DENIOS GmbH Magyarországi Közvetlen Kereskedelmi Képviselete
Sarkantyú köz 5.
9021 Győr

Tel.: 06 96 800 147
Fax:  +43 6225-20533-44
E-mail: info@denios.hu
Internet: www.denios.hu

Veszélyes anyagok együttes tárolása a TRGS 510 szerint

Sok vállalat számára a különböző veszélyforrásokkal rendelkező veszélyes anyagok tárolása a mindennapi élet része. Néhány dolgot azonban figyelembe kell venni itt. Mivel a rendezetlen tárolás veszélyes reakciókhoz vezethet. A különféle veszélyes anyagok törvényileg előírt és mindenekelőtt biztonságos tárolása csak akkor lehetséges, ha ez nem növeli a kockázatot.

A veszélyes anyagok hordozható tartályokban történő passzív tárolásához a TRGS 510 tükrözi a technika állását és alkalmazási körében meghatározza a veszélyes anyagokról szóló rendelet követelményeit. Az alábbiakban áttekintést nyújtunk a veszélyes anyagok együtt tárolására vonatkozó jogszabályi rendelkezésekről, amelyekkel a TRGS 510 7. szakasza foglalkozik.

A veszélyes anyagok osztályozása tárolási osztályokba

A TRGS 510 szerinti együtt tárolási lehetőségek meghatározása érdekében a veszélyes anyagokat különböző tárolási osztályokba (LGK) osztályozzák. Ez az anyagok termékspecifikus tulajdonságai és a lehetséges veszélyek figyelembevételével történik, amelyek különleges megelőző intézkedéseket, például tűz- és robbanásvédelmet tesznek szükségessé a tároláshoz. A tárolási osztályok a veszélyes anyagokra vonatkozó jogszabályok előírásain, az osztályozás a veszélyes árukra vonatkozó rendelkezésen alapulnak.

Milyen tárolási osztályok (LGK) vannak?

A TRGS 510 7. szakasza 25 tárolási osztályt határoz meg, amelyek az együtt tárolás szabályozására szolgálnak:

Tárolási osztály Megnevezés
LGK 1: Robbanásveszélyes anyagok
LGK 2A: Gázok (az aeroszoladagolók és öngyújtók kivételével)
LGK 2B: Aeroszoladagolók és öngyújtók
LGK 3: Gyúlékony folyadékok
LGK 4 1A: Egyéb robbanásveszélyes anyagok
LGK 4 1B: Gyúlékony szilárd veszélyes anyagok
LGK 4.2: Piroforos vagy önmelegedő veszélyes anyagok
LGK 4.3: Veszélyes anyagok, amelyek vízzel érintkezve gyúlékony gázokat képeznek
LGK 5.1A: Erősen oxidáló veszélyes anyagok
LGK 5.1B: Oxidáló veszélyes anyagok
LGK 5.1C: Ammónium-nitrát és ammónium-nitrátot tartalmazó készítmények
LGK 5.2: Szerves peroxidok és önreaktív veszélyes anyagok
LGK 6.1A: Tűzveszélyes, akutan mérgező 1. és 2. kategória / nagyon mérgező veszélyes anyagok
LGK 6.1B: Nem tűzveszélyes, akutan mérgező 1. és 2. kategória / nagyon mérgező veszélyes anyagok
LGK 6.1C: Tűzveszélyes, akutan mérgező 3. kategória / mérgező vagy krónikus hatású veszélyes anyagok
LGK 6.1D: Nem gyúlékony, akutan mérgező 3. kategória / mérgező vagy krónikus hatású veszélyes anyagok
LGK 6.2: Fertőző anyagok
LGK 7: Radioaktív anyagok
LGK 8A: Gyúlékony, maró veszélyes anyagok
LGK 8B: Nem gyúlékony, maró veszélyes anyagok
LGK 9: Nincs adat
LGK 10: Gyúlékony folyadékok, amelyek nem rendelhetők a fent említett csoport (LGK) egyikéhez sem
LGK 11: Éghető szilárd anyagok, amelyek nem rendelhetők a fent említett csoport (LGK) egyikéhez sem
LGK 12: Nem gyúlékony folyadékok, amelyek nem rendelhetők a fent említett csoport (LGK) egyikéhez sem
LGK 13: Nem gyúlékony szilárd anyagok, amelyek nem rendelhetők a fent említett csoport (LGK) egyikéhez sem

Hogyan sorolhatok be egy terméket egy tárolási osztályba?

A veszélyes anyagok megfelelő tárolási osztályba sorolásához a biztonsági adatlapon vagy a veszélyes anyagokra/szállításra vonatkozó jogszabályok címkéin szereplő információk nyújtanak felvilágosítást. Olyan anyagok esetében, amelyeket nem kell veszélyesnek címkézni, az értékeléshez a beszállítótól kapott termékinformációk használhatók fel, például a tartály címkéjén.

Mit tegyek, ha nincs információm a tárolási osztályról?

Abban az esetben, ha a tárolási osztályról nem áll rendelkezésre információ, az anyag hozzárendelésének meghatározott osztályozási útmutatón kell alapulnia (TRGS 510 4. függelék).

