DENIOS GmbH Magyarországi Közvetlen Kereskedelmi Képviselete
Sarkantyú köz 5.
9021 Győr

Tel.: 06 96 800 147
Fax:  +43 6225-20533-44
E-mail: info@denios.hu
Internet: www.denios.hu

Gázpalackok biztonságos tárolása

A gázpalackok hordozható sűrítettgáz-tartályok, és számos iparágban használják. Például műhelyekben végzett hegesztéskor, laboratóriumi munkavégzéskor vagy hűtőközegként hűtési és fagyasztási alkalmazásokban. A gázok kezelése számos kockázatot rejt magában – ami veszélyes folyadékként sok tekintetben megnehezíti a tárolásukat.

A túlnyomásos gáztartályok tárolásánál különbséget kell tenni beltéri és kültéri tárolás között. Az általános és a tárolási helytől függően speciális biztonsági előírásokat be kell tartani. Az alábbiakban felsorolunk néhány nagyon fontosabb követelményt.

Tárolás vagy ellátás?

Figylejen a különbségekre! Sok cégnél a gázpalackokat tárolni kell a folyamatos ellátás érdekében. Ha túlnyomásos gázpalackok vannak raktáron, ez tárolásnak számít. Ellátás viszont az, ha készenlétbe van helyezve a szükséges számú és méretű töltött gázpalack...

 • a gázeltávolító helyhez való későbbi csatlakoztatás érdekében (amennyiben ez a munka előrehaladásához szükséges),

 • munkaterületen kézi használatra,

 • rakodórámpákon vagy későbbi elszállításra szánt területeken,

 • eladótermekben az áruválaszték bemutatására

Figyelem

A szállított veszélyes anyagok mennyiségét a biztonsági felelősnek mindig a napi munkavégzéshez szükséges ésszerű minimumra kell korlátozniuk.

Általánosan érvényes biztonsági előírások

A gázpalackok jelentős kockázatot jelenthetnek, ha nem megfelelően tárolják – például a sűrítettgáz-palack károsodása vagy a nagy hőhatásnak kitett robbanás következtében a gázok ellenőrizetlen kiáramlása miatt. Ezért a gázpalackokat általában 5 dolog ellen kell védeni: túlzott hő, tűz, korrózió, mechanikai sérülések és illetéktelen hozzáférés ellen.

A gázpalackokat óvni kell a túlzott hőtől

A gázpalackokat nem szabad tűznek kitenni

A gázpalackokat korrózióval szemben védve kell tárolni

Meg kell akadályozni a kézi általi sérüléseket

A raktárba illetéktelen személyek belépés tilos

Mindenekelőtt a gázpalack tároló helyével kapcsolatban van néhány követelmény, amelyet figyelembe kell venni - mert a gázpalackokat nem szabad egyszerűen a cégen belül véletlenszerűen tárolni. Nem megengedett a gázpalack tárolása lépcsőházakban, szűk átjárókban vagy feljárókban, garázsokban, munkaterületen és földszint alatti helyiségekben (vegye figyelembe a TRGS 510, német vVszélyes anyagokra vonatkozó műszaki szabályok szerinti speciális előírásokat). A közlekedést és a menekülési útvonalakat a tárolt gázpalackok nem akadályozhatják. Ugyanígy a gázpalack-tároló sem lehet az általános forgalom számára hozzáférhető. A gázpalack-raktárba illetéktelen személyek belépését meg kell tiltani. A gázpalack-tárolót zárva kell tartani, és megfelelő tiltó táblákat kell elhelyezni. A védett területeket a tárolt gáz típusából (pl. robbanásveszélyes) származó veszélynek megfelelően kell kiszámítani és megjelölni. Szükség esetén a védett területen használt összes berendezést is robbanásbiztosra kell tervezni.

Öt méternél nagyobb biztonsági távolságot kell tartani az olyan rendszerektől és berendezésektől, amelyek kockázatot, például erős felmegeledést jelenthetnek. Fontos: A védett terület nem terjedhet ki a szomszédos ingatlanokra, közforgalmú területekre. A gödröket, csatornákat, padlólefolyókat és pincefolyosókat ki kell zárni a védett területről. Ha gyúlékony gázokat tárolnak, a következők is érvényesek: A védett területen nem lehet gyújtóforrás. A tűzoltó készüléket is kéznél kell tartani. Az éghető gázok tárolására szolgáló helyiségekben legalább egy ajtónak közvetlenül a szabadba kell vezetnie.

