DENIOS GmbH Magyarországi Közvetlen Kereskedelmi Képviselete
Sarkantyú köz 5.
9021 Győr

Tel.: 06 96 800 147
Fax:  +43 6225-20533-44
E-mail: info@denios.hu
Internet: www.denios.hu

Tűzvédelem: jogszabályok és szabványok

Különösen szigorú biztonsági előírások vonatkoznak a mérsékleten tűzveszélyes raktározott árukra és a fokozottan tűzveszélyes folyadékokra. A jogalkotó itt a legszigorúbb tűzvédelmi előírások betartását követeli meg az emberek és a környezet védelme érdekében.Tájékozódjon a különböző követelményekről mielőbb, és hozza meg időben a tűzveszélyt lehető legjobban megelőző intézkedéseket! Bemutatjuk azokat a legfontosabb jogszabályokat és szabványokat, amelyeket a tűzvédelemmel kapcsolatban tudnia kell, és áttekintjük a nemzetközileg érvényes előírásokat.

Jogszabályi követelmények Németországban

Ha a veszélyes anyagok tárolásával kapcsolatos tűzvédelemről van szó, figyelembe kell venni a tárolt anyagokból eredő különleges veszélyforrásokat, különösen. A cégek a tűzvédelmi intézkedésekre vonatkozó konkrét információkat az egyedi kockázatértékelés mellett a veszélyes anyagok biztonságos tárolásával és kezelésével kapcsolatos különböző előírásokból is átvehetik. Ezek közé tartozik például a veszélyes anyagokra vonatkozó német szabályozás (GefStoffV), különösen az I. melléklet 1. pontja, amely a tűz- és robbanásveszélyes veszélyes anyagokra vonatkozó speciális előírásokat tartalmazza. A veszélyes anyagokra vonatkozó műszaki szabályzatok terén a TRGS 510 (különösen a 6. bekezdése) ad iránymutatást a veszélyes anyagok tárolására szolgáló létesítmény tűzvédelmi követelményeiről, a tárolandó anyagok típusától és mennyiségétől függően. A TRGS 700 és 800 -as sorozatú műszaki szabályzatok a veszélyes anyagok tűz- és robbanásvédelemi speciális szempontjaival foglalkoznak.

FIGYELEM:

Feltétlenül tartsa be a robbanásvédelemre vonatkozó jogszabályi előírásokat is!

A német munkavédelmi törvény (ArbSchG 5. §) szerinti kötelezettség részeként a munkáltatónak meg kell határoznia és értékelnie kell a munkavállalóit érintő, robbanásokból eredő kockázatokat, és be kell vezetnie a szükséges védelmi intézkedéseket. Ennek érdekében robbanásvédelmi dokumentumot kell készítenie, amelyben többek kijelöli a zónákat és rögzíti a szükséges robbanásvédelmi intézkedéseket. A zónáktól függően különféle biztonsági intézkedést kell teljesíteni a robbanások megelőzése érdekében, például a robbanásbiztos munkaeszközök vagy alkatrészek használatával.

Európai szabványok és osztályozások

Az európai szabványok fokozatos harmonizációja során a tűzvédelemre vonatkozóan többnyire egységes osztályozási rendszer került bevezetésére amely fokozatosan beépült az egyes uniós országok nemzeti jogszabályaiba. Ennek alapja az EN 13501-1 és -2 európai szabványsorozat, amely az építési termékek, építményszerkezetek tűzzel szembeni viselkedése-, és tűzállósági időtartama alalpján történő osztályozásról szól. Alapvető követelmények közé tartozik a szerkezet teherbírása és a tűz terjedésének gátlása. Ezek teljesítettnek tekinthetők a teherhordó és/vagy térhatároló építőelemek meghatározott időtartamú tűzállóságának, a tűzállósági vizsgálat eredménye alapján történő bizonyításával,. A tűzállósági vizsgálaton való megfelelés után a teljes szerkezet besorolást kap, amelyet REI tt-ként adnak meg, pl. REI 120:

R = Résistance (terhelhetőség)
Az a képesség, hogy meghatározott mechanikai hatások mellett a stabilitás elvesztése nélkül ellenáll a tűznek.

É = Étanchéité (integritás)
Egy helyiségelválasztó funkcióval rendelkező építőelemnek az a képessége, hogy ellenáll a tűz-, nem lángoló oldalra történő – behatolásával szemben.

