DENIOS GmbH Magyarországi Közvetlen Kereskedelmi Képviselete
Sarkantyú köz 5.
9021 Győr

Tel.: 06 96 800 147
Fax:  +43 6225-20533-44
E-mail: info@denios.hu
Internet: www.denios.hu

Helyhez kötött töltőállomások biztonságos és hatékony használata

A helyhez kötött töltőállomások vásárlása óriási előnyökkel jár – nemcsak függetlenséget biztosít a nyilvános töltőállomásoktól, hanem nagyobb mennyiségű üzemanyag vásárlását is lehetővé teszi, ha az árak alacsonyak. Óriási megtakarítási lehetőség, amellyel a rendszer rövid időn belül megtérül.

A helyhez kötött saját felhasználásra szánt töltőállomások kiépítéséhez és üzemeltetéséhez azonban bizonyos feltételeknek és követelményeknek meg kell felelni. Ennek legfontosabb előírásai a dízel- és benzintartályrendszerekre vonatkozó TRwS 781 (német Vízre veszélyes anyagok műszaki szabályai) és TRBS 3151 (német Üzembiztonsági műszaki szabályok), valamint az üzembiztonsági előírás.

Általánosságban a következők érvényesek: A WHG (német Vízháztartásról szóló törvény) 19g §-a szerint a töltőállomásokat legalább az általánosan elismert technológiai szabályokkal összhangban kell megtervezni, és úgy kell telepíteni, felállítani, karbantartani és üzemeltetni, hogy ne álljon fenn a víztestek szennyeződésének veszélye (TRwS 781 3.1 (1)).

Milyen egy alacsony fogyasztású saját felhasználású benzinkút?

Ne aggódjon: Az önellátáshoz nem szükséges teljes értékű, teljes üzemeltetői kötelezettséggel rendelkező töltőállomás telepítése a cég területén. A TRwS 781 2.1.2 szakasza lehetővé teszi, hogy úgynevezett "kis fogyasztású töltőállomásokat saját használatra" üzemeltethessen, amelyekre az üzemeltetői kötelezettségek tekintetében speciális előírások vonatkoznak. A TRwS 781 szerint a kis fogyasztású saját felhasználású töltőállomások olyan, kis tárolótérfogatú és éves forgalmú, lakosság számára nem hozzáférhető töltőállomások, amelyek céges vagy járművek vagy hasonló járművek és berendezések, mint pl. mezőgazdasági gépek üzemanyaggal való feltöltésére szolgálnak. Ezeket csak az üzemeltető vagy az általa foglalkoztatott képzett személyek kezelhetik. Az "alacsony fogyasztás" meghatározása megtalálható a mindenkori államra vonatkozó jogszabályokban (Észak-Rajna-Vesztfáliában például 10 m³ maximális tárolási térfogat érvényes).

Mekkorának kell lennie a töltőállomás töltőterületének?

Fontos az önfogyasztó tartályrendszer működtetésekor: A kiáramló üzemanyagot gyorsan és megbízhatóan észlelni és vissza kell tartani. A töltőállomásra tervezendő méret a tartályrendszer ún. effektív hatótávolságától függ. Ez a maximális tömlőhosszból adódik, beleértve a fúvókát plusz 1 m. Az üzemi épület nem tartozik az effektív tartományba. A hatásos hatótávolság csökkenthető a fröccsenés elleni védőfalakkal is. Ezeknek legalább 1 m magasnak és kellően szélesnek kell lenniük. A tartályrendszer üzemeltetője köteles meghatározni és meghatározni a szükséges hatótávolságokat és rögzíteni a műszaki dokumentációban. A töltési területeket a tartályrendszer hatásos tartományának megfelelően kell megtervezni. A töltőfelületeknek, beleértve a szükséges csatlakozásokat, a beépített alkatrészekhez (pl. kupola aknák, szivattyúszigetek) és a vízelvezető csatornákhoz való csatlakozásokat, valamint a támasztékokat és csatornákat, át nem ereszthetik a folyadékokat és a várható feszültségeket, pl. B. járművek által, időjárás és jégmentesítő só, ellenáll.

Mekkora visszatartó kapacitást kell biztosítani?

