DENIOS GmbH Magyarországi Közvetlen Kereskedelmi Képviselete
Sarkantyú köz 5.
9021 Győr

Tel.: 06 96 800 147
Fax:  +43 6225-20533-44
E-mail: info@denios.hu
Internet: www.denios.hu

Biztonságos munkavégzés a magasban

Tudjon meg többet a zuhanásos balesetek okairól és következményeiről, a Németországban érvényes jogszabályokról, valamint arról, hogy milyen kritériumokat kell figyelembe vennie a tetőkön, állványokon és létrákon végzett munka kockázatértékelésénél. Ezen kívül összeállítottunk Önnek néhány szakmai megoldást az esések megelőzésére.

Tények és statisztikák: Ezt kell tudni a zuhanásos balesetekről

A munkahelyi halálos balesetek leggyakoribb oka a leesés

A sérülések súlyossága különösen magas a zuhanásos baleseteknél. Az esések jelenleg 20%-kal a leggyakoribb okai a halálos kimenetelű munkahelyi baleseteknek. A DGUV ( Német kötelező balesetbiztosítás) a "Munkahelyi balesetek 2020" című jelentésében 23.320 bejelentett munkahelyi balesetet regisztrált, amelyek az üzemi berendezésekről való lezuhanásból eredtek. Ide tartoznak például a tetőről vagy állványzatról történő lezuhanások, de a létráról vagy teherautóról történő lezuhanások is. 2020-ban 46 ilyen baleset végződött halálos kimenetelű balesettel. Ez azt jelenti, hogy Németországban majdnem minden héten meghal egy ember eséses baleset következtében. Még ha az eséses baleset nem is halálos kimenetelű, gyakran hosszú távú és súlyos egészségügyi következményekkel jár az érintettek számára.

Az építőiparban a lezuhanás kockázata 4-szer akkora, mint az átlag

A DGUV 2020-as külön értékelése szerint: Az építőiparban dolgozókat és az építkezéseken dolgozó egyéb foglalkozásokat (pl. fémipari munkások vagy villanyszerelők) különösen gyakran érintik a zuhanásos balesetek. Az eséses balesetek kockázata körülbelül négyszer magasabb, mint az összes vizsgált ágazat átlaga. A BG BAU (német Munkáltatói felelősségbiztosítási szövetség) statisztikái szerint az építőiparban és az építőiparhoz kapcsolódó szolgáltatásokban bekövetkező balesetek többségét a létráról való lezuhanások teszik ki, közel 50%-kal, az állványokról való lezuhanások pedig több mint 20%-kal. 2009 és 2018 között a BG BAU összesen 871 halálos kimenetelű munkahelyi balesetet regisztrált. Ezek több mint egyharmada esés következménye volt.

i

A BG BAU (német Munkáltatói felelősségbiztosítási szövetség) támogatja az esések megelőzését szolgáló termékeket és intézkedéseket: Tudta? Az építőipari balesetek megelőzése érdekében a BG BAU támogatja a tagvállalatainak a magasban végzett munka nagyobb biztonságát célzó beruházásait. A BG BAU honlapján megtekintheti az aktuális prémiumkatalógust. A DENIOS-nál a biztonságos magasban történő munkavégzéshez megfelelő munkaeszközök széles választékát találja.

Még az alacsony magasságból történő lezuhanás is veszélyes

Bár a halálos sérülések valószínűsége az esés magasságával nő, a kis magasságból történő esések is jelentős sérülésekkel járhatnak. Például a halálos kimenetelű balesetek 50%-a 5 méternél kisebb magasságból történik. Halálos baleseteket már 2 méternél kisebb esési magasságban is regisztráltak. Alacsonyabb esési magasságban különösen a fejsérülések játszanak nagy szerepet. Ezért az ilyen munkák során mindig megfelelő fejvédőt kell viselni.

A létrák a leggyakoribb okai a lezuhanásos baleseteknek

Statisztikailag a legtöbb esés létrák használata közben történik (31,4%). A halálos kimenetelű balesetek viszont leginkább a tetőről (23,3%) vagy állványzatról (16,7%) történő lezuhanásokhoz kapcsolódnak. A teherautókról és azok felépítményeiről, létrákról és rakodóterekről történő lezuhanások száma is magas.

