DENIOS GmbH Magyarországi Közvetlen Kereskedelmi Képviselete
Sarkantyú köz 5.
9021 Győr

Tel.: 06 96 800 147
Fax:  +43 6225-20533-44
E-mail: info@denios.hu
Internet: www.denios.hu

Power Safe akkumulátor tároló– Kérdések és válaszok (GyIK)

A hatékony lítium-ion technológiával működő helyhez kötött akkumulátor-tárolórendszerek támogathatják az energiaigényes iparágakat, és jelentősen hozzájárulhatnak az energiaátálláshoz. De hogyan működnek ezek az energiatároló rendszerek, és mit kell figyelembe venni az üzemeltetés során?

Hogyan működik egy akkumulátor-tárolórendszer?

A tárolóegység (rack) képezi a helyhez kötött akkumulátortároló rendszer magját. Több akkumulátormodulból és az akkumulátor-kezelő rendszerből áll. Több tárolóegység is összeállítható nagyobb tárolórendszerek kialakítására.

Egy akkumulátormodul több akkumulátorcellából áll. Az akkumulátor-kezelő rendszer (BMS) biztosítja a modulban lévő akkumulátorcellák feszültségeinek szinkronizálását. Ez azt jelenti, hogy az akkumulátormodul a lehető legjobb tárolási teljesítményt nyújtja. A BMS az akkumulátormodulok töltését és kisütését is felügyeli, és védi őket a túl- és alulfeszültségtől.

Az üzemi hőmérséklet fontos szerepet játszik az akkumulátortároló rendszerében. A túl alacsony akkumulátor-hőmérséklet lelassítja a töltési sebességet, míg a magas akkumulátor-hőmérséklet kockázatot jelenthet. A megfelelő töltési hőmérséklet-tartomány fenntartása fontos, és meghosszabbítja a tárolórendszer élettartamát. Ezért minden egyes akkumulátorcella hőmérsékletét érzékelők segítségével mérik, és elküldik az akkumulátor-kezelő rendszernek.

Az energiamenedzsment rendszer vezérli a töltési stratégiát. Ehhez megkapja az összes adatot az akkumulátor-kezelő rendszertől, és gondoskodik a tárolórendszer megfelelő töltéséről és kisütéséről. Ez képezi a rendszer felügyeleti felületét.

A hálózati analizátor biztosítja a hálózatnak megfelelő teljesítményszabályozást. Kommunikál az inverterekkel és a az akkumulátor-kezelő rendszerrel, és meghatározza, honnan kell az energiát venni: a villamos hálózatból, a saját energiatermelésből (pl. fotovoltaika, szélenergia) vagy a tárolórendszerből.

Miért éri meg az akkumulátor tároló?

Felesleg esetén a saját termelésű villamos energia tárolható a hálózatba betáplálás helyett. Ez optimalizálja saját fogyasztását. Minél több villamos energiát használ fel saját termeléséből, annál nagyobb a függetlensége az áramárak alakulásától. További példák az akkumulátortároló rendszerrel megvalósítható és gazdasági előnyt eredményező üzemirányítási stratégiákra: a csúcsterhelés korlátozása és a tarifaszabályozású villamosenergia-tárolás (felhasználási idő), amely előnyben részesíti a kedvező időpontokban történő töltést.

Ha a villamosenergia-ellátás egyre inkább a decentralizált struktúra irányába mozdul el, megnő a közcélú villamosenergia-hálózat ingadozásának kockázata. Az akkumulátor tárolórendszerek itt stabilizációt biztosítanak. A tárolórendszer mind a hálózati fogyasztást, mind a többletenergiát termelő, saját termelésű áram betáplálását kiegyenlíti, és így csökkenti a hálózat terhelését. Az akkumulátortároló rendszerek tehát jelentősen hozzájárulnak a megújuló energiaforrásokkal történő decentralizált energiaellátáshoz és ezáltal az energiaátalakításhoz.

Mennyire biztonságos egy akkumulátor tárolórendszer?

A tárolóegység meghibásodásának kockázatát az üzemeltetőnek figyelembe kell vennie a munkavédelmi célú kockázatértékelés során. A külső hatásokból eredő kockázatot is fel kell mérni, és megfelelő védőintézkedéseket kell tenni.

