DENIOS GmbH Magyarországi Közvetlen Kereskedelmi Képviselete
Sarkantyú köz 5.
9021 Győr

Tel.: 06 96 800 147
Fax:  +43 6225-20533-44
E-mail: info@denios.hu
Internet: www.denios.hu

Amikor minden másodperc számít: A vízre ömlött olaj elleni küzdelem olajfelfogó gátakkal

A veszélyes anyagokkal kapcsolatos balesetek nem csak a szárazföldön történnek. Újra és újra hallhatunk a felszíni vízekre kiömlött olajról. A közvéleményben különösen az igazán nagy katasztrófák szereznek szomorú hírnevet: zátonyra futott tartályhajók, csővezetékek szivárgása, olajfúrótornyokon történt balesetek. De még a kis mennyiségben kiömlött olaj is katasztrofális következményekkel járhat, ha a helyi vizekbe kerül - elvégre egyetlen csepp is villámgyorsan szétterjedhet, és akár 1000 liter vizet is megszennyezhet. De hogyan tehetnek óvintézkedéseket a cégek? Milyen felszerelésre van szükség vészhelyzetben? És mi van, ha történik valami? Megválaszoljuk a legfontosabb kérdéseket.

Nyomós okok az aktív vészhelyzeti készültségre

Ha egy vállalat környezetre veszélyes anyagokkal foglalkozik, köteles kockázatértékelést végezni a potenciális veszélyforrások azonosítására, és a megfelelő biztonsági intézkedéseken túlmenően a vészhelyzeti terv kidolgozására is szivárgás esetén. Például a helyi körülmények is szükségessé tehetik a vállalatok számára, hogy felkészüljenek a vízek olajszennyezésre - például, ha a vállalat telephelyén vagy annak közvetlen közelében felszíni vizek vannak és ezek közelében lefolyók találhatók vagy olajvezetékek vannak lefektetve, amelyekből tévesen olaj kerülhet a felszíni vizekbe.

Az olajszennyezést kötelező bejelenteni

A vízen bekövetkező olajbalesetek általában jelentéskötelesek (220/2004. (VII. 21.) 11. § Korm. rendelet a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól) és a tűzoltóság ügye - a vészhelyzeti tervezés azonban nem korlátozódhat arra, hogy vészhelyzetben tárcsázzák a 112-t, és várják, amíg a sürgősségi szolgálatok gondoskodnak az ügyről. A vízre kiömlött olaj esetén az olaj vízfelszínen való elterjedésének a segebbége az alattomos.

Az olajréteg a vízen gyorsan terjed

Különösen az áramló vízeknél az olajréteg menthetetlenül sodródik lefelé, és az olajszennyezés minden másodperccel tovább terjed. A tűzoltóknak is meg kell érkezniük a helyszínre, ami az értékes idő elvesztéséhez vezethet. Itt például teljesen logikus lehet az olajréteg terjedésének korlátozása gyors elsősegélynyújtással.

Az olajszennyezés a felszíni vizekben költséges lehet

Ily módon a vállalatok nem csak minimalizálják a környezeti károkat, hanem a költségeket is, amelyeket viselniük kell. Mivel a vízre kiömlött olaj drága lehet: Aki veszélyes anyagokat juttat a felszíni vizekbe, és ezzel megkárosítja azokat, nemcsak kártérítésre köteles, hanem a szükséges kárelhárítás költségeit is viseli (220/2004. (VII. 21.) Korm. Rendelet 11. §). Végül, de nem utolsó sorban a vagyonbiztosítók is figyelemmel kísérik, hogy a megfelelő kockázati lehetőség esetén megtették-e a megfelelő sürgősségi óvintézkedéseket. A vállalatoknak ezért azt tanácsoljuk, hogy aktívan foglalkozzanak a megfelelő sürgősségi intézkedések kérdésével.

Biztonság a vészhelyzeti tervezés révén olajszennyezés esetén

A vészhelyzeti terv ekészítésekor nagyon hasznos lehet az együttműködés a helyi tűzoltósággal. Az is előfordulhat, hogy a felelős operatív szerv önszántából közelít a vállalathoz, ha felismeri a lehetséges veszélyeket. Végső soron mindkét fél profitálhat az együttműködésből a vészhelyzetekre vonatkozó közös koncepciók kidolgozásával és a megfelelő felszerelések összehangolásával. Gyakran léteznek olyan együttműködési modellek is, amelyekben a tűzoltóság megfelelő speciális felszerelését közvetlenül a cég biztosítja. Ily módon a vállalat biztos lehet abban, hogy vészhelyzet esetén a megfelelő erőforrások a megfelelő helyeken állnak rendelkezésre. A tűzoltóságnak viszont előnyei vannak a helyi körülményeknek megfelelő felszerelésekből, amelyeket szükség esetén más küldetésekhez is használhatnak. Ezekben az esetekben általában előírják, hogy a felhasznált anyagot saját forrásból pótolja. Ez mindkét fél számára győztes helyzet.

