DENIOS GmbH Magyarországi Közvetlen Kereskedelmi Képviselete
Sarkantyú köz 5.
9021 Győr

Tel.: 06 96 800 147
Fax:  +43 6225-20533-44
E-mail: info@denios.hu
Internet: www.denios.hu

Gázok kockázatértékelése

A gázok kezelése számos veszélyt rejt magában – de megfelelő ismeretekkel a kockázatok hatékonyan minimalizálhatók. A gázokkal dolgozó emberek figyelmét ezért fel kell hívni a különféle veszélyforrásokra. A gázok rendkívül sokoldalú anyagok, különböző tulajdonságokkal. Míg a gyúlékony gázok robbanásveszélyt jelentenek, az oxidáló gázok önmagukban nem gyúlékonyak, de elősegítik más anyagok égését. Emellett vannak egészségre ártalmas, egészségre veszélyes, mérgező és bőrmaró gázok, amelyek különösen a munkavállalók számára jelentenek egészségügyi kockázatot. Ezen túlmenően a gázok (maga az oxigén kivételével) csökkentik az oxigéntartalmat a zárt és szűk terekben, és oxigénhiány miatt veszélyeztethetik a bent tartózkodókat. Fontos, hogy a gázokból eredő veszélyeket mindig eseti alapon értékeljük. A következőkben segítséget nyújtunk a gázok kockázatértékelésének megközelítéséhez.

Milyen előírások vonatkoznak a gázokkal végzett tevékenységekre?

A gázpalackok hordozható sűrítettgáz-tartályok, és számos iparágban használják. Például műhelyekben végzett hegesztéskor, laboratóriumi munkavégzéskor vagy hűtőközegként hűtési és fagyasztási alkalmazásokban. A biztonságos kezelésükkel kapcsolatos előírások éppoly sokfélék, mint a gázpalackok alkalmazási területei. Németországban számos állami és kereskedelmi szövetség biztonsági előírás van a gázok és a nyomás alatti gáztartályok kezelésére. Ezek tartalmazzák a sűrített gázpalackok minőségére és vizsgálatára vonatkozó követelményeket, a kockázatértékelési előírásokat és a gázokkal végzett tevékenységekre, tárolásukra és szállításukra vonatkozó védőintézkedéseket. Mindezek az előírások képezik a gázok biztonságos kezelésének keretét kereskedelmi környezetben.

Az alábbi táblázat (ábécé sorrendben) áttekintést nyújt a legfontosabb szabályozásokról, amelyek a "gázokkal végzett tevékenységek" területét érintik, és tartalmazzák a megfelelő előírásokat és védelmi intézkedéseket:

