DENIOS GmbH Magyarországi Közvetlen Kereskedelmi Képviselete
Sarkantyú köz 5.
9021 Győr

Tel.: 06 96 800 147
Fax:  +43 6225-20533-44
E-mail: info@denios.hu
Internet: www.denios.hu

Lakktároló és festékellátó helyiségek moduláris, csatlakoztatásra kész egységként

A folyékony bevonóanyagok és hígítók, valamint a festési technológiához használt tisztító- és segédanyagok általában tűzveszélyes és vízszennyező veszélyes anyagok közé sorolandók. Szigorú óvintézkedéseket kell tenni a tárolás és a feldolgozás során, amelyek különösen a szerkezeti és berendezéstechnikai szempontokat érintik. A bevonóanyagok egyéb veszélyes jellemzői, mint pl. rákkeltő, még magasabb követelményekhez vezethet.

Ha ezekhez az anyagokhoz a folyamatban lévő gyártás során további tárolási/ellátási kapacitásokat kell létrehozni, az általában nagy erőfeszítéssel, költségekkel és hosszadalmas jóváhagyási folyamattal jár. A lakktároló és festékellátó helyiségek, mint bekötésre kész, előre összeszerelt egységek integrált gyűjtőedénnyel és tűzvédelmi burkolattal egyben biztosítják a védőintézkedéseket. A jóváhagyási folyamat tervezését és jogbiztonságát a jóváhagyási igazolás biztosítja. Ez azt jelenti, hogy új ellátási kapacitások egyszerűen, gyorsan és olcsón valósíthatók meg a termelésen belül.

Kihívás és feladat

Tervezési és befektetési biztonság a magas követelmények ellenére

Ideális esetben a festékellátó helyiségnek a festékkabin közvetlen közelében kell lennie, és az ellátó vezetékeknek a lehető legrövidebbeknek kell lenniük, hogy a bevonóanyagra gyakorolt ​​hatások, például a hőmérséklet és a viszkozitás ingadozása jelentősen minimalizálódjanak. Hatékonysági okokból a festékraktár is gyakran a termelés közelében vagy az épületben található. A meglévő épületben, épületrészben történő beépítés alapvetően építésjogi értelemben használat módosulást jelent, ami engedélyköteles. A kültéri létesítmény ezzel szemben olyan építési projektet jelent, amelyhez alapot kell biztosítani és építési engedélyt kell szerezni.

A rendeltetésmódosításhoz, akárcsak az építési engedélyhez, igazolni kell, hogy minden jogszabályban előírt védelmi cél teljesül:

 • A bevonatanyagokat feldolgozó vagy raktározó személyeket védeni kell az esetleges egészségügyi veszélyektől (munkavédelem és egészségvédelem).

 • A német Vízháztartásról szóló törvény (WHG) és az AwSV (német Rendelet a vízszennyező anyagok kezelésére szolgáló létesítményekről) értelmében meg kell akadályozni a veszélyes anyagok kiszivárgása által okozott víz- és környezetkárosodást (környezetvédelem).

 • A környezetet a tűzveszélytől, valamint a bevonatanyagokkal ellátott veszélyes területeket egyaránt védeni kell (szerkezeti és üzemi tűzvédelem)

 • Ugyanakkor fontos a robbanás elleni védelem is (robbanásvédelem).

 • Az anyagokat a gyártási utasítások szerint kell tárolni és feldolgozni (termékvédelem).

A veszélyeket és kockázatokat kockázatértékelésének részeként az ügyfélnek kell meghatározni, amely a jogilag biztonságos tervezés legfontosabb alapja.

Megoldás

A DENIOS cég a veszélyes anyagok biztonságos tárolásának specialistája és olyan moduláris helyiségegységek ("műszaki raktárrendszerek") gyártója, amelyek speciális felépítésüknél és felszereltségüknél fogva már megfelelnek a jogszabályban előírt védelmi céloknak, és helytakarékosan is elhelyezhetők. Ez jelentősen leegyszerűsíti a tervezést, a jóváhagyást és a kivitelezést. A lehetőleg közvetlenül a gyártótól kapott tanácsok nagy jelentőséggel bírnak a tervezés korai szakaszában annak érdekében, hogy az üzemeltető egyedi igényeire testreszabott megoldást találjunk. Szintén célszerű az üzemeltetőnek a hatóságokat és a vagyonbiztosítókat már korai szakaszban tájékoztatni a projektről, és bevonni őket.

Valódi tűztesztekkel bizonyított tűzvédelem

A gyúlékony veszélyes anyagok Németországban történő tárolásánál figyelembe kell venni a TRGS 510 Veszélyes Anyagokra vonatkozó műszaki szabályok szerinti védőintézkedéseket. A fokozott tűzveszély miatt és a gyártáshoz közeli beépítés esetén a festékraktár tűzvédelmi elkülönítését a festékműhelytől és egyéb felhasználási területektől jogszabály írja elő. Tűz esetén a festékraktár burkolatának legalább 90 percig ki kell ellenállnia, hogy elegendő idő legyen az oltási munkákra. A szállítóeszközök csővezetékei, a szellőzőcsatornákat és kábelcsatornákat tűzterjedés ellen biztosítani kell. A tárolástól eltérő felhasználást ki kell zárni, és be kell tartani az együtt tárolási tilalmakat. A jogilag biztonságos tervezést segítő tanácsadó szolgáltatások itt is segíthetnek.