A kifolyt üzemanyag megbízható visszatartása érdekében szükség van a megfelelő biztonsági óvintézkedések érvénybe lépése előtt kiszabaduló üzemanyag mennyiségének visszatartására. Az üzemanyag-adagolás visszatartó kapacitását a maximális áramlási sebesség mellett 3 percen belül kiadható üzemanyag mennyiségéből számítják ki. Tehát ha a szivattyú névleges áramlási sebessége 50 liter/perc, akkor 150 literes visszatartó kapacitás szükséges. A tárolótartály feltöltési kapacitását a TRwS 131 „Az R1 visszatartási kapacitás meghatározása” 4.2.1. és 4.2.2. szakasza szerint határozzák meg. A következők érvényesek:

Különböző gyűjtőmennyiségű üzemanyagtöltő platformok a saját felhasználásra szánt töltőállomás biztonságos használatához.

Az üzemanyagtöltő platform előnye: Időnként magas költségeket takarít meg, amelyek például egy leválasztó rendszer karbantartása miatt merülnének fel.

A termékekhez

Mi történik, ha esik az eső?

A töltőterületen felhalmozódó, üzemanyaggal szennyezett csapadékvíz nem kerülhet a talajvízbe, talajba vagy nem megfelelő szennyvízrendszerbe. Töltőállomások esetében ez akkor tekinthető teljesítettnek, ha a csapadékvíz vagy egyéb víz elvezetése kizárólag megfelelő leválasztó rendszeren keresztül történik, vagy azt elkülönítetten gyűjtik és ártalmatlanítják. A szennyvízre vonatkozó önkormányzati, állami és szövetségi szintű előírásokat be kell tartani. Az alacsony fogyasztású, saját felhasználásra szánt töltőállomásokra azonban létezik egy egyszerű speciális szabályozás: Leválasztó rendszer vagy esővíz-gyűjtő nélkül is meg lehet oldani, ha a szivárgásmentes záróelem a betöltő- vagy töltőterületen kívül le van zárva, vagy a töltőtér le van fedve.

Mit kell figyelembe venni a helyhez kötött töltőállomások tervezésénél?

Helyhez kötött töltőállomások tervezésénél először különbséget kell tenni a dízel- és benzin töltőállomások között, mivel minden esetben más-más előírásokat kell figyelembe venni.

Dízel-töltőállomások: Az 1000 literes dízeltartályos rendszerek bejelentési kötelezettség alá esnek, és építési kérelmet is kell benyújtani (itt vegye figyelembe az állam előírásait). A rendszert üzembe helyezés előtt szakemberrel ellenőriztetni kell. A 10.000 literes rendszereknél nincs ismétlődő ellenőrzési kötelezettség - kivéve, ha a telepítés vízvédelmi területen történik, vagy az illetékes hatóságnak külön követelményei vannak. Beltéri beépítés esetén a külső szellőzés szükséges. Munkahelyiségekbe szerelés nem megengedett.

Benzin-töltőállomások: A benzintartályos rendszerek engedélykötelesek, és az üzembe helyezés előtt, illetve 5 évente meg kell vizsgáltatni egy szakértővel (lásd a német ipari biztonságról és egészségvédelemről szóló rendeletet). Az épületek távolságának legalább 10 m-nek kell lennie. Alternatív megoldásként tűzálló falak is felszerelhetők. Benzintartály-rendszereket csak a szabadban vagy a megfelelő veszélyes területeken szabad felállítani, a munkaterületeken nem. A rendszert védeni kell a közvetlen napfénytől és az illetéktelen hozzáféréstől. A német iparbiztonsági rendelet értelmében robbanásvédelmi dokumentumot kell készíteni.

Tippünk: Mivel a saját fogyasztású tartályrendszerek kiépítésére és üzemeltetésére vonatkozó követelmények egyenként változhatnak, ezért a pontos követelményekről a tervezési szakaszban célszerű érdeklődni a kerület illetékes alsóbb vízügyi hatóságánál.

Hogyan védhetem meg a helyhez kötött töltőállomást a sérülésektől?