Szabályzat Tartalom
ADR A gázpalackok közúti járművel történő szállításának előírásai és mennyiségi mentességi korlátai
Üzembiztonsági rendelet (német BetrSichV) Rendelet a munkaeszközök biztosításának biztonságáról és egészségvédelméről
Veszélyes anyagokról szóló rendelet (német GefStoffV) Védelmi intézkedések a veszélyes anyagokkal dolgozó munkavállalók számára
Termékbiztonsági törvény (német ProdSG) Rendelet az egyszerű nyomástartó edények piaci kínálatáról (6. ProdSV)
TRBS 1201 (német Üzembiztonsági műszaki szabályok) Ellenőrzést igénylő munkaeszközök, rendszerek tesztelése
TRBS 2141 (német Üzembiztonsági műszaki szabályok) A gőzből és nyomásból származó veszélyek azonosítása és értékelése, valamint a megfelelő védőintézkedések
TRBS 2152 / TRGS 720, 721, 722 (német Üzembiztonsági műszaki szabályok) A robbanásveszélyes légkört képező anyagokból származó robbanásveszély felismerése és elkerülése
TRBS 3145 / TRGS 745 (német Üzembiztonsági műszaki szabályok) Hordozható sűrített gáz tartályok - töltés, készletezés, belső szállítás, ürítés
TRBS 3146 / TRGS 746 (német Üzembiztonsági műszaki szabályok) A gázok helyhez kötött nyomástartó berendezéseire vonatkozó előírások
TRBS 3151 / TRGS 751 (német Üzembiztonsági műszaki szabályok) Tűz-, robbanás- és nyomásveszély elkerülése töltőállomásokon és szárazföldi járművek töltésére szolgáló töltőrendszereken
TRGS 407 (német Veszélyes anyagokra vonatkozó műszaki szabályok) Kockázatértékelés a gázokkal kapcsolatos tevékenységekhez
TRGS 500 (német Veszélyes anyagokra vonatkozó műszaki szabályok) Védelmi intézkedések a veszélyes anyagok kezelésére
TRGS 510 (német Veszélyes anyagokra vonatkozó műszaki szabályok) Veszélyes anyagok tárolása hordozható tartályokban
TRGS 512 (német Veszélyes anyagokra vonatkozó műszaki szabályok) Különleges előírások és védőintézkedések a gázzal történő fertőtlenítésre
TRGS 513 (német Veszélyes anyagokra vonatkozó műszaki szabályok) Különleges előírások és védőintézkedések az etilén-oxiddal és formaldehiddel végzett sterilizátorokon végzett tevékenységekre vonatkozóan
TRGS 522 (német Veszélyes anyagokra vonatkozó műszaki szabályok) Különleges előírások és védőintézkedések a helyiségek formaldehiddel történő fertőtlenítésére
TRGS 525 (német Veszélyes anyagokra vonatkozó műszaki szabályok) Veszélyes anyagok kezelése humán egészségügyi ellátást szolgáló létesítményekben
TRGS 526 (német Veszélyes anyagokra vonatkozó műszaki szabályok) Speciális előírások és védőintézkedések a laboratóriumokban végzett tevékenységekre
TRGS 528 (német Veszélyes anyagokra vonatkozó műszaki szabályok) Különleges előírások és védőintézkedések a hegesztési munkákhoz
TRGS 529 (német Veszélyes anyagokra vonatkozó műszaki szabályok) Biogáz előállításával kapcsolatos tevékenységek
TRGS 725 (német Veszélyes anyagokra vonatkozó műszaki szabályok) Mérő-, vezérlő- és szabályozó készülékek a robbanásvédelmi intézkedések részeként
TRGS 800 (német Veszélyes anyagokra vonatkozó műszaki szabályok) Tűzvédelmi intézkedések

Miért szükséges a gázok kockázatértékelése?

A kockázatértékelés a munkahelyi egészség és biztonság központi eleme. Ez az alapja a szisztematikus és sikeres biztonsági és egészségvédelmi irányításnak. A munkavédelmi törvény (német ArbSchG) és a baleset-megelőzési szabályzat "A megelőzés alapelvei" (német BGR A1 vagy GUV-V A1) szerint minden munkáltató köteles kockázatértékelést végezni, függetlenül az alkalmazottak számától. . A munkavédelmi törvény (német ArbSchG) 5. § szabályozza a munkáltatónak a veszélyek meghatározására és értékelésére vonatkozó kötelezettségét, valamint meghatározza a veszélyek lehetséges okait és a kockázatértékelés tárgyait. A 6. § kötelezi a munkáltatókat, hogy dokumentálják a kockázatértékelés eredményét, az általuk meghatározott munkahelyi egészségügyi és biztonsági intézkedéseket, valamint azok felülvizsgálatának eredményét.

Ki végzi a gázok kockázatértékelését?

A kockázatértékelést hozzáértő személynek kell elvégeznie. Kellő ismeretekkel rendelkeznek a felhasznált veszélyes anyagok veszélyes tulajdonságairól, ismerik a munkafolyamatokat és az elvégzendő tevékenységeket. Ismeri az előírásokat, fel tudja mérni a munkakörülményeket, értékeli a tevékenység során meghatározott védőintézkedéseket. Az üzemi gyakorlatban ezt a feladatot általában a biztonsági, hulladék-, veszélyesáru- és tűzvédelmi felelősök látják el. A gázok tárolásával és kezelésével kapcsolatban azonban a felelősök közül sokan nehezen tudják helyesen felmérni a helyzetet.