Vészhelyzeti intézkedés A-tól Z-ig felszíni vizeken való olajszennyezés esetén

Pontosan határozza meg az intézkedéseket és a felszerelést

A konkrét vészhelyzeti intézkedések mindig a kockázatértékeléstől függenek, csakúgy, mint a beszerzendő erőforrások. Ha egy példaértékű vészhelyzeti beavatkozást vizsgál meg, akkor jó képet kap arról, hogy mi a fontos és mi szükséges.

Azonosítsa az olajszivárgást, és értesítse a tűzoltókat

A küldetés – hogyan is lehetne másként – a szivárgás felfedezésével kezdődik. Ha vízben olajat fedeznek fel, vagy szivárgást észlelnek, aminek következtében olaj kerül a vízbe, általában először a tűzoltókat riasztják. A tűzoltóság bevetési helye viszont tájékoztatja a bevetési tervekben meghatározott osztályokat, így az illetékes vízügyi hatóságot vagy a helyi cégek szakembereit. Ha harmadik felek, különösen a szennyvízrendszerek üzemeltetői vagy a vízszolgáltató társaságok érintettek lehetnek, őket is tájékoztatni kell a veszélyes helyzetről (220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet, 11. §).

Azonosítsa az olajszivárgást, és értesítse a tűzoltókat

Ideális esetben az azonnali intézkedéseket azonnal végre kell hajtani. Először is, ha szükséges, az életmentő intézkedések elsődleges fontosságúak. Ezután következik:

  • A baleset helyszínének biztosítása

  • A kiszivárgott anyag típusának, mennyiségének és veszélyének értékelése

  • A szivárgás elhárítása és a károk terjedésének megakadályozása

  • A vízszennyező anyagok felitatása és elhatárolása

Az olajszivárgás vízfelszínen lév őterjedésének megállítása a DENSORB® olajfelfogó gátak segítségével

A károsodás továbbterjedésének megakadályozása érdekében a szivárgást egyrészt a forrásnál a lehető leggyorsabban meg kell állítani. Másrészt olajfelfogó gátakat kihúznak a vízre, hogy megakadályozzák az olajréteg továbbterjedését a vízen.

Hogyan működik a DENSORB® olajfelfogó gát?

Az olajfelfogó gátakat aktív és passzív rendszerekre osztják::

  • A passzív olajfelfogó gátak folyadékzáró speciális szövetből készült merülőköpenyből állnak, belső úszótestekkel. A partok között horgonnyal vannak rögzítve. Hogy a köpeny alsó vége ne lebegjen a vízen, súlyokkal húzzák le. Az olajzáró gát használatakor az olaj összegyűlik a víz felszínén, miközben a víz az olajfolt alatt lefolyik. Az olajat ilyen módon lehet kiszivattyúzni vagy felitató anyaggal felszívni.

  • Az aktív és úszó olajfelfogó gátak vízlepergetőek és lebegnek az álló és lassan folyó víz felszínén. Maga a gát felszívja az olajat, mert erősen nedvszívó polipropilén flízzel van töltve.

Az aktív, úszó akadályok különösen alkalmasak passzív rendszerrel kombinálva: míg az utóbbi felépíti a tényleges olajgátat, az aktív gát nagy területen képes felszívni a kiömlött olajat, majd húzókötél segítségével egy darabban visszanyerni.

Hogyan lehet megfékezni az olajszennyezés ​​következményeit a vizekben?

Speciális kockázati területek ismerete esetén a lehető legpontosabban elő lehet készíteni az olajzáró gátak vészhelyzeti alkalmazását. Például a megfelelő blokkoló helyeket előre fel lehet tárni - így nem kell vészhelyzetben követni az olajréteget a vízen, hanem a megfelelő blokkoló pontokon el lehet határolni. Fontos szerepet játszanak az olyan kritériumok, mint a kedvező áramlási viszonyok, a biztonságos hozzáférési útvonalak és a vészhelyzeti berendezések megfelelő felszerelési lehetőségei.

Az olajfelfogó gátak kiválasztása nagymértékben függ a víz természetétől. Álló vagy folyó víz? Milyen szélességet, mélységet és áramlási sebességet kell figyelembe venni?

Mit kell figyelembe venni az olajkorlát felszerelésekor?

Ha merülőköpennyel ellátott olajfelfogó gátat vásárol, a szükséges merülési mélység a víz mélységétől, a gát hossza pedig a víz szélességétől függ. Nagyobb áramlási sebességeknél azonban figyelembe kell venni, hogy az olajgátat ne a partra merőlegesen helyezzék el, hogy csökkentsék az áramlási sebességet, és ezáltal minimalizálják a gátra ható erőket. Ezen okok miatt az olajgátnak egyedi esetekben hosszabbnak kell lennie. Itt praktikusak azok a termékek, amelyek egyedi elemekből állnak, és gyorsan összekapcsolhatók egymással. Így rugalmasan igazodhat a baleset nagyságához vagy a különböző víztípusokhoz.