I = Isolation (hőszigetelő képesség)
Az a képesség, hogy az egyik oldalon történő tűzhatás esetén olyan mértékben akadályozza meg a hőátadást, hogy a nem lángoló oldalon semmilyen felület vagy anyag nem gyullad meg. (ΔT < 180 K).

120 = Időtartam percben (tűzállósági teljesítmény)
Az az idő, amely alatt minden kritérium (R, E és I) teljesül.

Az európai rendszer - a lehetséges 15, 20, 30, 45, 60, 90, 120, 180 és 240 perces osztályozás időtartamokkal - nagyon részletesen felépített. A tűzvédelemi raktárkonténerekre vonatkozóan azonban csak a korábbi szabványokból átkerült a REI 30, 60, 90 és 120 osztályozást használják. A tűzgátló ajtók besorolása is hasonlóképpen csak EI 30-tól EI 120-ig terjed.

REI 30 / EI 30

tűzgátló

REI 60 / EI 60

fokozottan tűzgátló

REI 90 / EI 90

tűzálló

REI 120 / EI 120

fokozottan tűzálló

Az Európa-szerte egységes osztályozási rendszertől függetlenül a nemzeti szabályozások és jogszabályok néha eltérő besorolási időt írnak elő. Például míg Németországban, Ausztriában és Svájcban az F 90 / REI 90 szerinti besorolás számít a legkorszerűbbnek, addig más európai országokban a REI 120 az irányadó. Ez jelenleg Franciaországban, Spanyolországban, Olaszországban és Lengyelországban van így. A DENIOS tűzvédelmi raktárkonténerei esetében a szükséges besorolási időket független intézmények ellenőrzik és hatósági engedéllyel,- vagy hivatalos minősítéssel igazolják.

Németország különleges eset

A német törvények szerint továbbra is be kell tartani a már visszavont, az „Építőanyagok és alkatrészek tűzzel szembeni viselkedése”, tárgyú, DIN 4102 szabványt. Az európai EN 13501 szabvány nem került át a német nemzeti jogba az „Építési termékek és épületszerkezetek osztályozása a tűzzel szembeni viselkedésük alapján” tárgyú a DIN EN 13501 szabvánnyal, mivel ezt a szabványt Németországban nem harmonizálták. Emiatt a német és az európai osztályozás még mindig különbözik. Első ízben a 2019. január 1-je óta hatályos VVTB-ben (az építési műszaki előírások közigazgatási előírásai) jelent meg a DIN 4102 és a DIN 13501-2 fogalmainak összehasonlíthatósága. Ezen túlmenően változatlanok maradnak a szövetségi államok építési szabályzatai, amelyek szerint a tűzvédett helyiségrendszerek (ún. szabályozatlan építési termékek) csak akkor használhatók, ha használhatóságuk bizonyított - pl. a Német Építéstechnikai Intézet (DIBt) által kiadott általános építési engedélyével. A DIBt a tűzállósági osztály meghatározásához a DIN 4102 szabványt veszi alapul. A DIN 4102 szabvány szerint a tűzállósági osztály jelölése építési termék esetén F betűből,- ajtók esetén T betűből és a tűzállóság időtartamából áll.

i

A tűzállóság mellett más területeken is figyelembe kell venni a nemzetközitől eltérő követelményeket és a helyi sajátosságokat. Ilyen például a vízvédelem, ahol a kármentő tálcák gyűjtőtérfogatát illetően eltérőek a követelmények. Erre vonatkozóan is szívesen adunk Önnek tanácsot.

Tűzvédelmi raktárkonténerek tanúsítványai

Műszaki raktárrendszerek fejlesztőjeként és gyártójaként az a célunk, hogy teljeskörű nemzetközi jogbiztonságot nyújtsunk Önnek a tűzvédelem terén. Ezért minden Európában előírt tűzvédelmi osztályhoz kínálunk műszaki raktárrendszereket. Tűzvédelmi raktárkonténereink megfelelőségét akkreditált és független vizsgáló intézetek igazolják.