Az alábbiak érvényesek:

  • Tárolási osztályban a veszélyes anyagokat olyan veszélyességi jellemzőkkel csoportosítják, amelyek azonos típusúnak tekinthetők, és ezért ugyanolyan típusú védőintézkedéseket igényelnek

  • Minden veszélyes anyag csak egy tárolási osztályba van besorolva

  • A tárolási osztály annak a veszélyességi jellemzőnek az eredménye, amelyet elsőként alkalmaznak a folyamatábrán

Együtt tárolás a tárolási osztálytól függően

Amint kiderült, hogy a tárolandó veszélyes anyagokat melyik tárolási osztályba kell besorolni, felmerül a kérdés, hogy az együttes tárolás megengedett-e, korlátozott mértékben megengedett-e, vagy külön tárolásra van-e szükség. A közös tárolási táblázatban (TRGS 510 7.2. szakasz) megtalálja az egyes tárolási osztályokra vonatkozó információkat.

Milyen információkat tartalmaz az együtt tárolási táblázat?

Az együtt tárolási táblázat minden tárolási osztályra vonatkozóan tartalmaz egy közlést arról, hogy a többi tárolási osztály mindegyikével való közös tárolás általában megengedett-e, külön tárolásra van-e szükség, vagy korlátozni kell az együtt tárolást. A TRGS 510 hatálya alá nem tartozó raktározandó anyagokat is figyelembe veszik.

Külön tárolás

A külön tárolás egy elkülönített tárolás különféle tárolóegységekben, melynek tűzállósági időtartama vagy képessége legalább 90 perc.

Korlátozottan megengedett együtt tárolás

Korlátozottan megengedett együtt tárolás esetén a veszélyes anyagokat csak bizonyos körülmények között lehet tárolni, például elkülönített tárolással. Külön tárolásra akkor kerül sor, ha ugyanazon raktárszakasz különböző tárolási területein a különböző tárolt árukat megfelelő távolságok vagy korlátok választják el egymástól (pl. falak, nem éghető anyagból készült szekrények, LGK 12 vagy 13 nem éghető anyagokból készült termékek) vagy szerkezetileg elkülönített gyűjtő helyiségekben történő tárolással. Az együtt tárolási táblázat magyarázataiban konkrét információkat talál az egyes anyagok kontstellációjáról.

Együtt tárolási táblázat

A táblázat magyarázata (kivonatok a TRGS 510-ből):

1. A specifikus törvény szerinti tárolási szabályokat be kell tartani:

  • LGK 5.1 C: GefStoffV III. Melléklet, 6. számú ammónium-nitrát és TRGS 511

  • LGK 5.2: Szerves peroxidok

2. Sűrítettgáz-palackok és tartályok tárolása (lásd TRGS 510)

3. Sűrítettgáz-palackok és tartályok tárolása (lásd TRGS 510)

4. Együtt tárolás megengedett, ha a következő korlátozásokat és teljes mennyiségeket betartják:

1.) LGK 3, 5.1B, 6.1A és 6.1B a) 1 tonna összmennyiségig: korlátozás nélkül b) 20 tonnáig az épületben (lásd TRGS 510 3. táblázat)

2.) LGK 4.1B: az LGK 6.1A-val kapcsolatos korlátozások a 4. táblázatban találhatók

Követelmények az LGK 4.1B és 6.1A együtt tárolásához: összmennyiség 10 tonnáig: 10 tonna feletti összmennyigég esetén korlátozás nélkül (lásd TRGS 510)

5. Azokat az anyagokat, amelyek típusa és mennyisége alkalmas a tűz kialakulásának vagy gyors terjedésének elősegítésére, csak akkor egy tárolóegységben tárolni, ha a hordozható tartályokkal együtt tárolásra és szállításra egységet alkotnak.

6. Különböző anyagokat csak akkor lehet együtt tárolni, vagy más anyagokkal együtt, ha ez nem eredményezi a kockázat jelentős növekedését. A kockázat jelentős növekedését külön tárolással lehet elkerülni.

7. Az oxidáló/tűztápláló anyagokat gyúlékony tárolt árukkal együtt lehet tárolni

  • legfeljebb 1 t raktározási mennyiségig, korlátozás nélkül

  • 1 t-nál nagyobb tárolási mennyiségnél, a 4.1. szakasz korlátozásainak figyelembevételével

Szívesen adunk Önnek tanácsot!

Akár telefonon, e-mailben, vagy személyesen a telephelyén - örömmel segítünk és tanácsot adunk Önnek. Lépjen kapcsolatba velünk!

Ingyenes szaktanácsadás 06 96 800 147
i

Az ezen az oldalon található szakmai információkat gondosan, legjobb tudásunk és meggyőződésünk szerint állítottuk össze. A DENIOS GmbH mindazonáltal semmiféle garanciát vagy felelősséget nem vállal, legyen az akár szerződéses, kártérítéses, akár bármilyen más módon, az aktualitás, a teljesség és a helytállóság szempontjából - sem az olvasóval, sem harmadik féllel szemben. Az információ és a tartalom saját vagy harmadik fél céljaira történő felhasználása ezért saját felelősségére történik. A helyi és a jelenleg hatályos jogszabályok betartandóak.

Menü
Bejelentkezés
Az Ön kosaraHozzáadva a kosárhoz
A kosárhoz
Szívesen adunk önnek tanácsot!

Hívjon minket vagy töltse ki az űrlapot.

H – Cs: 8:00 – 17:00 | P 8:00 – 14:00