Az eséses balesetek okai (Forrás: DGUV Munkahelyi balesetek 2020)

Zuhanás oka (üzemi berendezések) Bejelentésköteles balesetek Halálos balesetek
Létrák, fellépők 10.988 (31,4%) 8 (13,3%)
Lépcsők 6.973 (19,9%) 2 (3,3%)
Tehergépkocsik, valamint rámpák, felépítmények, rakodóterek 5.423 (15,5%) 3 (5,0%)
Állványzat (beleértve a mobil és ideiglenes állványzatokat is) 1.873 (5,4%) 10 (16,7%)
Ásatások, árkok, aknák, (javító)gödrök 980 (2,8%) 0 (0,0%)
Tetők, teraszok, tetőgerendák, tetőjáratok 760 (2,2%) 14 (23,3%)
Székek és asztalok 480 (1,4%) 0 (0,0%)
Targoncák 339 (1,0%) 1 (1,7%)
Közlekedő létrák, rögzített létrák 276 (0,8%) 0 (0,0%)
Emelőállványok, csörlők, emelők 191 (0,5%) 1 (1,7%)
Egyéb magasban lévő üzemi berendezések 2.450 (7,0%) 12 (20,0%)
Egyéb 4.254 (12,2%) 9 (15,0%)

Megjegyzések a zuhanásveszélyek értékeléséhez

A jogalap és a technika jelenlegi állása

Az esések elleni védőintézkedéseket különböző jogi rendelkezések szabályozzák. A németországi Munkahelyi rendelet (ArbStättV) és a hozzá tartozó ASR A2.1 "Magasból történő lezuhanás és leeső tárgyak elleni védelem, veszélyes területekre való belépés" című előírás mellett be kell tartani a németországi Munkavédelmi rendeletet (BetrSichV) és a TRBS (németorsági Üzembiztonsági műszaki szabályok) 2121 "Magasból történő lezuhanásból eredő kockázatok a munkavállalókra" című konkrét műszaki szabályt. A TRBS 2121 a következő részekre oszlik:

  • Általános követelmények

  • 1. rész: Az állványzat használata

  • 2. rész: A létra használata

  • 3. rész: Kötelek segítségével történő megközelítési és pozicionálási eljárások alkalmazása

  • 4. rész: A munkavállalók kivételes emelése nem erre a célra szolgáló munkaeszközökkel

Mikor áll fenn a zuhanás veszélye?

A kockázatértékelés részeként először azt állapítják meg, hogy fennáll-e a leesés veszélye. A TRBS 2121 szerint a döntő tényező itt az, hogy van-e úgynevezett leesési él. A TRBS 2121 szerint a "leesési él" kifejezés "a munkaeszköz vagy a felügyeletet igénylő rendszer olyan peremére utal, amely felett egy vagy több munkavállaló leeshet". Az átmenet egy teherhordó felületről vagy egy olyan felületről, amelyre biztonságos rálépni, egy olyan felületre, amely nem teherhordó vagy nem biztonságos rálépni, szintén leesési élnek minősül.

A TRBS 2121 nem határozza meg azt a magasságot, amely döntő a lezuhanás veszélyének fennállása szempontjából. A potenciális esési magasságot azonban a veszély későbbi értékelésének kritériumaként használják. Ettől eltérően az ASR (németországi Munkahelyi Műszaki Szabályok) A2.1 feltételezi, hogy 1 méternél nagyobb esési magasságtól fennáll a lezuhanás veszélye.

A zuhanásveszélyek értékelési kritériumai

Ha fennáll a lezuhanás veszélye, a következő kritériumok játszhatnak szerepet a veszély szintjének értékelésében és a megfelelő védőintézkedések levezetésében:

Kritérium Magyarázat
Zuhanási magasság Az leesési él és az alacsonyabban fekvő felület vagy tárgy közötti magasságkülönbség
Az alatta lévő felület vagy tárgy jellege Például ömlesztett anyagok (elsüllyed, megfullad), víz (elsüllyed, megfullad), szilárd talaj (kemény ütközés), betonvas csatlakozások (felnyársal), forró folyadékot tartalmazó tartályok (megéget, leforráz), folyadékot tartalmazó tartályok (megfullad, maró hatás)
A hely és a felület állapota Például a dőlésszög vagy a csúszásállóság mértéke
Távolság a leesési éltől Vízszintes távolság a teherhordó/áthaladásbiztos felület és a nem teherhordó/nem áthaladásbiztos felület között, valamint a távolság egyrészt az állványzat burkolata, másrészt az épület, üvegfelületek vagy szerkezeti elemek között
A tevékenység jellege és időtartama Fizikai könnyű vagy nehéz, rövid ideig tartó vagy hosszan tartó, egyszeri vagy gyakori tevékenységek
Külső erőhatások Például rezgések vagy más nagyon vagy egyensúlyt befolyásoló hatások
Időjárási hatások Például vihar, jég és erős havazás
Látótávolság Például a megvilágítás, a napszak, a fényes felületek vagy a háttérvilágítás okozta tükröződés vagy más olyan hatások, amelyek rontják a leesési él felismerhetőségét

