DENIOS GmbH Magyarországi Közvetlen Kereskedelmi Képviselete
Sarkantyú köz 5.
9021 Győr

Tel.: 06 96 800 147
Fax:  +43 6225-20533-44
E-mail: info@denios.hu
Internet: www.denios.hu

Amit a veszélyes anyagok szállításáról tudni érdemes

A veszélyes anyagok cégen belüli szállítása a hagyományos szállítási feladatokkal szemben fokozott kockázati potenciállal jár. Nem csak testi épséget veszélyezteti a nehéz terhek kézi emelése vagy a tipikus megbotlás, megcsúszás és leesés. Ezenkívül fennáll annak nem elhanyagolható kockázata, hogy baleset esetén a szállított áru megsérül. Ennek eredményeként a veszélyes anyagok ellenőrizetlenül kiszabadulhatnak, és pusztító hatásúak lehetnek.

A GYIK-ben megtudhatja, mit érdemes tudni a veszélyes anyagok cégen belüli szállításáról.

Milyen speciális kockázatokkal jár a veszélyes anyagok szállítása?

Ha egy tartályt nem megfelelően szállítanak vagy megsérül a szállítás során, a veszélyes anyagok gyorsan ellenőrizetlenül távozhatnak. Az érintett anyagtól függően ez különböző kockázatokkal járhat. Például, ha az anyag a környezetre veszélyesként van besorolva, a talajba és a szomszédos víztestekbe való szivárgás jelentős környezeti károkat okozhat. Számos anyag káros lehet az egészségre bőrrel érintkezve, belélegezve vagy lenyelve. A gyúlékony anyagok viszont veszélyes, potenciálisan robbanásveszélyes légkört képezhetnek a környezeti levegővel.

A nyomás alatt lévő gázok szintén veszélyes anyagok közé tartoznak. Szállítás közben a gázpalack sérülésének veszélye jelentősen megnő. Leesés esetén például a gázpalack leggyengébb pontja, a szelep leszakadhat, és a nyomás alatt lévő tartalom hirtelen kiszabadulhat. A gázpalackok így valódi lövedékekké válhatnak, amelyek akár betonfalakon is áthatolhatnak. Az észrevétlen gázszivárgás fulladásveszélyt is jelent.

A megfelelő biztonsági adatlapból (M)SDS) megtudhatja, hogy milyen veszélyeket jelentenek az Ön cégében használt anyagok. A munkáltatónak gondoskodnia kell a megfelelő jelölésekről is, hogy a munkavállalók a szállítás előtt egyértelműen azonosítani tudják a veszélyes anyagokat.

Íme néhány példa:

A hagyományos szállítási feladatokhoz hasonlóan az ergonómia kérdését is figyelembe kell venni: Ha a veszélyes anyagok nagy, nehéz tartályokban, például hordókban vannak, a kézi szállítás nagy fizikai megterhelést és fokozott sérülésveszélyt jelent a munkavállaló számára.

Mi a különbség a veszélyes anyagok és a veszélyes áruk között – és mikor melyik törvények alkalmazandók?

Még ha a két kifejezést néha tévesen szinonimaként használják is – a veszélyes anyagok nem azonosak a veszélyes árukkal! A megnevezések különböző szabályrendszerekből származnak, és néha eltérően határozzák meg őket.

A „veszélyes anyag” kifejezést az európai CLP-rendelet, Németországban pedig a Veszélyes anyagokról szóló rendelet (GefStoffV) írja le. Ezek veszélyes anyagoknak minősítik a bizonyos veszélyes tulajdonságokkal rendelkező anyagokat, és levezetik a címkézésükre és csomagolásukra vonatkozó előírásokat, valamint a biztonságos tárolásra és kezelésre vonatkozó előírásokat. Ez különösen fontos a veszélyes anyagok belső szállítása esetén - mert ez alatt a "veszélyes anyagokkal végzett tevékenységet" kell érteni, és ezért a Veszélyes anyagokról szóló rendelet és az azt követő Veszélyes anyagokra vonatkozó műszaki szabályok hatálya alá tartozik.

Másrészt, ha veszélyes anyagokat kíván közterületen szállítani, akkor érdemes intenzíven tanulmányoznia a veszélyes árukra vonatkozó törvényi előírásokat. A „veszélyes áruk” veszélyes anyagok az ADR (= Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás) értelmében. A Veszélyes anyagokról szóló rendelettel ellentétben az ADR kifejezetten figyelembe veszi az anyagok veszélyes jellegét a közterületen történő szállításukkal kapcsolatban. Emiatt minden bizonnyal megtörténhet, hogy egy veszélyes anyag a Veszélyes anyagokról szóló rendelet (GefStoffV) értelmében veszélyes anyagnak minősül, de az ADR szerint nem veszélyes árunak.

A Veszélyes árukról szóló törvényből olyan speciális előírások származnak, mint a különleges címkézési követelmények, a különleges szállítási engedéllyel rendelkező csomagolások használata vagy a járművezető további ismereteinek szükségessége (kulcsszó "vezetői engedély veszélyes árukhoz").

Kell-e a munkáltatónak eszközt biztosítani a veszélyes anyagok szállításához a cégben?