Az olajgátak beépítésekor az is fontos, hogy ne állítsuk túl magasra a parton a tartópontokat, különben a gát beszivároghat. Szükség esetén felitató anyagot is kell a partra helyezni. Még az erős áramlatok is olajat vonhatnak a gát alatti víztestekre. Érdemes lehet több gátat is behelyezni, amelyek egymástól bizonyos távolságra helyezve még nagyobb biztonságot nyújtanak. Ily módon az előző gát alá beszivárgó olajat megállíthatja a következő gát.

Milyen felitató anyagok alkalmasak az olaj felszívására a víztesteken?

Az olajnak a vízből történő felszívására szolgáló felitató anyagokat a kockázatértékelésben meghatározott mennyiségben kell tartani. Néha granulálum formájú olajfelitató anyagokat használnak, de vannak bizonyos hátrányai. Az olajfoltra szórt felitató anyagot a felszívódási folyamat után ismét el kell távolítani a vízből. Ez gyakran nehéz, és a teljes eltávolítása aligha lehetséges. Mivel az áramlási körülményektől függően az anyag többé-kevésbé gyorsan a partterületre kerül, és az ottani növényzetbe kerül. A granulátum másik hátránya a vízi fauna potenciális mérgezése. A granulátumokat, amelyek némelyike ​​olajjal szennyezett, a madarak és a halak hamisan élelmiszerként azonosíthatják, és így - mértékétől függően - a madarak és halak pusztulását idézhetik elő. Mindezek a negatív mellékhatások elkerülhetők olajabszorbens szőnyegek használatával anélkül, hogy a funkcionalitás feláldozása szükséges lenne.

Az úszó olajabszorbens kendők flíz anyagból állnak. 100% polipropilénből készülnek, és természetesen vízlepergetőek (hidrofób) és olajabszorbeálóak (oleofilek). Könnyen eloszlathatók az olajfolton és könnyen újra összegyűjthetők, hiszen telített állapotban is lebeghetnek. Nincs szükség a vízfelület időigényes letisztítására, mint a granulátumok használatakor. A nedvszívó kendők nem csak egyenként, hanem tekercsben is kaphatók, így hosszú szakaszok is használhatók partvédelemre. Ily módon a töltésben lévő olajszennyeződés felszívódik és visszatartható. Az olajfátyolok és, amint már említettük, az aktív olajfelfogó gátak jó módszerek a vízen maradt olajrétegek eltávolítására.

A további intézkedések és segítségek szükségessége a körülményektől függ. Mennyi személyzetre van szükség? A személyzet ismeri a bevetési tervet? Hogyan lehet a berendezést gyorsan a felhasználási helyre szállítani? Szükség van-e egyéb segédeszközökre, mint például sürgősségi csónakokra, horgonyokra, kötélekre, szerszámokra vagy világításra? Mindezeket a kérdéseket előre fel kell tenni, hogy vészhelyzetben a lehető leggyorsabban reagálhasson. Mint látható, az aktív készenléti tervezés minden esetre kifizetődik.

i

Jó tudni: A sikeres telepítést általában utólagos intézkedések követik. A szennyezett anyag megfelelő ártalmatlanítása mellett a helyi hatóságok gyakran rendelnek el ellenőrző intézkedéseket az esetleges maradékszennyezés megállapítása érdekében.

Felitató anyag útmutató

az optimális kötőanyaghoz

Legyen szó akár a napi munka során a gépeken keletkező cseppveszteségekről, akár szivárgás esetén a vészhelyzeti ellátásokról - a felitató anyagok segítenek elkerülni a felbecsülhetetlen kockázatokat és a kapcsolódó költségeket. Segítünk Önnek megtalálni az Ön igényeinek megfelelő felitató anyagot.

Szívesen adunk Önnek tanácsot!

Akár telefonon, e-mailben, vagy személyesen a telephelyén - örömmel segítünk és tanácsot adunk Önnek. Lépjen kapcsolatba velünk!

Ingyenes szaktanácsadás 06 96 800 147

Hasonló bejegyzések

Tölt…
i

Az ezen az oldalon található szakmai információkat gondosan, legjobb tudásunk és meggyőződésünk szerint állítottuk össze. A DENIOS GmbH mindazonáltal semmiféle garanciát vagy felelősséget nem vállal, legyen az akár szerződéses, kártérítéses, akár bármilyen más módon, az aktualitás, a teljesség és a helytállóság szempontjából - sem az olvasóval, sem harmadik féllel szemben. Az információ és a tartalom saját vagy harmadik fél céljaira történő felhasználása ezért saját felelősségére történik. A helyi és a jelenleg hatályos jogszabályok betartandóak.

Menü
Bejelentkezés
Az Ön kosaraHozzáadva a kosárhoz
A kosárhoz
Szívesen adunk önnek tanácsot!

Hívjon minket, küldjön e-mailt: info@denios.hu, vagy töltse ki az űrlapot, és mi a lehető leghamarabb válaszolunk Önnek.

H – Cs: 8:00 – 17:00 | P 8:00 – 14:00