Fontos kifejezések meghatározása a TRGS 407 szerint

A TRGS 407 (német Veszélyes anyagokra vonatkozó műszaki szabályok) számos speciális rendelkezést tartalmaz a gázok kockázatértékelésének elvégzéséhez. A TRGS 407 "Gázok veszélyértékelése" alapvetően a TRGS 400 "Veszélyes anyagokkal kapcsolatos tevékenységek veszélyértékelése" kiegészítése. Ugyanakkor tartalmaz néhány olyan meghatározást, amelyek a gázok értékelése szempontjából fontosak, mint például.:

Kifejezés Meghatározás
Gázok A TRGS 407 értelmében a gázok a CLP rendelet és a veszélyes árukra vonatkozó jogszabályok értelmében olyan anyagok vagy keverékek/készítmények, amelyek gőznyomása 50 °C-on 300 kPa (3 bar), vagy 20 °C-on teljesen gáz halmazállapotú nyomás 101,3 kPa. A gázok nehezebbek a levegőnél, ha sűrűségük > 1,3 kg/m3, vagy a levegővel azonos tömegűek, ha sűrűségük ≤ 1,3 kg/m3 és ≥ 1,2 kg/m3, vagy könnyebbek a levegőnél, ha sűrűsége < 1,2 kg/m3. A TRGS 407-ben a "gáz" kifejezés "gáz és gázkeverék" értelemben használatos, egyébként kifejezetten rámutat, pl. a "tiszta gáz" kifejezés vagy a "gázkeverék" kifejezés kizárólagos használatával.
Hűtött cseppfolyósított gázok A hűtött cseppfolyósított gázok olyan gázok, amelyek folyékony állapotát hűtéssel, párologtatással vagy hőszigeteléssel a környezeti hőmérséklet alatt tartják.
Gázkeverékek A gázkeverékek olyan keverékek, amelyek megfelelnek a CLP-rendelet gázdefiníciójának, és két vagy több gázból vagy esetleg folyadékból állnak. Gőznyomásuk 50 °C-on meghaladja a 300 kPa-t (abszolút érték), vagy 20 °C-on teljesen gáz halmazállapotúak és 101,3 kPa standard nyomásúak. Tartalmazhatnak egy vagy több kondenzálható anyagot is. Kondenzálhatónak tekintendő minden olyan gáz, amelynek kritikus hőmérséklete Tk ≥ -50 °C, és bármilyen folyadék.
Sűrítettgáz-tartályok A sűrítettgáz-tartályok nyomástartályok gázok számára, függetlenül a nyomástól. A túlnyomásos gáztartály tartalmazza azokat a felszereltségeket, amelyek befolyásolhatják a biztonságát. Különbséget tesznek hordozható és helyhez kötött sűrítettgáz-tartályok között.
Nyomás alatti berendezések Jelen TRGS értelmében a nyomás alatti berendezések a TRBS 2141 szerinti nyomás alatti berendezések, amennyiben azokat gázokhoz szánják.

Gázokra vonatkozó kockázatértékelés – ezt figyelembe kell venni

Első lépésként azonosítani kell a vállalatánál használt gázok veszélyes tulajdonságait, amelyek fontosak a kockázatértékelés szempontjából. Ezért először alaposan tanulmányozza át a biztonsági adatlapot - mert a veszélyes tulajdonságok itt nyilvánvalóak. Ezenkívül 2006. július 1-től az egyes gázpalackok a DIN EN 1089-3 szabvány szerinti megfelelő címkével vannak ellátva.

Maguk a gázpalackok színe is további segítséget nyújthat (a gázpalackok címkézésével kapcsolatos további információk alább találhatók). Ez a színkód azonban csak segítségül szolgál, nem kötelező érvényű! Ezen kívül más tényezőket is figyelembe kell venni, mivel a gázok és gázpalackok kezelését a következő hatások is befolyásolhatják:

- Robbanási határok (a felső (UEL) és alsó (LEL) robbanási határ megnövelt hőmérsékleten/nyomáson eltolható)
- Hőmérséklet (nyomásnövekedéshez vezethet a sűrítettgáz-tartályban)
- Kémiai tulajdonságok (pl. instabilitás)
- Öngyulladás (fokozott tűz-/robbanásveszély)
- Korrózió (pl. kén-dioxid, megtámadhatja a tartályok belső felületét)
- Mérgező gázok (pl. klór) - fulladásveszély
- A "levegőnél" nehezebb gázok (a talaj közelében összegyűlhetnek)
- Polimerizáció

Meg kell jegyezni, hogy a gázok kezelésével járó veszélyek olyan sokrétűek, hogy a hatások közül itt csak néhány említhető meg. Az értékelendő gáz által jelentett veszélyek pontos elemzését eseti alapon kell elvégezni.