A DENIOS műszaki raktárrendszereinél a tűzvédelmet egy duplafalú acél vázszerkezet biztosítja, amely tűzálló speciális panelekkel van burkolva. A belső váz védi az egész rendszert külső tűz esetén, a külső váz pedig belső tűz esetén. Tűz esetén speciális duzzadó anyagok hermetikusan lezárják az önzáró ajtót. Ezzel párhuzamosan a szellőzőnyílások beolvadnak. Minden falnyílás tűzálló válaszfallal van rögzítve. A Németországban előírt 90 perces (F 90) tűzállósági követelménynek való megfelelést a teljes rendszerre vonatkozóan egy független vizsgáló intézet valós tűzteszteken állapította meg. A DENIOS európai verziókat is kínál, amelyeket akár 120 percig teszteltek. A megfelelő bemérések kérésre rendelkezésre bocsáthatók.

Robbanásvédelem és szellőzés

A TRGS 510 (német Veszélyes anyagokra vonatkozó műszaki szabályok) szerint megfelelő szellőzést kell biztosítani a festékraktár számára. A szellőzésnek folyamatosan hatékonynak kell lennie a padló közelében. Mivel azonban nem zárható ki a robbanásveszélyes légkör kialakulása, a teljes helyiségre 2-es robbanásveszélyes zónát feltételezünk. A veszélyes elektrosztatikus töltések elkerülése érdekében a robbanásveszélyes zónában a tárolóban/munkahelyiségben lévő összes fémtárgynak elektromosan vezetőképesnek és földeltnek kell lennie (potenciálkiegyenlítés). Az elektromos berendezéseknek robbanásbiztosnak kell lenniük.

Az előírt légcserét általában mesterséges szellőztetéssel érik el. A mesterséges szellőztetés nagyobb légcserét és célzottabb légáramlást tesz lehetővé. A TRGS 510 2021-es új verziójával a mesterséges szellőztetést a levegőcsere sebességétől függetlenül szellőzés ellenőrző berendezéssel kell felszerelni.

Ha a festékellátó helyiségben a bevonóanyagokat emberek dolgozzák fel, a szellőzőrendszernek biztosítania kell a munkahelyi gázok, gőzök és köd határértékeinek betartását. Ez általában csak mesterséges szellőztetéssel érhető el, amely biztosítja az oldószergőzök elszívását a keletkezés helyén. A DENIOS speciális elszívófülkét kínál a munkavállalók védelmére, amikor közvetlenül kezelik a veszélyes anyagokat. A hagyományos, ablakos laboratóriumi elszívófülkék ellentétben a DENIOS elszívófülkékkel ejectoros technológiát alkalmaznak. Akadálymentes, kényelmes és ergonomikus munkavégzést tesznek lehetővé. Intelligens légáramlási és elszívó rendszer helyettesíti az ablakot.

A DENIOS csatlakoztatásra kész műszakiraktárrendszere figyelembe veszi a robbanásvédelmi és szellőzési előírásokat, és minden berendezéssel előre összeszerelve kerül szállításra, hogy az üzembe helyezés gyorsan megtörténhessen.

Eredmény és ügyfélelőnyök

Digitális megfigyelés

A lakkraktárban és a festékellátó helyiségben a légbefúvó rendszer felügyelete mellett a helyiség levegő hőmérsékletét is célszerű ellenőrizni. Hibák esetén automatikus üzenetet lehet küldeni a központi vezérlőrendszernek és az (üzemi) tűzoltóságnak.

A DENIOS connect megoldással a műszaki raktárrendszer olyan intelligens eszközzé válik, amely valós időben reagál a zavarokra, káreseményekre, és így megbízhatóan támogatja az üzem működést. A vonatkozó üzemi paraméterek hatékony állapotfigyelése biztosítja a sérülések optimális korai felismerését és hiba esetén a gyors reakcióidőt.

Szerviz a gyártótól

A rendszeres ellenőrzést, karbantartást és javítást jogszabály írja elő a veszélyesanyag-tároló használható állapotának megőrzése érdekében. Azok az üzemeltetők, akik nem tesznek eleget ezeknek a kötelezettségeknek, időnként magas bírságot és a biztosítási fedezet elvesztését kockáztatják kár esetén. A szolgáltatások végzéséhez - különösen az elektromos rendszereken, valamint tűz- és robbanásvédelmi berendezéseken - feltétlenül szükséges a kivitelező szakember megfelelő végzettsége. A DENIOS itt is a termék teljes életciklusa alatt tanúsított, teljeskörű szolgáltatást nyújtó gyártóként áll rendelkezésére. A DENIOS nemrégiben a régi rendszerek visszavételével és újrahasznosításával egészítette ki szolgáltatásait.

