DENIOS GmbH Magyarországi Közvetlen Kereskedelmi Képviselete
Sarkantyú köz 5.
9021 Győr

Tel.: 06 96 800 147
Fax:  +43 6225-20533-44
E-mail: info@denios.hu
Internet: www.denios.hu

Tűzvédelmi kockázatértékelés

A TRGS 800 (Veszélyes anyagokra vonatkozó német műszaki szabályzat - Tűzvédelmi intézkedések) minden olyan vállalat számára, ahol gyúlékony vagy oxidáló veszélyes anyagokkal kapcsolatos tevékenységeket végeznek, meghatározza a kockázatértékelés követelményeit, különös tekintettel a tűzveszélyre és az abból levezetendő tűzvédelmi intézkedésekre. Ebben a részletes útmutatóban négy egyszerű lépésben megtudhatja, hogy mit kell figyelembe venni a TRGS 800 szerinti tűzvédelmi kockázatértékelés során, és hogyan lehet meghozni a megfelelő védelmi intézkedéseket.

Fogalommeghatározás és fontos kifejezések

Tűzvédelem alatt minden olyan intézkedést értünk, amely megakadályozza a tűz (= tűz és füst) kialakulását és terjedését (megelőző tűzvédelem), és lehetővé teszi az emberek és állatok mentését, valamint tűz esetén a hatékony oltási munkát (védekező tűzvédelem). A veszélyesanyag-tároló létesítmény tervezésekor mindenekelőtt a megelőző tűzvédelmet kell figyelembe venni, hogy a tárolt anyagokból eredő esetleges tűzveszélyt előre minimalizálni lehessen, és hogy vészhelyzetben a hatékony tűzoltás érdekében intézkedéseket lehessen előkészíteni. Különbséget kell tenni a szerkezeti, műszaki és szervezési intézkedések között:

Szerkezeti tűzvédelem, pl.

 • Tűzszakaszokra való felosztás*

 • Az építőanyagokra és építőelemekre vonatkozó követelmények

 • Tűzállóság időtartama

 • Biztonsági távolságok

*A tűzszakasz olyan terület, amely kár esetén rendeltetésszerűen kiég, és ezért nem engedheti meg a tűz átterjedését más tűzszakaszokra.

Berendezéstechnikai tűzvédelem, pl.

 • Tűzjelző berendezések

 • Automatikus tűzoltó rendszerek

 • Oltóvíz-ellátás

 • Füst- és hőelszívó rendszerek

Szervezeti tűzvédelem, pl.

 • Riasztási tervek

 • Tűzvédelmi előírások

 • Menekülési és mentési útvonaltervek

 • Jelölések

 • Gyakorlatok végrehajtása 

De egyiket a másik után! Ahhoz, hogy megfelelő tűzvédelmi intézkedéseket tudjon meghatározni és végrehajtani, mindenekelőtt ismernie kell a vállalatában várható veszélyeket. Várható-e tűzveszély a vállalatnál jelenlévő veszélyes anyagok miatt? Ha igen, milyen magas a tűzveszély? Mindezt a tűzvédelmi kockázatelemzésben kell meghatároznia.

A tűzvédelmi osztályok útmutatójában megtudhatja, milyen kapcsolat van a tűzvédelmi osztályok és az oltóanyagok között.

Tűzveszélyes? Ezt mutatja a tűzvédelmi kockázatértékelés!

Az ilyen anyagokat kezelő vállalatok számára a TRGS 800 meghatározza a tűzveszély meghatározásának kritériumait, és azt, hogy ebből hogyan lehet levezetni a tűzveszély szintjét. A tűzveszély szintjétől függően megfelelő védelmi intézkedések javasoltak. Ezek hatékonyságát a vállalatnak ellenőriznie kell, és a teljes folyamatot dokumentálni kell.

A TRGS értelmében gyúlékony anyagnak minősülnek az olyan osztályozott és címkézett anyagok, mint a gyúlékony folyadékok (H 224-226) vagy gázok (H 220 vagy H221), de azok a termékek is, amelyekből a tevékenységek során veszélyes anyagok szabadulnak fel. A TRGS 800 hatálya alá tartozó anyagok teljes áttekintése a "Fogalommeghatározások" című 2. szakaszban található.