A magasból történő lezuhanás elleni védekezési intézkedések rangsora

A magasból történő lezuhanás elleni védekezési intézkedések meghatározásakor az úgynevezett TOP-elv alkalmazandó. Ez azt jelenti, hogy a műszaki védelmi intézkedéseknek elsőbbséget kell élvezniük a szervezeti védelmi intézkedésekkel szemben. Ezek viszont elsőbbséget élveznek az egyéni védőintézkedésekkel szemben. Különösen a munkaeszközök kiválasztásával kell megelőzni vagy a lehető legalacsonyabb szinten tartani a leesés kockázatát, figyelembe véve az elvégzendő tevékenységeket. A DENIOS-nál a biztonságos magasban történő munkavégzéshez megfelelő munkaeszközök széles választékát találja.

A magasból történő lezuhanás elleni védelem további intézkedéseit a következő fontossági sorrend szerint kell kiválasztani:

1

Zuhanásgátló eszközök

Pl. fedelek, korlátok vagy oldalvédők.

2

Felfogó eszközök

Pl. védőhálók, védőfalak, védőállványok

3

Magasból történő lezuhanás elleni egyéni védőfelszerelés

Pl. teljes testhevederek, visszahúzható zuhanásgátlók, tartókapcsok

Fontos megjegyzés a PPE egyéni védőeszközök használatáról: A magasból történő lezuhanás elleni egyéni védőeszközök használatát a kockázatértékelésben külön értékelni kell. A megfelelő egyéni védőeszközt a kockázatértékelés keretében kell kiválasztani a munkahelyi körülményeknek megfelelően. Megfelelő mentési koncepciókat kell biztosítani a csapdába esett személyek gyors és biztonságos mentéséhez (különösen a felfüggesztési trauma veszélye esetén). Ehhez biztosítani kell a szükséges szabad helyet az állvány alatt. Megfelelő rögzítőeszközöknek kell rendelkezésre állniuk. A munkavállalókat pedig ki kell oktatni az egyéni védőeszközök használatára, és meg kell tanítani őket a szükséges mentési intézkedések végrehajtására.

Munkaeszközök a biztonságos magasban történő munkavégzéshez

Létrák

A nehezen elérhető munkafelületeket és magasságokat gyorsan és nagy erőfeszítés nélkül elérheti: Ezek az előnyök teszik a létrát népszerű és gyakran használt munkaeszközzé. Már a megfelelő létramodell kiválasztásával minimalizálható a leesés kockázata. Ezért a különböző létratípusokat mindig figyelembe kell venni a kockázatértékelés részeként és az elvégzendő tevékenység figyelembevételével. A lépcsős létrák például nagyobb biztonságot és jobb ergonómiát nyújtanak, mint a közönséges létrák. Az állólétrák különösen biztonságos állást biztosítanak, és nem kell rájuk támaszkodni. A dobogós létrák pedig tágas pódiummal rendelkeznek, amely elegendő mozgásteret biztosít az igényes tevékenységekhez.

A professzionális létrák minden típusa gyakran további biztonsági funkcióval rendelkezik, amelyek biztonságosabbá teszik a magasban végzett munkát: Például profilozott lépcsőfokok, csúszásgátló lábdugók és pódiumok vagy előre felszerelt kapaszkodók.

A zuhanásos balesetek elkerülése érdekében a létrák használatakor be kell tartani a következő alapvető szabályokat és a TRBS (németországi Üzembiztonsági műszaki szabályok) 2121 2. rész összes többi követelményét.