Teljes rendszerként bevizsgált és tanúsított

A tűzvédelmi raktárnak összességében megbízhatónak kell lennie, és különféle módokon kell ellenállnia a tűz hatásainak. Ezért nem találjuk elégségesnek, ha a tűzvédelmi raktárainknak csak egyes elemeit ellenőrizzük és tanúsítjuk. A DENIOS tűzvédelmi raktárkonténereit mindig teljes rendszerként tesztelik. Ez a lehető legnagyobb biztonságot jelenti Ön számára ha vállalati értékekről, a munkavállalók védelméről és a biztosításról van szó. Az építési engedélyek is észrevehetően rövidebbek, ha a tűzvédelmi raktárak már minden szükséges szabványnak megfelelnek, és nem kell egyedi igazolások alapján ellenőrizni azt.

ETA – A tűzvédelmi raktárkonténerek európai műszaki engedélye

Nemzetközi szinten működő vállalatként tisztában vagyunk az egyes európai országok heterogén szabványosítási struktúrájával. Az európai műszaki engedéllyel (ETA) és a kapcsolódó CE-jelöléssel javítjuk nemzetközi ügyfeleink országspecifikus eljárásainak eljárásainak tervezhetőségét és jogbiztonságát.

További részletek az ETA jóváhagyásáról szóló tájékoztatónban találhatók.

DIBt - 90 perces tűzvédelemre vonatkozó általános építésfelügyeleti engedély

A német építési törvény szerint a tűzvédelemmel ellátott helyiségrendszer úgynevezett szabályozatlan építési terméknek minősül. Az ilyen típusú építési termékekhez általános építési engedély szükséges, melyet a Német Építéstechnikai Intézet (DIBt) adta ki. Az általános építésügyi engedély megbízható igazolás arról, hogy a DENIOS termékek alkalmasak a veszélyes anyagok megfelelő tárolására. Továbbá a jóváhagyás letesztelt szerkezetre vonatkozik. Mindezek döntő előnyök az Ön számára, mert Ön egy olyan letesztelt rendszert választ, amely hivatalosan is elismert. Ez azt jelenti, hogy az engedélyezési folyamat gyorsan és egyszerűen megtörténik, és tűzvédelmi raktárkonténére rövid idő alatt üzembe helyezhető. Az általános építésügyi hatósági engedély megszerzéséhez a kármentő tálcán álló építménynek – a tűzvédelmi tulajdonságai tekintetében - meg kell felelnie a DIBt szigorú követelményeknek. Az igazolás kiadását elméleti és valós tűzállósági vizsgálatok támasztják alá.

Efectis France – REI 120 osztályozás

A REI 120 besorolású tűzvédelmi rendszernek legalább 120 percig tűzállónak kell lennie teherbíró képessége, térbeli integritása és hőszigetelése szempontjából. A DENIOS tűzvédelmi raktárkonténerei megfeleltek a legmagasabb követelményeknek az Efectis EN 13501-2 szabvány szerinti tűzállósági tesztjein. Több mint 40 éve akkreditált laboratóriumával az Efectis France a tűzvédelmi termékek tanúsításával és tesztelésével foglalkozó bejelentett szervezet. Hivatalos vizsgálati jegyzőkönyve tanúsítja térrendszereink REI 120 besorolását a különösen szigorú tűzvédelmi követelményekkel rendelkező országokban. Így mindenkor biztos lehet benne, hogy a DENIOS tűzvédelmi raktárkonténerei bizonyíthatóan megfelelnek a törvényi előírásoknak még az olyan országokban is, mint Franciaország, Olaszország, Spanyolország és Lengyelország, ahol jelenleg a REI 120 tűzállósági teljesítményre vonatkozói követelmény van érvényben.

iBS Linz – REI 90 osztályozás

A linzi Tűzvédelmi Technológiai és Biztonsági Kutatóintézet az építési termékek és műszaki tűzvédelmi rendszerek független vizsgáló és tanúsító szervezete. A tűzállósági- és tűzzel szembeni viselkedési vizsgálatok részeként az iBS, mint bejelentett szervezet, az európai szabványok és vizsgálati módszerek szerint határozza meg az építőipari termékek tűzállóságát. A térrendszer teherbírását, térbeli integritását és hőszigetelését az EN 13501-2 szerint határozzák meg, és a teljes rendszerre vonatkozó besorolást adnak ki. Hivatalos vizsgálati jegyzőkönyvük tanúsítja a meghatározott tűzállóságot, és igazolásként szolgál a hatóságok és a biztosítótársaságok számára. A DENIOS tűzvédelmi raktárkonténereit az iBS Linz a REI 90 osztályba sorolta, ezért minden olyan európai országban használhatók, ahol REI 90, vagy annál alacsonyabb tűzvédelem szükséges.