Hogyan végezze el a tűzvédelmi kockázatértékelést a TRGS 800 szerint 4 egyszerű lépésben:

Információk gyűjtése

Tűzveszély szintjének meghatározása

Védőintézkedések levezetése

Intézkedések hatékonyságának ellenőrzése

1. Információk gyűjtése

A kockázatértékelés részeként a tűzveszély felmérését hozzáértő személynek kell elvégeznie. Figyelembe kell venni a tűz kialakulására, terjedésére és hatásaira vonatkozó összes lényeges tényezőt. A munkavállalókra vagy más személyekre vonatkozó veszélyek különösen a füstből, egyéb (mérgező) tűz melléktermékeiből, a hőből és az alkatrészek meghibásodásából adódnak. A jó áttekintés érdekében tegye fel magának a következő kérdéseket:

A vállalatnál található veszélyes anyagok

 • Gyúlékony vagy oxidáló veszélyes anyagokkal végeznek-e tevékenységeket, vagy keletkezhetnek-e vagy szabadulhatnak-e fel gyúlékony vagy oxidáló veszélyes anyagok a tevékenységek során?

 • Van-e lehetőség a veszélyes anyagok helyettesítésére vagy a gyártási folyamat olyan megváltoztatására, amely minimalizálja a veszélyt?

 • Hol, milyen mennyiségben és milyen állapotban vannak gyúlékony vagy oxidáló veszélyes anyagok?

 • Melyek a veszélyes anyagok veszélyes tulajdonságai, milyen tűzveszélyt jelentenek, és milyen tűz okozta melléktermékekre lehet számítani?
  Tippünk: olvassa el a biztonsági adatlapokat. Ezek a szállítótól származó fontos, biztonsággal kapcsolatos információkat tartalmaznak az adott anyagokra vonatkozóan. Kérjük, vegye figyelembe, hogy az értékelés a vizsgálati módszertől függően eltérő vizsgálati paramétereken alapulhat.

 • Melyek a gyúlékony anyagok fizikai-kémiai tulajdonságai és biztonsági jellemzői?
  pl. szilárd anyagok/porok esetén: a porréteg minimális gyulladási hőmérséklete (izzási hőmérséklet), parázslási pont, öngyulladási hőmérséklet, égési szám, gyulladási hőmérséklet
  pl. folyadékok esetében: lobbanáspont, égéspont, gyulladási hőmérséklet
  pl. gázok esetében: gyúlékonyság (éghetőség), robbanási határértékek, minimális gyulladási energia, égési sebesség

Üzemeltetési és helyi körülmények

 • Milyen hatással vannak az alkalmazott munkaeszközök vagy rendszerek és azok működési módja?

 • Hogyan befolyásolják a tűzveszélyt a szerkezeti, helyi és üzemi feltételek, valamint a munkakörülmények, a munkaszervezés és a munkakörnyezet?

 • Vannak esetleges kölcsönhatások?

 • Hogyan kell értékelni a tűzveszélyt a különböző üzemeltetési feltételek figyelembevételével?
  Ez magában foglalja: A rendszer vagy munkaeszköz normál működése, üzembe helyezése és leszerelése, meghibásodások, előre látható nem megfelelő működés.

 • Vannak olyan üzemi körülmények, amelyek különleges intézkedéseket igényelnek?
  Ez a következőket foglalja magába: Szerviz(karbantartás, ellenőrzés, javítás, fejlesztés), valamint a biztonsági berendezések üzembe helyezése és leszerelése..

 • Hány embert várnak a helyszínre és milyen számban?

 • Figyelembe kell-e venni a különleges munkakörülményeket (pl. hosszú vagy tisztázatlan menekülési útvonalak vagy állványzaton végzett munka)?

 • Milyen gyorsan tud a tűzoltóság a helyszínre érkezni, és milyen felszereléssel rendelkezik?