  • Soha ne használjon hibás létrákat (a létrákat is rendszeresen karbantartani kell)
  • Csak olyan létrákat használjon, amelyek megfelelnek a vonatkozó jogszabályoknak
  • A létrát mindig úgy állítsa fel, hogy stabil és biztonságosan járható legyen
  • A létrát mindig rögzítse a csúszás, az eldőlés és a felborulás ellen

Munkaállványok és hidraulikus emelőkosarak

A kockázatértékelés során mindig ellenőrizni kell, hogy a tervezett tevékenységekhez a létráknál biztonságosabb munkaeszközöket is lehet-e használni. A TRBS 2121 kifejezetten említi az állványzatokat vagy az emelőkosarakat, mint biztonságosabb munkaeszközöket. Az állványok használatakor be kell tartani a TRBS 2121 műszaki szabály 1. részének "Az állványok használatakor a munkavállalókat érintő leesési kockázatok" követelményeit. A mobil emelőkosarak nem tartoznak a TRBS 2121 1. részének hatálya alá. A biztonságos üzemeltetésükre és használatukra vonatkozó információk megtalálhatók például a DGUV 208-019 "Mobil emelőállványok biztonságos kezelése" című tájékoztatójában.

Magasból történő lezuhanás elleni egyéni védőfelszerelés

Azokon a munkahelyeken, ahol a lezuhanás veszélye fennáll, és amelyek nincsenek együttesen biztosítva, kötelező a magasból történő lezuhanás elleni egyéni védőeszköz használata. A magasból történő lezuhanás elleni egyéni védőeszközök kiválasztására és használatára vonatkozó információk a DGUV (Német kötelező balesetbiztosítás) 112-198 "Magasból történő lezuhanás elleni egyéni védőeszközök használata" című előírásában találhatók.

Fontos megjegyzések a maximális élettartamra vonatkozóan: A magasból történő lezuhanás elleni védőeszközök teljesítményét és működőképességét a környezeti feltételek (pl. UV-sugárzás, páratartalom) és a használati körülmények befolyásolják. Ebből a célból a gyártó a magasból történő lezuhanás elleni védőeszközökön feltünteti a selejtezés dátumát. Alternatív megoldásként a magasból történő lezuhanás elleni egyéni védőeszközön fel lehet tüntetni a gyártás hónapját és évét, amely esetben a használati utasításban fel kell tüntetni minden, a selejtezési dátum meghatározásához szükséges információt (DGUV (Német kötelező balesetbiztosítás) 112-198. sz. rendelet 8.9. fejezet). A selejtezési idő lejárta után a magasból történő lezuhanás elleni egyéni védőeszköz nem használható tovább, és azt haladéktalanul ki kell cserélni.

További hasznos termékek

A fejsérülések jelentős szerepet játszanak az eséses balesetekben, még alacsonyabb esési magasságból is. Ezért az ilyen munkák során mindig megfelelő védősisakot kell viselni.

A közlekedési útvonalak mentén vagy azokon felállított létrákat kiegészítő intézkedésekkel kell biztosítani a felborulás ellen (TRBS (németországi Üzembiztonsági műszaki szabályok) 2121 2. rész 4.2.1. szakasz). Erre a célra például olyan biztonsági intézkedéseket lehet használni, mint a lezárások.

Megfelelő feliratokkal figyelmeztethet az esésveszélyre, vagy felhívhatja a figyelmet arra, hogy védősisakot és teljes testhevedert kell viselni.

Szívesen adunk Önnek tanácsot!

Akár telefonon, e-mailben, vagy személyesen a telephelyén - örömmel segítünk és tanácsot adunk Önnek. Lépjen kapcsolatba velünk!

Ingyenes szaktanácsadás 06 96 800 147

Hasonló bejegyzések

Tölt…
i

Az ezen az oldalon található szakmai információkat gondosan, legjobb tudásunk és meggyőződésünk szerint állítottuk össze. A DENIOS GmbH mindazonáltal semmiféle garanciát vagy felelősséget nem vállal, legyen az akár szerződéses, kártérítéses, akár bármilyen más módon, az aktualitás, a teljesség és a helytállóság szempontjából - sem az olvasóval, sem harmadik féllel szemben. Az információ és a tartalom saját vagy harmadik fél céljaira történő felhasználása ezért saját felelősségére történik. A helyi és a jelenleg hatályos jogszabályok betartandóak.

Menü
Bejelentkezés
Az Ön kosaraHozzáadva a kosárhoz
A kosárhoz
Szívesen adunk önnek tanácsot!

Hívjon minket, küldjön e-mailt: info@denios.hu, vagy töltse ki az űrlapot, és mi a lehető leghamarabb válaszolunk Önnek.

H – Cs: 8:00 – 17:00 | P 8:00 – 14:00