Az akkumulátortároló rendszerből és a mindkét oldalon minősített tűzállóságú tűzvédelmi burkolatból álló teljes megoldás mindkét esetben az emberek, a környezet és a vagyon védelmét szolgálja. Ha tűzjelző rendszerrel és oltótechnikával, valamint oltóvíz-visszatartással egészül ki, a biztonsági aggályok általában már az engedélyezési eljárás során eloszlathatók (lásd a BVES e.V. (Bundesverband Energiespeichersysteme e.V. (BVES) Németországban az energiatárolási iparág technológia-közi szervezete) "Ajánlott intézkedések" című táblázatát ).

Annak érdekében, hogy az akkumulátorokat optimális üzemi hőmérsékleten és páratartalom mellett használják, a környezetet ennek megfelelően kell szabályozni és ellenőrizni. A tűzvédelmi helyiségből és tárolóegységből álló komplett megoldás itt is magas pontszámot ér el, mivel a kialakítástól függően a megfelelő berendezésekkel szállítható. Ide tartozik például a légkondicionálás, a fűtési rendszer (szükség szerint), a tűzérzékelő, a páratartalom-érzékelő és az oltóberendezés. Legrosszabb esetben az oltórendszer biztosítja a tárolóegységek biztonságos hűtését, hogy ne fordulhasson elő "hőmegfutás".

Mit kell figyelembe venni az akkumulátortároló rendszer telepítésekor?

A kockázatértékelés döntő szerepet játszik a helyszín meghatározásában. A lítiumtüzekkel kapcsolatos tapasztalatok alapján megállapítható, hogy a lítium-ion akkumulátor-tároló rendszerek tűzveszélyesek. Bár még mindig nincsenek jogi előírások arra vonatkozóan, hogy az üzemeltetőnek milyen védelmi intézkedéseket kell tennie, a kockázat minimalizálása érdekében ajánlatos betartani a gyúlékony anyagok tárolására vonatkozó irányelveket:

A tűzvédelmi távolságok a szomszédos rendszerek és épületek védelmét szolgálják a raktárban keletkező tűzveszélytől. A REI 90 elválasztás a raktár és a szomszédos rendszerek és épületek közötti kölcsönös tűzveszélyeztetettség elleni védelmet szolgálja. Itt nincs szükség távolságokra.

A tárolóból és a szerkezeti elválasztásból álló, osztályozott tűzállóságú teljes megoldás így a helyigényt a tűzvédelmi burkolat külső méreteire csökkenti. Ezért épületek közelébe vagy szorosan beépített infrastruktúrákba is beépíthető.

Ezenkívül a tárolórendszertől a helyi elektromos hálózat csatlakozási pontjáig egy kábelre van szükség.

Mit kell figyelembe venni az akkumulátortároló rendszer üzembe helyezésekor?

Mivel az akkumulátortároló rendszer működése hatással van a villamosenergia-hálózat energiaáramlására, az üzembe helyezés előtt regisztrálni kell a hálózatüzemeltetőnél. A hálózatüzemeltető határozza meg a műszaki követelményeket, amelyeknek meg kell felelniük a technológia általánosan elismert szabályainak. Ennek célja a biztonságos és zavartalan ellátás biztosítása, valamint a többi előfizetőre vagy felhasználóra, a hálózatüzemeltető létesítményeire vagy harmadik félre gyakorolt zavaró hatások kizárása.

A helyi elektromos hálózat kihasználtságának elemzése alapján kell meghatározni, hogy a tárolórendszer milyen formában helyezhető üzembe az adott helyen. Az üzembe helyezést és az üzemeltető hálózatához való csatlakozást képzett személyzetnek kell elvégeznie.

A helyhez kötött akkumulátortároló rendszerek telepítésekor a gyártó előírásait, a helyi csatlakozási lehetőségeket és a hatósági előírásokat (pl. állami építési előírások, munkahelyi irányelvek, munkavédelmi előírások stb.) is be kell tartani.

Hogyan válasszam ki a megfelelő akkumulátortároló rendszert?

A megfelelő akkumulátortároló rendszert a szolgáltató az ügyféllel/üzemeltetővel szoros párbeszédben tervezi meg. Különösen a fogyasztási görbét és a meglévő termelőrendszerek méretét veszik figyelembe. Ezek az információk lehetővé teszik a különböző üzemeltetési stratégiák üzemeltetési szimulációját egy teljes évre, a hozam becslése érdekében. A tárolórendszerből származó megtakarítások és a beruházási összeg összehasonlítása lehetővé teszi az amortizációról szóló kimutatást. A lehetséges stratégiákból és a kapcsolódó tárolási tervekből a megrendelővel közösen megfelelő rendszert lehet meghatározni.

Fel lehet utólagosan szerelni az akkumulátortároló egy meglévő energiatermelő rendszerre?