 • Hogyan kell értékelni a fizikai peremfeltételeket?
  pl. hőmérséklet, légáramlatok, páratartalom, helyiség térfogata, helyiség területe, helyiség magassága

Lehetséges gyújtóforrások

 • A munkát nyílt lánggal vagy magas hőmérsékleten végzik?

 • Létrejöhetnek-e gyújtóforrások a nem megfelelő üzemeltetési körülmények miatt?

 • Vannak-e elektromos, mechanikai, kémiai és/vagy termikus energiából származó hatások?

 • Mennyire hatékonyak a gyújtóforrások?

Engedélyezési és egyéb követelmények

 • Milyen építési előírások vonatkoznak a megelőző és védelmi tűzvédelemre?

 • A követelmények már ismertek a korábbi jelentésekből?
  pl. tűzvédelmi jelentésekből, az építési engedély szerinti tűzvédelmi koncepciókból, kockázatértékelésekből, biztonsági jelentésekből stb.

2. A tűzveszély szintjének meghatározása

Az, hogy a TRGS 800 szerint szükség van-e különleges tűzvédelmi intézkedésekre, nagymértékben függ a tűzveszélyesség mértékétől. A TRGS különbséget tesz normál tűzveszély, fokozott tűzveszély és magas tűzveszély között. Normál tűzveszély esetén a TRGS 800 szerinti különleges védelmi intézkedések nem szükségesek. Részletes dokumentációra sincs szükség. Minden, ami a normál tűzveszélyt meghaladja, a TRGS 800 szerinti különleges védelmi intézkedéseket vált ki. Ez attól függ, hogy a munkaterületen milyen veszélyes anyagok vannak jelen vagy milyen módon használják azokat.

Normál tűzveszély

A normál tűzveszély megfelel az "alacsony tűzveszélynek" a GefStoffV (Veszélyes anyagokra vonatkozó német szabályozás) 6. szakaszában meghatározottak szerint. Az irodai tűzveszélyt gyakran használják referenciaértékként.

Normál tűzveszély áll fenn, ha

 • gyúlékony vagy oxidáló veszélyes anyagok csak kis mennyiségben vannak jelen

 • és a tűz kialakulásának valószínűsége, a tűz terjedésének sebessége, valamint a munkavállalókra és más személyekre vonatkozó kockázat viszonylag alacsony, pl. irodai használat esetén.

Fokozott tűzveszély

Fokozott tűzveszély áll fenn, ha a normál tűzveszély egyik kritériuma nem teljesül, vagy nem teljesül a magas tűzveszély összes kritériuma.

Magas tűzveszély

Nagy tűzveszélyre kell számítani például gyúlékony vagy oxidáló veszélyes anyagok tárolóhelyiségeiben, vagy oxidáló, könnyen gyúlékony, rendkívül gyúlékony vagy spontán gyúlékony veszélyes anyagokkal zárt térben végzett munka során.

Nagy tűzveszély áll fenn, ha

 • gyúlékony vagy oxidáló veszélyes anyagok vannak jelen kis mennyiségnél nagyobb mennyiségben,

 • nagy a valószínűsége, hogy tűz keletkezik

 • és a tűz gyors és ellenőrizhetetlen terjedése vagy erős füst- vagy hőkibocsátás várható.

3. Védőintézkedések levezetése

A meghozandó védelmi intézkedések a tűzveszély mértékétől függnek. Normál tűzveszély esetén az általános alapkötelezettségeken túlmenően nincs szükség további intézkedésekre. Fokozott vagy magas tűzveszély esetén a "normál esetet" és az általános alapkötelezettségeket meghaladó intézkedéseket kell hozni. A GefStoffV (Veszélyes anyagokra vonatkozó német szabályozás) helyettesítési követelményének megfelelően először meg kell vizsgálni, hogy a gyúlékony vagy oxidáló anyagok használata megakadályozható vagy minimalizálható-e. Ha a helyettesítés nem lehetséges, a tűzveszélyt megfelelő védőintézkedésekkel kell korlátozni oly módon, hogy a munkavállalók és más személyek védelme biztosított legyen. Az intézkedéseknek a következő célokat kell követniük:

 • Kerülje a veszélyes anyagok veszélyes mennyiségeit vagy koncentrációit, amelyek tűz- vagy robbanásveszélyt okozhatnak

 • Kerülje a gyújtóforrásokat vagy más olyan körülményeket, amelyek tüzet vagy robbanást okozhatnak

 • Minimalizálja a tüzek vagy robbanások hatását a munkavállalók és mások egészségére és biztonságára

A következő szempontokat például figyelembe kell venni egy veszélyesanyag-tároló létesítmény tervezésekor (Megjegyzés: a fokozott vagy magas tűzveszély esetén említett intézkedések részben egymásra épülnek. A nagy tűzveszélyre vonatkozó intézkedések helyettesíthetik a fokozott tűzveszélyre vonatkozó intézkedéseket):

Normál tűzveszély: Alapvető kötelezettségek

Ha az értékelés azt mutatja, hogy csak normál tűzveszély áll fenn, a TRGS 800 szerint nem szükséges további intézkedéseket hozni. Feltételezhető, hogy a munkavállalók és más személyek védelme a munkahelyi rendeletnek, az iparbiztonsági rendeletnek és az építési előírásoknak megfelelő intézkedésekkel elegendő. Ha azonban a fokozott vagy magas tűzveszélyes tevékenységeket átmenetileg normál tűzveszélyű területeken végzik, a szükséges intézkedéseket ismét meg kell határozni.

Fokozott tűzveszély

Szerkezeti tűzvédelem

 • Térbeli elkülönítés biztonsági vagy védőtávolságok révén

 • Megfelelően méretezett szerkezeti elválasztás a tűzvédelem szempontjából

 • Szükség esetén növelje a stabilitást megfelelő tűzállósággal

 • Fokozott ellenállású zárt burkolat használata (pl. a veszélyes árukra vonatkozó jogszabályok szerint engedélyezett csomagolás)

Berendezéstechnikai tűzvédelem

 • Gyújtóforrások elkerülése

 • Mérő-, ellenőrző és szabályozó berendezések használata, pl. hőmérséklet-ellenőrzés, automatikus kikapcsolás

 • Megfelelő villám- és túlfeszültségvédelem (belső, külső)

 • Megfelelő tűzérzékelő

 • Füst- és hőelvezető rendszerek

 • Füstelvezető rendszer, füstszakasz kialakítására

 • Szükség esetén tartson készenlétben speciális oltóanyagokat

 • Videófelügyelet a tűz korai észlelésére

Szervezeti tűzvédelem

 • Gyújtóforrások elkerülése

 • Személyi védőfelszerelés használata a gyújtóforrások megelőzésére

 • Az eszközökre vonatkozó különleges követelményeknek való megfelelés, pl. IP-védelem

 • Jelölés W 001 "gyúlékony anyagok" figyelmeztető táblával

 • Tűz és nyílt láng tilalma, dohányzási tilalom

 • Munkavégzési engedélyezési eljárások alkalmazása (pl. nyílt lánggal járó tevékenységek, tiszta oxigénnel végzett munka)

 • Az egyedül végzett munka tilalma

 • Megfelelő felügyelet biztosítása

 • Tűz korai észlelésének ellenőrzése körutak vagy a személyzet jelenléte révén

 • Szervezeti tűzvédelmi és tűzoltási intézkedések

 • Megnövekedett számú alkalmazott kiképzése tűzoltásra

 • A menekülési útvonalak lerövidítése, további vészkijáratok, további menekülési útvonal

 • Evakuálási gyakorlatok

 • Gyűjtőpontok meghatározása

Magas tűzveszély

Szerkezeti tűzvédelem

 • A tűzveszélyes anyagok tűzállóan elválasztott területekre történő felosztása

 • A burkolatok mint rendszerelemek tűzvédelmi tervezése

 • Duplafalú rendszerek használata

 • Megnövelt stabilitás a megfelelő tűzállóságnak köszönhetően

 • Folyadékgyűjtő területek, biztonsági gátrendszerek, biztonságos területre történő elvezetés biztosítása

Berendezéstechnikai tűzvédelem

 • A gyújtóforrásoknak a rendszerek belsejébe való bejutásának elkerülése műszaki intézkedésekkel