Ütésvédelmi rendszerek a helyhez kötött töltőállomások hatékony védelméhez

A töltőállomásokat úgy kell felállítani vagy rögzíteni, hogy ne boruljanak fel vagy ne hajtsanak neki a járművek. A DENIOS töltőállomásai kialakításuknak köszönhetően már megbízhatóan védve vannak a felborulástól, így nem kell különösebb biztonsági intézkedést tenni (a tervezett beépítésen kívül). Megfelelő ütközésvédelmi rendszerrel rendelkező járművekkel megelőzheti a tartályrendszer károsodását. A TRwS 781 szerint az ütközésvédelem követelményei teljesülnek, ha a tartályrendszert legalább 12 cm magas és legalább 20 cm oldalirányú ütközésvédelmi rendszerrel védik.

A termékekhez

Mit kell figyelembe venni a helyhez kötött töltőállomások napi üzemeltetése során?

A helyhez kötött töltőállomások napi üzemeltetése során az alábbi 5 pontos tervet használhatja útmutatóul:

1. Adja meg a használati utasítást

A vállalatnál alkalmazandó előírások tartalmát a munkavállaló számára érthető formában és nyelven használati utasításban kell bemutatni, és a töltőállomáson megfelelő helyre kell elhelyezni vagy kifüggeszteni.

2. Képezze alkalmazottait

Az üzemanyagok tárolása és töltése során fellépő esetleges vízveszélyekről és azok megelőzéséről szóló intézkedésekről a munkavállalókat a foglalkoztatás előtt, majd azt követően legalább évente egyszer tájékoztatni kell. Az optimális dokumentálás érdekében célszerű az intézkedést a dolgozókkal írásban megerősíteni.

3. Mindig legyen kéznél elegendő felitató anyag

A kifolyt üzemanyagot megfelelő eszközzel azonnal meg kell kötni. A szennyezett felitató anyagot fel kell szedni, és megfelelően és veszélytelenül újrahasznosítani vagy ártalmatlanítani kell. Ezért biztosítson elegendő olajfelitató anyagot és speciális gyűjtőedényeket a használt felitató anyag számára.

Apropó: Áruházunkban olajfelitató anyagokat és megfelelő gyűjtőedényeket is talál.

4. Gondolj egy tűzoltó készülékre

A jogalkotó kötelezi a töltőállomások üzemeltetőit, hogy tűzoltó készülékkel rendelkezzenek vészhelyzet esetére. A DENIOS online áruházában tűzoltó készülékeket is talál.

5. Végezzen napi ellenőrzéseket

Naponta szemrevételezéssel ellenőrizni kell a töltőterületet a vízszennyező anyagok által okozott szennyeződések és sérülések szempontjából, valamint az ürítőberendezések tömítettségét és megfelelő állapotát.

Figyelem: Hiba vagy szivárgás esetén a rendszert azonnal le kell állítani. A karbantartási és javítási munkákat (pl. a szivárgásérzékelő rendszer éves ellenőrzését) csak szakcégek végezhetik a WHG-nek megfelelően.

Szívesen adunk Önnek tanácsot!

Akár telefonon, e-mailben, vagy személyesen a telephelyén - örömmel segítünk és tanácsot adunk Önnek. Lépjen kapcsolatba velünk!

Ingyenes szaktanácsadás 06 96 800 147

Hasonló bejegyzések

Tölt…
i

Az ezen az oldalon található szakmai információkat gondosan, legjobb tudásunk és meggyőződésünk szerint állítottuk össze. A DENIOS GmbH mindazonáltal semmiféle garanciát vagy felelősséget nem vállal, legyen az akár szerződéses, kártérítéses, akár bármilyen más módon, az aktualitás, a teljesség és a helytállóság szempontjából - sem az olvasóval, sem harmadik féllel szemben. Az információ és a tartalom saját vagy harmadik fél céljaira történő felhasználása ezért saját felelősségére történik. A helyi és a jelenleg hatályos jogszabályok betartandóak.

Menü
Bejelentkezés
Az Ön kosaraHozzáadva a kosárhoz
A kosárhoz
Szívesen adunk önnek tanácsot!

Hívjon minket, küldjön e-mailt: info@denios.hu, vagy töltse ki az űrlapot, és mi a lehető leghamarabb válaszolunk Önnek.

H – Cs: 8:00 – 17:00 | P 8:00 – 14:00