A TRGS 510 szerint nincs korlátozás a különböző típusú gázok kültéri tárolására. A helyiségekben történő együttes tárolásra azonban korlátozások vonatkoznak – különösen, ha lobbanékony/gyúlékony, oxidáló és akut mérgező vagy mérgező gázokat tárolnak (lásd a TRGS 510 7. bekezdését). Általában ügyeljen a megfelelő biztonsági távolságokra a különböző gázpalackok között a TRGS 510 és a kockázatértékelés szerint.

A mechanikai veszélyek elkerülése érdekében a túlnyomásos gázpalackokat lehetőség szerint függőlegesen kell tárolni. PB-gázpalackoknál a fekvő tárolás nem megengedett. A gázpalackokat minden esetben úgy kell tárolni, hogy azok biztonságosan álljanak (vagy feküdjenek, ha az álló tárolás nem megoldható), és biztosítsák elgurulás, felborulás és leesés ellen. A járművekből vagy egyéb berendezésekből eredő veszélyeket ki kell zárni. Itt például a megfelelő ütközésvédelem felszerelése lehet hasznos. Mindig ügyeljen arra, hogy a gázpalackok szelepei védőkupakokkal és szükség esetén záróanyákkal legyenek rögzítve. A raktáron belül gázpalackot tilos újratölteni, feltölteni vagy más módon karbantartani.

Kültéri tárolás

Általánosságban elmondható, hogy a gázpalackok szabadban történő tárolása a legjobb alternatíva - mert itt teljesen természetes módon valósítható meg a megfelelő szellőzés. A szabadban lévő tárolók közé tartoznak azok is, amelyek legalább két oldalról nyitottak, vagy csak akkor nyitottak, ha a mélység – a nyitott oldalról mérve – nem nagyobb, mint a nyitott oldal magassága. A helyiség egyik oldala akkor is nyitottnak minősül, ha dróthálóból vagy hasonlóból készült.

A kültéri beépítésre szánt gázpalacktároló-szekrények és gázpalack-tartályok optimális feltételeket biztosítanak a gázpalackok biztonságos és jogszabályi előírásoknak megfelelő tárolásához. Hálós oldalfalakkal vagy a falakban lévő szellőzőnyílásokkal rendelkeznek, amelyek lehetővé teszik a természetes szellőzést. A burkolatok megfelelő időjárás elleni védelmet biztosítanak. Sok gázpalacktároló-szekrény és tartály is fel van szerelve tartószerkezettel vagy biztonsági lánccal, amelyek hatékonyan segítik megakadályozni a gázpalackok felborulását. További előny: a gázpalacktároló-szekrények és konténerek általában zárhatóak, így megfelelnek az illetéktelen hozzáférés ellen védett tárolóra vonatkozó követelménynek is.

Gázpalacktároló-szekrények kültéri használatra

Itt kompakt gázpalack-tároló szekrényeket talál, amelyben akár 24 gázpalack is tárolható a szabadban az előírásoknak megfelelően.

A termékekhez

Gázpalack tárolók kültéri használatra

Tágas gázpalack tárolónk akár 72 darab, egyenként 33 kg-os gázpalack, vagy akár 50 darab, egyenként 50 literes gázpalack tárolására alkalmas.

A termékekhez

Tűzvédelemmel és anélkül ellátott gázpalacktároló-konténerek kültéri használatra

Zárt tárolási megoldásokat is talál kínálatunkban, például akár 48 darab, egyenként 50 literes gázpalack tűzvédett tárolására a szabadban.