 • Inertizálás, oxigén redukció

 • Átfogó vagy ingatlanhoz kapcsolódó tűzjelző rendszer (FAS) tűzjelző vezérléssel és a munkavállalók vagy a tűzoltóság riasztásával

 • Riasztás (műszaki berendezések, például optikai-akusztikus riasztók stb. révén)

 • Fokozott stabilitás hűtés, sprinkler berendezés (beépített, önműködő, vízzel oltó zuhanyberendezés) révén

 • Oltóberendezés

 • Szivárgásérzékelés

Szervezeti tűzvédelem

 • Belépés-szabályozás

 • Koordinált operatív tűzoltási intézkedések (pl. vállalati vagy üzemi tűzoltóság)

 • Az épületből való menekülés megszervezésével megbízott személyek kijelölése

 • Speciális segédeszközök biztosítása, pl. füstvédő maszk, csuklós oszlop, hosszú távú légzésvédelem

 • Védett területek létrehozása (pl. mentőkonténerek)

4. A védelmi intézkedések hatékonyságának ellenőrzése

A kockázatértékelés részeként a védőintézkedések hatékonyságát is ellenőrizni kell. Mivel ez a gyakorlatban a tényleges tűz bekövetkezése előtt nehéz, elméleti becslést kell alkalmazni. A kiválasztott védelmi intézkedéseket ellenőrizni kell, hogy egyenként vagy kombinációban várhatóan elérik-e a kívánt sikert, és elemezni kell az esetleges negatív kölcsönhatásokat is. Amint a folyamatok megváltoznak vagy más lényeges változások következnek be, a kockázatértékelést aktualizálni kell, és szükség esetén a tűzvédelmi intézkedéseket ki kell igazítani. A műszaki védelmi intézkedéseket rendszeres működési teszteknek is alá kell vetni. A TRGS 800 szerint ezeket háromévente vagy rövidebb időközönként kell elvégezni, ha ezt a kockázatértékelés eredményeként meghatározták. A kockázatértékelés és a rendszeres működési vizsgálatok eredményeit megfelelő formában dokumentálni kell.

Tűzvédelmi kockázatértékelés a TRGS 800 szerint - a munkahelyi biztonság kulcsa

A tűzvédelmi kockázatértékelés alapvető folyamat azon vállalatok számára, amelyekben gyúlékony vagy oxidáló veszélyes anyagokkal kapcsolatos tevékenységeket végeznek. A TRGS 800 meghatározza a tűzveszély meghatározásának és a megfelelő tűzvédelmi intézkedések levezetésének követelményeit. Az értékelés során különböző szempontokat kell figyelembe venni, mint például a szerkezeti, berendezéstechnikai és szervezeti tűzvédelem. A tűzveszély mértékétől függően megfelelő védelmi intézkedéseket javasolnak, amelyeket a vállalatnak ellenőriznie és dokumentálnia kell. Az intézkedések hatékonyságának biztosítása érdekében a műszaki védelmi intézkedések rendszeres működési tesztelésére is szükség van.

GyIK - Gyakran ismételt kérdések

Ki a felelős az üzemi tűzvédelemért?

Az üzemi tűzbiztonságért a munkáltató felelős. A munkáltató jogilag felelős a munkavállalói egészségéért és biztonságáért a munkahelyen, beleértve a tűzbiztonságot is. Az országtól és a jogszabályoktól függően azonban a munkahelyi tűzbiztonságért való felelősséget bizonyos szakemberekre vagy meghatalmazott képviselőkre is át lehet ruházni.

Ki készíti el a tűzvédelmi kockázatértékelést?

A tűzvédelmi kockázatértékelés elkészítéséért a munkáltató felelős. A kockázatelemzést belső munkavédelmi szakember vagy külső tűzvédelmi szakemberek végezhetik. A cél a potenciális tűzveszélyek felismerése és a megfelelő védelmi intézkedések megtétele a munkavállalók biztonságának biztosítása érdekében.

Mire szolgál a tűzvédelmi kockázatértékelés?