Mindezt egy kézből

A DENIOS műszaki raktárrendszerére vonatkozó komplett ajánlat előnyei, amelyeket lakkraktárként vagy festékellátó helyiségként előre összeszerelve és csatlakoztatásra készen szállítják, nyilvánvalóak:

 • A gyártó által tesztelt és tanúsított minőség.

 • Egy kapcsolattartó személy, aki az összes szolgáltatást lefedi – beleértve a tanácsadást és a szervizszolgáltatást is.

 • Minden törvényileg előírt védelmi intézkedést kielégít.

 • Jogi, tervezési és befektetési biztonság adott.

 • A műszaki raktárrendszer jóváhagyási igazolása felgyorsítja az engedélyezési folyamatot.

 • Az üzemeltető egyéni igényeinek figyelembe vétele.

Ezzel az ajánlattal az üzemeltetők gyorsan és rugalmasan reagálhatnak a kapacitásbővítésekre, és teljes biztonságban vann a befektetésük.

Vegye igénybe szaktanácsadásunkat!

Az ügyfélspecifikus tanácsadás, a szolgáltatások és a termékek sokszínűsége az erősségeink közé tartozik.

Tanácsadóink készséggel állnak rendelkezésére a telephelyén is!

Ingyenes szaktanácsadás 06 96 800 147

Hasonló bejegyzések

Esettanulmány

Lakktároló és festékellátó helyiségek moduláris, csatlakoztatásra kész egységként

A folyékony bevonóanyagok és hígítók, valamint a festési technológiához használt tisztító- és segédanyagok általában tűzveszélyes és vízszennyező veszélyes anyagok közé sorolandók. Szigorú óvintézkedéseket kell tenni a tárolás és a feldolgozás során, amelyek különösen a szerkezeti és berendezéstechnikai szempontokat érintik. A bevonóanyagok egyéb veszélyes jellemzői, mint pl. rákkeltő, még magasabb követelményekhez vezethet.

Továbbolvasás
Esettanulmány

Hajtógázas (aeroszolos) palackok tárolása a motorkerékpár gyártó KTM-nél

A KTM ausztiai motorkerékpár gyártó cégnek a gyártási folyamataiban szüksége van aeroszolos palackok használatára. A DENIOS olyan megoldást fejlesztett ki, amely nemcsak az ügyfél raktárkövetelményeit teljesítette. Az általunk gyártott veszélyes anyag konténer megfelel az osztrák vízügyi törvény szigorú követelményeinek.

Továbbolvasás
Esettanulmány

Oldószerek, kötőanyagok és ragasztók tárolása kis tároló edényekben Bécs város tömegközlekedési vállalatánál

Az oldószerek, kötőanyagok és ragasztók a járművek karbantartásához napi szinten hozzátartoznak. Ezeknek a veszélyes anyagoknak, amelyeket általában kis tátoló edényekben tárolnak, a Wiener Linien, a bécsi város tömegközlekedési vállalatának szüksége volt egy helytakarékos veszélyes anyag raktárra, amely nemcsak tűzvédelmmel van ellátva, hanem a hőmérséklet ingadozásaival szemben is védelmet biztosít.

Továbbolvasás
Esettanulmány

Veszélyesanyag-tárolás az Airbus-nál

DENIOS veszélyes munkahelyet integrált egy REI90-es minősítéssel rendelkező tűzvédelmi konténerbe Finkenwerderben az Airbus-nál, ezzel létrehozva egy központi tűzvédelmi szakaszt egy hagyományos szerelő csarnokban. A DENIOS megoldást adott festékek és lakkok tárolására. Ugyanakkor a munkavállalók közvetlenül és biztonságosan végezhetnek festő- és lakkozó munkát.

Továbbolvasás
Esettanulmány

Ideiglenes tároló a Wetterau-i hulladékkezelő telepnek

A Wetterau körzetben működő hulladékkezelő vállalat számára a veszélyes hulladékok kezelése során a biztonság és a környezetvédelem volt a legfontosabb. A helyi szakemberekkel együtt a DENIOS egy ideiglenes tárolót hozott létre a mobil károsanyag-gyűjtéshez. Az eredmény: biztonságos tárolási megoldás a TRGS 520 szabványnak megfelelően.

Továbbolvasás
Esettanulmány

Vegyszerek egyedi lefejtése

A DENIOS tűzvédelmi raktárt fejlesztett ki a Chemion vegyipari vállalat számára, amely közvetlenül a gyártás során alakítható ki. A műszaki helyiségrendszer nemcsak a technika korszerűségének felel meg, hanem lehetővé teszi a konténereken történő egyidejű munkát és az oldalról történő rakodást is.

Továbbolvasás
Menü
Bejelentkezés
Az Ön kosaraHozzáadva a kosárhoz
A kosárhoz
Szívesen adunk önnek tanácsot!

Hívjon minket vagy töltse ki az űrlapot.

H – Cs: 8:00 – 17:00 | P 8:00 – 14:00