A termékekhez

Beltéri tárolás

A kültéri gázpalack tároló sok szempontból ideális, de nem mindig kivitelezhető. Lehetőség van azonban gázpalackok tárolására az épületben is, ha további védelmi intézkedéseket tesznek. A megfelelő szellőzés és levegőztetés mellett a következő követelményeknek is teljesülniük kell:

 • A tároló helyiségek mennyezetének, válaszfalának és külső falának legalább tűzállónak kell lennie

 • A tároló helyiségeket a szomszédos helyiségektől önzáró tűzálló ajtókkal kell elválasztani

 • A gyúlékony gázok tárolására szolgáló helyiségekben csak robbanásbiztos elektromos rendszerek és berendezések használhatók

 • A padlóburkolatnak égésgátló anyagból kell készülnie

 • A tároló helyiségekben legalább 2 m távolságot kell tartani az éghető gázokat és az oxidáló gázokat tartalmazó gázpalackok között

 • A raktárhelyiségekben gödrök, csatornák, padlólefolyók és kéménytisztító nyílások nem lehetnek

 • A nyomás alatti gázpalackok és a radiátorok és hasonlók közötti távolságnak legalább 0,50 m-nek kell lennie

Tárolás munkahelyiségekben

A túlnyomásos gázpalackokat csak megfelelő, legalább 30 perces tűzállósági besorolású biztonsági szekrényben szabad a munkaterületen tárolni. A DENIOS EN 14470-2 szabvány szerinti, típusvizsgált, tűzálló gázpalackos szekrényei biztonságos lehetőséget kínálnak a gázpalackok munkaterületen történő tárolására. Ezekben egyidejűleg különböző gázok sűrítettgáz-palackjai tárolhatók, és ürítéshez csatlakoztathatók. Számszerű megkötés nincs. E tekintetben az éghető és oxidáló gázok (pl. acetilén és oxigén) biztonsági tárolószekrényben történő tárolása során az egyébként kötelező biztonsági távolságot nem lehet betartani. A sűrített gázpalackok biztonsági szekrényei méretüktől függően tűzvédelmi átvezetéssel rendelkeznek a szekrény mennyezetében, ezért a sűrítettgáz-palackokból megfelelő nyomáscsökkentők segítségével lehetséges a gázok eltávolítása. A terepszint alatti helyiségekben, pl. olyan biztonsági szekrényekben kell tárolni, amelyek megfelelnek az EN 14470-2 szabvány követelményeinek. A G90 típusú sűrítettgáz-palackos szekrények a legkorszerűbbek Németországban, és egyszerűvé teszik a sűrítettgáz-palackok tárolását, készenlétbe helyezését és eltávolítását a munkaterületeken.

A sűrítettgáz-palackok szekrényeit állandóan szellőztetni kell. A sűrítettgáz-palackok EN 14470-2 szerinti tárolásánál a következő levegőcserére van szükség:

Tulajdonság Szükséges levegőcsere
Gyúlékony és oxidáló gázok legalább 10-szeres légcsere/óra
Mérgező és nagyon mérgező gázok legalább 120-szoros légcsere/óra

Fontos

A gázpalackok tárolása során mindig vegye figyelembe kockázatértékelését! A megfelelő biztonsági intézkedéseket mindig eseti alapon kell összehangolni és végrehajtani. Ne felejtse el rendszeresen betanítani alkalmazottait a gázpalackok kezelésére és a veszélyes anyagokról szóló rendelettel összhangban lévő kezelési utasításokra.

Szívesen adunk Önnek tanácsot!

Akár telefonon, e-mailben, vagy személyesen a telephelyén - örömmel segítünk és tanácsot adunk Önnek. Lépjen kapcsolatba velünk!

Ingyenes szaktanácsadás 06 96 800 147

Hasonló bejegyzések

Tölt…
i

Az ezen az oldalon található szakmai információkat gondosan, legjobb tudásunk és meggyőződésünk szerint állítottuk össze. A DENIOS GmbH mindazonáltal semmiféle garanciát vagy felelősséget nem vállal, legyen az akár szerződéses, kártérítéses, akár bármilyen más módon, az aktualitás, a teljesség és a helytállóság szempontjából - sem az olvasóval, sem harmadik féllel szemben. Az információ és a tartalom saját vagy harmadik fél céljaira történő felhasználása ezért saját felelősségére történik. A helyi és a jelenleg hatályos jogszabályok betartandóak.

Menü
Bejelentkezés
Az Ön kosaraHozzáadva a kosárhoz
A kosárhoz
Szívesen adunk önnek tanácsot!

Hívjon minket, küldjön e-mailt: info@denios.hu, vagy töltse ki az űrlapot, és mi a lehető leghamarabb válaszolunk Önnek.

H – Cs: 8:00 – 17:00 | P 8:00 – 14:00