Igen. A törvényi előírások, mint például a német Veszélyes anyagokról szóló rendelet (GefStoffV) megkövetelik a munkáltatótól, hogy kockázatértékelést végezzen minden veszélyes anyaggal kapcsolatos tevékenységnél. A veszélyes anyagok belső szállítása a GefStoffV 7. §-a szerint is tevékenységnek minősül, és kockázatértékeléssel munkafolyamatnak kell tekinteni. Ez magában foglalja a megfelelő védőintézkedések végrehajtását is. Ide tartoznak például a műszaki segédeszközök, mint a hordómozgató eszközök vagy a gázpalackok szállítóberendezései, amelyek speciális védőmechanizmusuknak köszönhetően biztosítják a tartályok biztonságos szállítását. A GefStoffV kifejezetten előírja, hogy az ilyen technikai intézkedéseket előrébb kell sorolni, mint a szervezeti és személyi védelmi intézkedéseket (STOP elv). Ennek ellenére az egyéni védőfelszerelés (PPE) megelőző viselése egyértelműen javasolt kiegészítő biztonsági intézkedésként veszélyes anyagok szállítása során.

A törvényi előírásokat is figyelembe kell venni a nagy rakományok szállítása tekintetében. Például a német Rakománykezelési rendelet (LasthandhabV) megfelelő eszközök használatát írja elő, hogy a lehető legjobban csökkentsék fizikai tényezők által okozott munkahelyi kockázatokat.

§7 GefStoffV *(német Veszélyes anyagokról szóló rendelet) "A munkáltatónak ki kell zárnia a munkavállalók egészségét és biztonságát veszélyeztető kockázatokat, amikor veszélyes anyagokkal dolgozik. [Lehetőleg] a folyamatokhoz megfelelő folyamatok és műszaki vezérlőrendszerek tervezésével, emissziómentes vagy alacsony emissziós felhasználási formák alkalmazásával, valamint a megfelelő, korszerű munkaeszközök és anyagok használatával." *

§2 LasthandhabV (német Rakománykezelési rendelet) "A munkáltatónak megfelelő munkaeszközöket, különösen gépi berendezéseket kell használnia, hogy elkerülje a munkavállalók biztonságát és egészségét veszélyeztető terhek kézi mozgatását."

i

Jó tudni: A veszélyes anyagok biztonságos és ergonómikus szállítása nem csak a törvényi előírásoknak felel meg. Ezenkívül segít csökkenteni az megbetegedések okozta kieséseket és hiányzásokat, valamint termelékenység- és teljesítménynövelő hatásai vannak. A megfelelő segédeszközök nagyobb számú személyszállítási feladat elvégzését is biztosítják. A veszélyes anyagok szállítását segítő eszközök az egészségügyi szempontok mellett óriási gazdasági előnyöket is kínálnak.

Minden alkalmazott szállíthat-e így veszélyes anyagokat?

Nem. A német Veszélyes anyagokról szóló rendelet (GefStoffV) 7. §-a szerint a munkáltató csak a kockázatértékelés elvégzése és a szükséges védőintézkedések meghatározása után kezdhet meg tevékenységet veszélyes anyagokkal a társaságban. Ez többek között tartalmazza a GefStoffV 14. §-a szerinti részletes kezelési utasításokat. Különösen a veszélyes anyagok szállítása tekintetében a munkavállalókat tájékoztatni kell a veszélyes anyagok tulajdonságairól, a lehetséges veszélyekről és a szükséges védőintézkedésekről, és ennek megfelelően kell útbaigazítani.

A munkavédelmi eligazítást a munkaviszony megkezdése előtt, majd legalább évente a munkahelyre vonatkozóan kell elvégezni. Veszélyes anyagok belső szállításával a munkavállalókat csak az ilyen képzés megtörténte után lehet megbízni.

Szükség esetén a magánszemélyek is alkalmatlanok lehetnek veszélyes anyagok szállítására, például egyéni foglalkoztatási tilalom esetén. Az anyaság védelméről szóló törvény például tiltja a veszélyes anyagokkal végzett tevékenységeket, ha ezek felelőtlen kockázatot jelentenek az anyára vagy a születendő gyermekre.

Más a helyzet a veszélyes anyagok cégen kívüli szállításával. Itt a járművezetőnek speciális veszélyes áruk vezetői engedélyére (ADR képzési bizonyítvány) van szüksége ahhoz, hogy veszélyes árut szállíthasson közúton. E kötelezettség alól csak bizonyos speciális előírások, mint például a kis mennyiségi korlátozások, vagy az úgynevezett kereskedőmentesség mentesítenek.

Szívesen adunk Önnek tanácsot!

Akár telefonon, e-mailben, vagy személyesen a telephelyén - örömmel segítünk és tanácsot adunk Önnek. Lépjen kapcsolatba velünk!

Ingyenes szaktanácsadás 06 96 800 147

Hasonló bejegyzések

Tölt…
i

Az ezen az oldalon található szakmai információkat gondosan, legjobb tudásunk és meggyőződésünk szerint állítottuk össze. A DENIOS GmbH mindazonáltal semmiféle garanciát vagy felelősséget nem vállal, legyen az akár szerződéses, kártérítéses, akár bármilyen más módon, az aktualitás, a teljesség és a helytállóság szempontjából - sem az olvasóval, sem harmadik féllel szemben. Az információ és a tartalom saját vagy harmadik fél céljaira történő felhasználása ezért saját felelősségére történik. A helyi és a jelenleg hatályos jogszabályok betartandóak.

Menü
Bejelentkezés
Az Ön kosaraHozzáadva a kosárhoz
A kosárhoz
Szívesen adunk önnek tanácsot!

Hívjon minket, küldjön e-mailt: info@denios.hu, vagy töltse ki az űrlapot, és mi a lehető leghamarabb válaszolunk Önnek.

H – Cs: 8:00 – 17:00 | P 8:00 – 14:00