Most, hogy a felhasznált gáz kockázatát elemezték és értékelték, mérlegelni kell a kezelést. Ide tartozik többek között a belső szállítás és az alkalmazottak általi feldolgozás/kezelés. A következő helyzetek konkrét veszélyekre mutatnak be példákat:

- Véletlen kibocsátás (pl. szivárgó csatlakozások a szerelvényeken)
- Gázok keverése (pl. acetilén/oxigén hegesztéskor)
- Külső hatás a túlnyomásos gáztartályra (pl. leesés)
- Nem megfelelő karbantartás (pl. hibás nyomásszabályozó a szerelvényen)
- Eltérés az előírt céltól

Fontos:

Nem lehet minden gázra "szabványos kockázatértékelést" készíteni. Minden gázt egyedileg kell mérlegelni, és az abból eredő veszélyek alapján értékelni. Az okelemzés további támogatást nyújthat itt. Ezenkívül a technikusokat, felhasználókat vagy kezelőket be kell vonni a gázok kockázatértékelésébe annak érdekében, hogy olyan lehetséges perspektívákat kapjanak a veszélyekről, amelyek korábban nem voltak nyilvánvalóak a kockázatértékelést készítő személy számára.

Gázpalackok címkézése

Akár a kockázatértékelés alapjaként, akár közvetlenül a használat előtt: elengedhetetlen, hogy a felhasználó pontosan tudja, mi van egy gázpalackban. Itt a legfontosabb információforrás a gázpalackra ragasztott veszélyes áruk matricája. Tartalmazza az összes szükséges információt a benne lévő gáz anyagtulajdonságairól, így az UN-számot és az anyag pontos megnevezését, az összetételére vonatkozó információkat, a gyártótól kapott információkat, valamint a veszélyre és a biztonságra vonatkozó információkat. De maga a gázpalack színe is első jelzést ad a tartalmáról - és már akkor is felismerhető, ha a veszélyes áruk matricája még nem olvasható messziről. A gázpalackok címkézését 1997 óta az EN 1089 szabályozza. Ez többek között egy egységes színsémát is meghatároz (EN 1089-3), amely kiegészítő információként szolgál a benne lévő gázok tulajdonságairól. Infografikánk áttekintést nyújt Önnek (lásd az alábbi 1–4. táblázatokat).

1. táblázat – Általános jelölési szabály gázokra és gázkeverékekre

2. táblázat – Közönséges gázok különleges jelölése

3. táblázat – Inhalációs keverékek speciális jelölése

4. táblázat – Védőkeverékek speciális jelölése

Figyelem: Az EN 1089-3 szerinti színkódolás csak a palack vállrészére vonatkozik, a palacktest színére nem. A szabvány nem vonatkozik köteg- és pótkocsi palackokra, tűzoltó készülékekre és cseppfolyós gázok gázpalackjaira. A 2006 végéig tartó átmeneti időszakban a palackokra nagy "N" betűt (= Neu, New, Nouveau-Új) is nyomtattak, hogy elkerüljék a régi palackokkal való összetévesztést. **A palack színe nem helyettesíti a veszélyes áru jelölő címkét! Ez az egyetlen kötelező érvényű azonosító a palack tartalmára vonatkozóan.**

Szívesen adunk Önnek tanácsot!

Akár telefonon, e-mailben, vagy személyesen a telephelyén - örömmel segítünk és tanácsot adunk Önnek. Lépjen kapcsolatba velünk!

Ingyenes szaktanácsadás 06 96 800 147

Hasonló bejegyzések

Tölt…
i

Az ezen az oldalon található szakmai információkat gondosan, legjobb tudásunk és meggyőződésünk szerint állítottuk össze. A DENIOS GmbH mindazonáltal semmiféle garanciát vagy felelősséget nem vállal, legyen az akár szerződéses, kártérítéses, akár bármilyen más módon, az aktualitás, a teljesség és a helytállóság szempontjából - sem az olvasóval, sem harmadik féllel szemben. Az információ és a tartalom saját vagy harmadik fél céljaira történő felhasználása ezért saját felelősségére történik. A helyi és a jelenleg hatályos jogszabályok betartandóak.

Menü
Bejelentkezés
Az Ön kosaraHozzáadva a kosárhoz
A kosárhoz
Szívesen adunk önnek tanácsot!

Hívjon minket, küldjön e-mailt: info@denios.hu, vagy töltse ki az űrlapot, és mi a lehető leghamarabb válaszolunk Önnek.

H – Cs: 8:00 – 17:00 | P 8:00 – 14:00