A tűzvédelmi kockázatértékelést a munkaterületen vagy létesítményben fennálló potenciális tűzveszélyek és kockázatok azonosítása, valamint a megfelelő védelmi intézkedések megtétele érdekében végzik. Az ilyen értékelés fő célkitűzései a következők:

 • A veszélyek azonosítása: A felmérés célja a munkaterület vagy létesítmény összes potenciális tűzveszélyének azonosítása. Ide tartoznak például a gyúlékony anyagok, az elektromos rendszerek, a fűtési rendszerek vagy más hő- és tűzforrások.

 • Kockázatelemzés: Az értékelés felméri a tűz kitörésének valószínűségét és a munkavállalókra, a látogatókra, az épületekre és a környezetre gyakorolt lehetséges hatásokat.

 • Védőintézkedések meghatározása: Az azonosított veszélyek és kockázatok alapján megfelelő intézkedéseket és óvintézkedéseket hoznak a tüzek megelőzésére vagy terjedésük korlátozására. Ezek közé tartozhatnak a tűzoltó készülékek, tűzjelző rendszerek, vészkijáratok, tűzgátak és a személyzet képzése.

 • A munkavállalók biztonságának garantálása: A tűzvédelmi kockázatértékelés fő célja a munkavállalók biztonságának és egészségének biztosítása. A potenciális tűzveszélyek azonosításával és ellenőrzésével elkerülhetők a balesetek, és optimalizálhatók az evakuálási és mentési intézkedések.

 • A jogi követelményeknek való megfelelés: Számos országban és joghatósági területen a munkáltatóknak törvényileg kötelező tűzvédelmi kockázatértékelést végezniük annak biztosítása érdekében, hogy eleget tegyenek a munkahelyi egészségvédelemmel és biztonsággal, valamint a tűzvédelemmel kapcsolatos kötelezettségeiknek.

A tűzvédelem a munkavédelem része?

Igen, a tűzvédelem a munkahelyi egészségvédelem és biztonság fontos része. A munkahelyi egészségvédelem és biztonság magában foglal minden olyan intézkedést és tevékenységet, amelynek célja a munkavállalók munkahelyi egészségének és biztonságának biztosítása. Ide tartoznak különböző szempontok, mint például a balesetek megelőzése, az egészségügyi kockázatok minimalizálása, a munkahelyek ergonómiai kialakítása és a tűzvédelem.

A tűzvédelem célja a tüzek megelőzése, terjedésük korlátozása, valamint tűz esetén az evakuálás és a mentés biztosítása. Mivel a munkahelyi tüzek jelentős kockázatot jelentenek a munkavállalók egészségére és biztonságára, és anyagi károkat is okozhatnak, a tűzbiztonság a munkahelyi egészségvédelem és biztonság központi eleme.

Vegye igénybe szaktanácsadásunkat!

Az ügyfélspecifikus tanácsadás, a szolgáltatások és a termékek sokszínűsége az erősségeink közé tartozik.

Tanácsadóink készséggel állnak rendelkezésére a telephelyén is!

Ingyenes szaktanácsadás 06 96 800 147

Hasonló bejegyzések

Tölt…
i

Az ezen az oldalon található szakmai információkat gondosan, legjobb tudásunk és meggyőződésünk szerint állítottuk össze. A DENIOS GmbH mindazonáltal semmiféle garanciát vagy felelősséget nem vállal, legyen az akár szerződéses, kártérítéses, akár bármilyen más módon, az aktualitás, a teljesség és a helytállóság szempontjából - sem az olvasóval, sem harmadik féllel szemben. Az információ és a tartalom saját vagy harmadik fél céljaira történő felhasználása ezért saját felelősségére történik. A helyi és a jelenleg hatályos jogszabályok betartandóak.

Menü
Bejelentkezés
Az Ön kosaraHozzáadva a kosárhoz
A kosárhoz
Szívesen adunk önnek tanácsot!

Hívjon minket, küldjön e-mailt: info@denios.hu, vagy töltse ki az űrlapot, és mi a lehető leghamarabb válaszolunk Önnek.

H – Cs: 8:00 – 17:00 | P 8:00 – 14:00