Tűzvédelem világszerte

Hiába a közös osztályozási rendszer, az egyes európai országokban mégis eltérő tűzvédelmi követelmények vannak érvényben. Ezért nem meglepő, hogy a témakörnek világszerte egyáltalán nincs egységes szabályozása. A DENIOS ügyfelei itt is profitálhatnak a nemzetközi terepen szerzett sokéves tapasztalatunkból. Ügyfeleinket világszerte ellátjuk az országspecifikus jogszabályoknak megfelelő, biztonságos tűzvédelmi raktárkonténereinkkel. Például az USA-ban és Kínában is:

USA: Rekorder a 4 órás tűzvédelmmel

Az USA-ban minden tűzvédelmi kérdésben az NFPA, a National Fire Protection Association a meghatározó tényező. Az NFPA nagyjából megfelel a németországi Német Tűzvédelmi Szövetségnek. Azonban a világ legnagyobb céges- és ipari biztosítótársága, azaz az FM global követelményei is érvényben vannak. Ezek alalpján az USA-ban a tűzvédelmi rendszereknek a helyi hatóságok egyedi döntésétől függően 2, vagy 4 órás tűzvédelmet kell biztosítaniuk. A tűzállóság bizonyítása azonban az európaitól eltérő vizsgálati módszereken alapul: Az amerikai szabályozás szerint elsősorban a térbeli záródás tényezője a meghatározó, azaz a tűz a tűzvédelmi raktárkonténer belsejét a meghatározott időn keresztül nem hagyhatja el. Az FM global többek között rögzíti azt is, hogy hogyan kell felépíteni a rendszereket, hogy megfeleljenek a követelményeknek. Az amerikai piacra szánt tűzvédelmi raktárak fejlesztése és gyártása során szigorúan ezen előírások szerint dolgozunk.

Kína: Nélkülözhetetlenek a regionális szabályozások

Tudomásunk szerint Kínában még mindig nincs a térrendszerekre vonatkozó jogszabály. A kínai törvények rögzített szerkezetekre, vagy épületekre vonatkoznak. A helyiségrendszerek tekintetében a DENIOS osztályozása azon az általános felfogáson alapul, hogy a tűzvédelmi raktárkonténerek építési termékek vagy „épületek”. Kínai vásárlóink ezért gyakran annak az országnak a követelményeire hagyatkoznak, ahonnan a rendszer gyártója származik. Hollandiához hasonlóan. itt is létezik egyfajta kollektív irányelv, a GB 15603/1995., bevezetik a GHS-t és a REACH-t, és lefektetik a veszélyes anyagok tárolásának alapjait. Ezen túlmenően a tűzvédelmi kérdésekben egyeztetést folytatnak az 591. számú rendelet alapján. Egy ottani projekt példáját megtalálhatja itt.

Vegye igénybe szaktanácsadásunkat!

Az ügyfélspecifikus tanácsadás, a szolgáltatások és a termékek sokszínűsége az erősségeink közé tartozik.

Tanácsadóink készséggel állnak rendelkezésére a telephelyén is!

Ingyenes szaktanácsadás 06 96 800 147

Hasonló bejegyzések

Tölt…
i

Az ezen az oldalon található szakmai információkat gondosan, legjobb tudásunk és meggyőződésünk szerint állítottuk össze. A DENIOS GmbH mindazonáltal semmiféle garanciát vagy felelősséget nem vállal, legyen az akár szerződéses, kártérítéses, akár bármilyen más módon, az aktualitás, a teljesség és a helytállóság szempontjából - sem az olvasóval, sem harmadik féllel szemben. Az információ és a tartalom saját vagy harmadik fél céljaira történő felhasználása ezért saját felelősségére történik. A helyi és a jelenleg hatályos jogszabályok betartandóak.

Menü
Bejelentkezés
Az Ön kosaraHozzáadva a kosárhoz
A kosárhoz
Szívesen adunk önnek tanácsot!

Hívjon minket, küldjön e-mailt: info@denios.hu, vagy töltse ki az űrlapot, és mi a lehető leghamarabb válaszolunk Önnek.

H – Cs: 8:00 – 17:00 | P 8:00 – 14:00