problémák vagy jogszabályi változások miatt. Minden ilyen változásról Ön az alkalmazáson belül kap értesítést, mely felkéri Önt a jelen Felhasználási feltételek új verziójának elfogadására.

3.3 A mobil verzió automatikus frissítéseit és tobábbfejlesztett verzióit a DENIOS az App Store-n keresztül biztosítja, és azok a készülék beállításaitól függően az Ön külön hozzájárulása nélkül is telepíthetőek. A webes verziónál mindig azt a verziót vagy a verziók valamelyikét használja, amely a DENIOS weboldalán installálásra került.

4. Az App-ok és a szolgáltatások elérhetősége

4.1 A DENIOS mindent megtesz az alkalmazás és az ahhoz szükséges szolgáltatások folyamatos elérhetőségének biztosítása érdekében, azonban azt nem tudja garantálni, hogy nem fordulhat elő fennakadás.

4.2 Nagyobb rizikófaktorral lehetségesek a karbantartási munkák miatti ideiglenes rendelkezésre állási zavarok, a külső hálózatüzemeltetőknél előforduló internet-kimaradások, egyéb műszaki okok és vis maior.

5. Adatvédelem

5.1 Ha Ön természetes személy, a DENIOS az Ön személyes adatait dolgozza fel, amikor az alkalmazást használja vagy regisztrál egy fiókot. A DENIOS ezen adatokat bizalmasan és az (EU) 2016/679 rendelettel (Általános Adatvédelmi Rendelet), valamint más vonatkozó adatvédelmi jogszabályokkal összhangban kezeli. A részletekért tekintse meg adatvédelmi tájékoztatónkat az alábbi helyen www.denios.hu/denios-applikaciok/adatvedelem-applikaciohoz.

5.2 Amennyiben Ön regisztrált, a DENIOS Önt kiértesíti az adatvédelmi szabályzat esetleges változásairól az Ön által megadott e-mail címre érkező üzenetben. Amennyiben az (EU) 2016/679 rendelet (Általános Adatvédelmi Rendelet) és más vonatkozó adatvédelmi jogszabályok értelmében az Ön beleegyezése szükséges, ill. a DENIOS által indokoltnak ítélt egyéb esetekben, az Ön előzetes hozzájárulását kérjük az eseti célú adatkezeléshez. Ilyen hozzájárulás az alkalmazás beállításakor, bizonyos funkciók aktiválásakor is bekérésre kerül.

6. Szellemi tulajdon

6.1 Az alkalmazást, valamint az alkalmazáson keresztül elérhető képeket és egyéb tartalmakat (együttesen „Tartalmak“), Németországban és más országokban egyaránt szerzői és kapcsolódó tulajdonjogok védik. A DENIOS Önnek korlátozott, nem kizárólagos, nem átruházható és nem továbbengedélyezhető jogot biztosít az App használatára és a tartalmak megtekintésére.

6.2 Ellenkező esetben a szoftverekre és más művekre vonatkozó szerzői jogi, valamint a kapcsolódó tulajdonjogok jogszabályi rendelkezései érvényesek. Amennyiben a DENIOS ahhoz kifejezetten nem járult hozzá, illetve hacsak nem Önt arra kötelező jogszabályi rendelkezések fel nem jogosítják, tilos:

6.2.1 Az App-ok vagy a tartalmak reprodukálása, kivéve (i) az App mobilverziójának letöltéséhez, telepítéséhez és az Ön eszközein való használatához, ill. biztonsági másolat készítse céljából ésszerű számban, ill. (ii) olyan mennyiségben, melyet Ön a jelen feltételek által megengedett mértékben használat;

6.2.2 Az App-ok és a tartalmak eladása, bérbe adása vagy más módon történő terjesztése bármely harmadik fél számára;

6.2.3 Az App-ok vagy a tartalmak szerkesztése vagy más módon történő módosítása;

6.2.4 Az App-ok dekódolása, visszafejtése, valamint azok tekintetében egyéb módon történő számítástechnikai visszaállítási műveletek végzése; és

6.2.5 a 6.2.1-6.2.4 szakaszok bármelyikének megkísérlése.

7. Visszaélés

Nem használhatja fel a DENIOS alkalmazást, ill. adatfeldolgozó rendszereit bűncselekményekre, avagy a DENIOS-t terhelő egyéb bűncselekményekre, melyek a DENIOS-t jogtalanul károsítanák. Különösen tilos:

7.1 A DENIOS adatfeldolgozó rendszereket, melyek a DENIOS alkalmazásának vagy tartalmainak, illetve egyéb adatfeldolgozó rendszereinek biztosítására szolgálnak, feltörni, szabotálni vagy más módon rongálni, ill. használatukat lehetetlenné tenni;

7.2 Túlzott mértékben használni az alkalmazást, vagy egyéb módon túlzott hozzáférést eszközölni az adatfeldolgozó rendszerekhez, olyan mértékben, amely messze meghaladja a normál használatot, mellyel a DENIOS rendszereinek túlterhelését okozhatná (ún. Denial-of-Service attack, azaz túlterheléses szervertámadás);

7.3 Megkerülni az alkalmazás technikai korlátait, hogy hozzáférjen az Ön számára nem engedélyezett tartalmakhoz vagy funkciókhoz; vagy

7.4 Megkísérelni a 7.1-7.3 pontok szerinti műveletek bármelyikét.

8. Felmondás

8.1 A DENIOS fenntartja a jogot, hogy bármikor megszüntesse az alkalmazást vagy az alkalmazás egy adott verzióját, és felmondja a jelen Felhasználási feltételeket, az Ön ügyfélfiókját és az Ön alkalmazáshasználati jogát. Amennyiben Ön regisztrált felhasználó, a DENIOS erről Önt belátható időn belül, de általában legalább négy héttel korábban értesíti az Ön által megadott e-mail címre küldött üzenetben.