Igen, egy tároló utólagosan is felszerelhető. A tároló méreteit - függetlenül attól, hogy azt a rendszerrel együtt vagy utólag szerelik be - személyre szabottan kell kialakítani.

Lehet bővíteni a tárolót?

A rendelkezésre álló helytől és a hálózati csatlakozás méreteitől függően lehetőség van egy meglévő rendszer utólagos felszerelésére. Figyelembe kell venni a rendszer perifériáinak maximális kihasználtságát, és szükség esetén bővíteni kell. Új és régi akkumulátorok kombinálása nem jelent problémát.

Milyen hosszú a tároló élettartama?

Az akkumulátor élettartama óriási hatással van az akkumulátor gazdaságosságára. Az akkumulátor-kezelő rendszer garantálja az egyes akkumulátorcellák működési tartományának betartását. Az üzemi hőmérséklet és páratartalom garantálásával együtt 30 év élettartam és 8000 töltési ciklus érhető el.

Mennyibe kerül egy tárolóegység?

A tárolóegység költségeit csak az egyedi tervezés után lehet irányár formájában megbecsülni. Részletes árajánlatot általában csak akkor készítünk, ha a megrendelő az irányárral egyetért. A döntéshozatali folyamatot segíti, ha már a tervezés során megadják a becsült amortizációs időszakot.

Mennyire magasak az akkumulátortároló rendszer üzemeltetési és karbantartási költségei?

A tárolóegységet önállóan vezérlik és működtetik. A kezelőnek nem szükséges beavatkoznia. Meghibásodás esetén a távkarbantartást a vezérlőrendszer szolgáltatója végezheti el, aki az üzemeltetővel egyeztetve további intézkedéseket kezdeményezhet. Az akkumulátortároló rendszerből és tűzvédelmi burkolatból álló teljes megoldás esetén a tűzvédelmi helyiség és a perifériás berendezések, például a légkondicionáló és a fűtés éves vizuális ellenőrzésének részeként az akkumulátortároló rendszert is képzett személyzetnek kell vizuálisan ellenőriznie.

Hasznos kiegészítő a távfelügyelet valós idejű riasztással. Ez a kiegészítő 24/7 felügyeletet kínál, így az üzemeltető éjszaka és hétvégén is kap riasztást, ha valami baj van az akkumulátortároló rendszer működésével.

Hogyan ártalmatlanítják az akkumulátortároló rendszert a leszerelés után?

A régi akkumulátorcellákat egy visszavételi rendszerbe küldik, amely megszervezi a cellák újrahasznosítását. Az értékes alkatrészek visszakerülnek a gyártási ciklusba. A tűzvédett helyiségrendszer szintén újrahasznosítható. A DENIOS jelenleg az egyetlen tűzvédett akkumulátortároló rendszerek gyártója, amely ilyen szolgáltatást kínál.

Mennyi idő után amortizálódik az akkumulátortároló rendszer beruházása?

Az amortizáció az egy év alatt felvett energia mennyiségének, a kapcsolódó teljesítményprofilnak, az akkumulátortároló rendszer kialakításának és üzemeltetésének kölcsönhatásából adódik. Az amortizációs időszak általában három-öt év.

Hasonló bejegyzések

Cikk

Tűzvédelemmel ellátott akkumulátortároló a bauSicherheit-ban

A BauSICHERHEIT neves szaklap beszámolt az innovatív, tűzvédelemmel ellátott POWER SAFE akkumulátortároló rendszerünkről. A szaklap 2023 júniusában a POWER SAFE-nak szentelte címlapsztoriját.

Továbbolvasás
i

Az ezen az oldalon található szakmai információkat gondosan, legjobb tudásunk és meggyőződésünk szerint állítottuk össze. A DENIOS GmbH mindazonáltal semmiféle garanciát vagy felelősséget nem vállal, legyen az akár szerződéses, kártérítéses, akár bármilyen más módon, az aktualitás, a teljesség és a helytállóság szempontjából - sem az olvasóval, sem harmadik féllel szemben. Az információ és a tartalom saját vagy harmadik fél céljaira történő felhasználása ezért saját felelősségére történik. A helyi és a jelenleg hatályos jogszabályok betartandóak.

Menü
Bejelentkezés
Az Ön kosaraHozzáadva a kosárhoz
A kosárhoz
Szívesen adunk önnek tanácsot!

Hívjon minket, küldjön e-mailt: info@denios.hu, vagy töltse ki az űrlapot, és mi a lehető leghamarabb válaszolunk Önnek.

H – Cs: 8:00 – 17:00 | P 8:00 – 14:00