8.2 A DENIOS jogosult alapos indokkal felmondani, különösen, ha:

8.2.1 A 2.5 ponttal ellentétben Ön a regisztráció során hibás vagy hiányos adatokat adott meg, vagy nem frissítette adatait, és Ön (i) nem javította vagy nem egészítette ki adatait az általunk szöveges formában meghatározott legalább harminc napos határidőn belül, vagy (ii ) nem tudtunk Önnel kapcsolatba lépni, mert az Ön által megadott e-mail cím érvénytelen;

8.2.2 A 6.2. ponttal ellentétben a DENIOS ojogokat vagy harmadik fél jogait megsértette;

8.2.3 A 7. ponttal ellentétben visszaélt az alkalmazással, ill. a DENIOS-t megkárosította; vagy

8.2.4 Egyéb módon, lényeges mértékben megsérti a jelen Felhasználási feltételeket.

8.3 Fiókját és ezzel a jelen Felhasználási feltételeket bármikor felmondhatja, mellyel kapcsolatos felmondási kérelmét az appdevelopment@denios.net  e-mail címen nyújthatja be. Szeretnénk felhívni a figyelmet arra, hogy a teljes törlésre csak a törvényes tárolási kötelezettségek lejárta és más jogi célú tárolást követően kerül sor; erről adatvédelmi nyilatkozatunkban részletesen tájékozódhat.

9. A DENIOS felelőssége

9.1 A DENIOS a törvényi rendelkezések értelmében felelős:

9.1.1 Azon károkért, melyek abból adodtak, hogy a DENIOS (vagy a DENIOS törvényes képviselője, ill. meghatalmazottja) szándékosan eltitkolt valamely gyártási hibát, vagy jogi hiányosságot;

9.1.2 Testi és lelki egészséget veszélyeztető, vagy akár életveszélyes sérülésből eredő károkért, amelyek a DENIOS kötelességszegésének következményei.

9.1.3 Egyéb károkért, amelyek súlyosan gondatlan vagy szándékos kötelességszegésen alapulnak a DENIOS (vagy a DENIOStörvényes képviselője, ill. meghatalmazottja) részéről; és

9.1.4 Egyéb károkért, melyek a DENIOS olyan kötelezettség-szegéséből erednek, amely kötelezettség teljesítése a szerződés megfelelő végrehajtásához elengedhetetlen, és amelynek betartására a szerződő fél rendszeresen támaszkodhat (ún. sarkalatos kötelezettség); ha azonban ez a kár nem tartozik a fenti 9.1.1-9.1.3 pontok hatálya alá, ezen károk kártérítési felelőssége a jelen 9.1.4 pont szerint a szerződés szerint előrelátható kárként értendő.

9.2 A DENIOS helytállási kötelezettsége a 9.1.2. és 9.1.4. pontok hatálya alatt a jogszabályi rendelkezéseken alapul. A Ptk. 521. és/vagy 599. §-ának hatálya alatt a DENIOS különösen súlyos gondatlanságért és szándékosságért felel.

9.3 A DENIOS a jogszabályi előírások keretein belül is felelősséget vállal, amennyiben a DENIOS minőségi garanciát vagy egyéb objektív felelősséget vállalt; e tekintetben azonban a mindenkori jótállási nyilatkozatban szereplő korlátozások érvényesek.

9.4 A DENIOS felelősséggel tartozik a termékfelelősségi törvény vagy a 85/374/EGK irányelvet végrehajtó más vonatkozó nemzeti törvény rendelkezései szerint is, valamint olyan jogszabályok szerint, amelyek kapcsán a vonatkozó törvény kifejezetten előírja, hogy az előírásoktól eltérni, illetve azoktól előre eltérni tilos.

9.5 A 9.1-9.4 pontokban foglaltaktól eltérő esetekben a DENIOS felelőssége a jogi októl függetlenül kizárt.

10. Jogválasztás; joghatóság

10.1 Ezekre a Felhasználási feltételekre az Osztrák Köztársaság anyagi joga vonatkozik. Az Egyesült Nemzetek Szervezetének 1980. évi, az áruk nemzetközi adásvételére vonatkozó szerződésekről szóló egyezménye nem alkalmazandó.

10.2 Ha Ön kereskedő, közjogi jogi személy vagy különvagyont kezelő közjogi személy, a joghatóság helye Bad Oeynhausen-ben van (Németország). Mindazonáltal jogunkban áll jogi lépéseket tenni az Ön általános területi hatásköre szerinti illetékességi helyen.

11. Felhasználási feltételek aktualitása és módosítása

Ezen Felhasználási feltételek jelenleg érvényben vannak, az 2021. márciusi állapot szerint.

A mindenkori változtatás jogát fenntartjuk.

Menü
Bejelentkezés
Az Ön kosaraHozzáadva a kosárhoz
A kosárhoz
Szívesen adunk önnek tanácsot!

Hívjon minket, küldjön e-mailt: info@denios.hu, vagy töltse ki az űrlapot, és mi a lehető leghamarabb válaszolunk Önnek.

H – Cs: 8:00 – 17:00 | P 8:00 – 14:00